MÚZEUM V KEŽMARKU
HRADNÉ NÁMESTIE 42
060 01 KEŽMAROK

KEŽMARSKÝ HRAD BYTOVÁ KULTÚRA VÝSTAVNÁ SIEŇ

<< Október >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Výročie elektrifikácie mesta Kežmarok
2 3 4 5 09:00-16:00 Kežmarský hrad, Múzeum bytovej kultúry - Hlavné námestie 55 Deň Prešovského samosprávneho kraja 6 7 8
9 10 11 12 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 13 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 14 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 15 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
16 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 17 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 18 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 19 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 20 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 21 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 22 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
23 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 25 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 26 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 27 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 28 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 29 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
30 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 31 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo  

Virtuálna prehliadka


Svet dávnej lekárne na poľsko - slovenskom pohraničí

Príbeh barónky, ktorá nebola barónkou - 2. časť rod Badányi

Hedviga Mária Szirmayová sa narodila ako jediné dieťa OskaraEleonóry rodenej Badányiovej. Na rozdiel od zriedkavého výskytu priezviska Szirmay na Spiši, sa s menom Badányi často stretávame v Kežmarku a jeho okolí.

Korene rodu Badányi siahajú do 16. storočia, kedy sa v súpise šľachty Spišskej stolice spomína Ján Bodony. V nasledujúcich storočiach sa v daňových knihách mesta Kežmarok pravidelne objavujú predkovia Hedvigy. Traduje sa, že rodný dom v ktorom dožila svoj život (dnes známy ako výstavná sieň Barónka v Kežmarku), získala rodina darom od hradného pána Štefana II. Thökölyho už v roku 1669. Badányiovcov môžeme preto právom nazývať starým kežmarským, šľachtickým rodom, ktorý sa v 18. storočí rozvetvil do priľahlých obcí Slovenskej Vsi, Podhorian a Holumnice. O tom svedčí aj ich používaný predikát „Badányi de Maldur et Hollólomnitz" (Badányi z Podhorian a Holumnice).

Významným členom rodiny bol generál, poľný maršál, poručík, barón Juraj von Wieland, strýko prastarej mamy Barbory Badányiovej. Aj Hedviga si pamätá na rozprávanie o tomto slávnom predkovi: „Strýko Juraj, už toho času (1839) na dôchodku, býval v našom dome (pozn. výstavná sieň Barónka v Kežmarku) vo veľkom byte na 1. poschodí. Vo svojej fajčiarskej izbe hrával karty so svojimi priateľmi z vojny. Vždy pri tom spomínali na slávne roky, keď slúžili v kráľovskej armáde. Najmä bitka pri Asperne bola obľúbenou témou. V nej strýko ako nadporučík velil husárskemu pluku a podieľal sa na porážke samotného Napoleona Bonaparte. Na pretras vždy prišla aj slávnostná chvíľa, keď defiloval po boku cára Mikuláša I., ktorý sa v roku 1833 stal čestným majiteľom 9. husárskeho pluku." V tomto pluku slúžili aj Otto a Anton Badányi (bratia Hedviginho starého otca). Barón Wieland bol za svoje verné služby odmenený viacerými vojenskými hodnosťami – Rádom Márie Terézie a ruským Rádom bieleho orla.

Matej Badányi - starý otec Hedvigy, veľkostatkár v Slovenskej Vsi.Prastarý otec Hedvigy, Jozef Badányi, získal začiatkom 19. storočia majetky v Slovenskej Vsi. V priebehu niekoľkých rokov sa stal najbohatším statkárom v obci. Jeho rodina vlastnila 4 usadlosti a košiare na ktorých chovali okolo 200 oviec. V stopách Jozefa Badányiho, ako šikovného veľkostatkára, úspešne pokračoval jeho syn Matej Badányi – starý otec Hedvigy. Štúdium práva v mladosti mu poskytlo dostatok vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým zveľaďoval bohatstvo a kredit rodiny. V roku 1858 zastával funkciu riaditeľa komposesorátu (spoločenstvo pre spravovanie lesov). O niekoľko rokov neskôr sa obrátil na Ministerstvo vnútra so žiadosťou o povolenie predávať minerálnu vodu z prameňa vyvierajúceho na jeho pozemku. Názov prameňa a minerálky bol Szepestótfalvi Badányi forrás (Slovenskoveský Badányiho prameň). Matej sa angažoval aj na poli vedy. Jeho veľkou vášňou bola archeológia. Spolu so Samuelom Rothom uskutočnil výskum jaskyne Aksamitka pri Haligovciach a jeho uverejnením v časopise Archaeologiai Értesito (1874) sa stal prvým publikovaným jaskynným prieskum na Slovensku.

Eleonóra Badányi

Svadobné zvony sa rozozvučali pre Mateja v septembri 1854. Jeho manželka Paulína rod. Mariassyová mu porodila tri deti – dve dievčatá a chlapca. Dospelosti sa nedožil ich jediný syn Jozef. Mladšia Eleonóra (matka Hedvigy Szirmayovej) sa vydávala ako 21-ročná. Jej manželstvo s Oskarom Szirmayom však nebolo najšťastnejšie a skončilo rozvodom. Jediným spojivom bola ich dcéra Hedviga. Eleonóra však na mužov nezanevrela a jej priateľstvo s Júliusom Ludwighom prerástlo do manželstva. Július bol generálnym riaditeľom uhorských štátnych železníc. Ponúkