MÚZEUM V KEŽMARKU
HRADNÉ NÁMESTIE 42
060 01 KEŽMAROK

KEŽMARSKÝ HRAD BYTOVÁ KULTÚRA VÝSTAVNÁ SIEŇ

<< September >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 Deň ústavy SR 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 2 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 3 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016
4 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 5 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 6 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 7 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 8 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 9 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 10 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016
11 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 12 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 13 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes Výročie smrti majiteľa hradu Imricha Thökölyho (†1705) 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 14 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 16.08. až 14.09.2017 Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok Výstava vybraných diel súťaže CE ZA AR 2016 15 Sedembolestná panna Mária 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 16 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 17 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes
18 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 19 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 20 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 21 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 22 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 23Nádvorie Kežmarského hradu Boulder King 2017 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 24 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes
25 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 25. až 26.09.2017 Kežmarského hradu Rod Thököly - Odborná konferencia, venovaná 360. výročiu narodenia Imricha Thökölyho 26 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 25. až 26.09.2017 Kežmarského hradu Rod Thököly - Odborná konferencia, venovaná 360. výročiu narodenia Imricha Thökölyho 27 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 28 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 29 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes 30 12.09. až 30.11.2017 Výstavná sieň múzea Modrotlač včera a dnes  

Virtuálna prehliadka


Svet dávnej lekárne na poľsko - slovenskom pohraničí

V tieni ríšskeho orla XI. - Nové verejné kežmarské toalety

V roku 2014 vyrástlo vedľa radnice malé javisko. Prekrylo verejné toalety, aby neboli príliš na očiach návštevníkom, ani samotným Kežmarčanom. Málokto vie, že tieto sociálne zariadenia pochádzajú práve z obdobia vojnového Slovenského štátu. Čas plynie a verejné WC máme v meste už 77 rokov (2017). Aký je príbeh ich vzniku, kto sa pričinil o ich existenciu a aké okolnosti sprevádzali ich vybudovanie, to si predstavíme v nasledujúcich riadkoch.

Vojnové roky boli ťažké. Situáciu na Spiši v istom zmysle komplikoval fakt, že tu spoločne so Slovákmi žila početná nemecká komunita. Navonok sa javilo všetko v najlepšom poriadku, veď národy vystupovali pred celým svetom ako spojenci. Hoci sa obe podieľali na riadení mesta, najvyšší post vládneho komisára patril predsa len Slovákovi - Martinovi Longovi. Práve on sa zaslúžil o to, že medzi radnicou a miléniovou lipou vyrástli verejné toalety. Prečo vybral práve toto, pravdupovediac, nedôstojné miesto, nevedno. V minulosti sa však v týchto miestach nachádzala tzv. kašna - verejná nádrž na vodu. Pravdou zostáva, že Nemcom sa umiestnenie stavby príliš nepáčilo a riadkami dobovej tlače neraz kritizovali celú výstavbu. Zrejme i to prispelo k neskoršiemu Longovmu odvolaniu.

Pohľad na kašnu pred radnicou okolo roku 1893 (foto: Múzeum v Kežmarku)Radnica za čias I. ČSR, stále bez verejného WC (foto: Múzeum v Kežmarku)

Byrokratické záležitosti

Martin Longa vypísal verejnú súťaž na stavbu záchodov 12. mája 1939. Záujemcovia mohli podávať žiadosti i na čiastkové práce, napr. zemné, murárske, stolárske, zámočnícke, maliarske, či elektroinštalačné. Ponuky sa prijímali na obecnom úrade v Kežmarku do 1. júna 1939 do 11:00. Vtedy sa vo veľkej radničnej sále otvárali doručené zapečatené obálky, označené slovami "Ponuka na stavbu verejného, podzemného záchoda v Kežmarku". Výherca musel splniť viacero podmienok. So stavbou mal začať ihneď po uzavretí zmluvy a za každý deň omeškania zaplatiť pokutu 100 Ks. Ďalej musel zamestnať výlučne miestnych robotníkov, mesto si vyhradilo právo na stavebný dohľad. Najhlavnejšou požiadavkou bol termín dokončenia: 15. august 1939. Ako to už na Slovensku chodí dodnes, termín sa nedodržal.

Nevieme, koľko firiem sa do konkurzu zapojilo, no 1. júna sa o ničom nerozhodlo. Vládny komisár neprijal žiaden záver, naopak, vypísal novú súťaž. Čoraz viac sa povrávalo, že mesto uskutoční práce vo vlastnej réžii, čiže samo zabezpečí materiál i jednotlivých robotníkov. Hlavným argumentom bolo podstatné zníženie celkových nákladov, odhadom až o 40%. Predpokladané výdavky na stavbu podzemných toaliet činili 92 000 Ks.

Dohady sa nakoniec potvrdili a v polovici júla začalo mesto realizovať tento projekt vlastnými silami. Zároveň plánovalo naďalej skrášľovať okolie radnice, napr. novým parkom za miléniovou lipou a vysadzovaním mladých stromov. Všetky spomínané činnosti smerovali k zatraktívneniu podoby Námestia Andreja Hlinku (nemecky Andreas Hlinkaplatz). Prvá fáza sa skončila ešte začiatkom leta 1939, kedy námestie vydláždili kamennými kockami.

Uličná tabuľka nesúca meno Andreja Hlinku (foto: Múzeum v Kežmarku)

Nespokojnosť a kritika

Od leta teda prebiehal intenzívny stavebný ruch. Ale nemecké noviny na konci septembra s istou dávkou výčitiek konštatovali, že stavba WC stále nebola úplne hotová. Komplikovalo ju vypuknutie vojny, blížiaca sa zima i problémy s obstarávaním potrebného materiálu. Svetlo sveta uzrela i finančná kauza, konkrétne ohľadom sľúbeného 40% ušetrenia. Neznámy kritik poukázal na bližšie neurčenú firmu, ktorej ponuku za 89 248,90 Ks odmietli. Podľa prepočtu sa vtedajší objem ušetrených peňazí pohyboval iba na úrovni 12%, a to ešte práce neboli ukončené!

Ďalší problém nastal počas zimy. Hoci vo februári 1940 boli verejné záchody hotové, stále neslúžili svojmu účelu. Keďže už disponovali zabudovaným vodovodom i hygienickými zariadeniami, kvôli nízkym teplotám ich bolo potrebné vykurovať. Spočiatku ich ohrievali elektrickou pecou, čo bolo dosť drahé a preto noviny vtipkovali, že "radnici bude pri pohľade na vyúčtovanie skutočne teplo..." Mesto pristúpilo na núdzový plán a objekt vyhrievalo drevom a uhlím. Spaľovaním vznikal dym, ktorý dráždil dýchacie cesty obyvateľov Námestia Andreja Hlinku. Aby kritiky nebolo málo, ozvali sa uštipačné hlasy ohľadom prístupu do týchto hygienických zariadení. Schody do podzemia slúžili ako "veľkolepé zachytávače snehu", čo zvýšilo náklady spojené s pravidelným čistením a prevádzkou. Všetkým ľuďom sa proste vyhovieť nedá...

Zatiaľ sa nepodarilo zistiť presný dátum sprístupnenia verejných podzemných toaliet, predpokladáme, že sa tak udialo na jar 1940. Od tých čias prešli niekoľkými rekonštrukciami, tej najradikálnejšej sme svedkami práve my. Naďalej však plnia svoju úlohu a za tie roky sa stali pevnou súčasťou kežmarského, teraz už Hlavného námestia.

Súčasný pohľad na verejné toalety s javiskom (foto: autor)Súčasný pohľad na verejné toalety s javiskom (foto: autor)Súčasný pohľad na verejné toalety s javiskom (foto: autor)

  • Autor: historik Múzea v Kežmarku - Mgr. Vladimír Julián Ševc
AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY

Expozícia historických vozidiel na hrade
pondeloknedeľa
od 9:00 do 18:00 (posledný vstup je o 16:30)

Expozícia meštianskej bytovej kultúry
pondeloknedeľa
od 10:00 do 18:00

Výstavná sieň
utorok až sobota
od 10:00 do 18:00


Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí - Boulder King 2017

Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí - Rod Thokoly.

 

Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí


VÝSTAVY

Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí - Výstava CE ZA AR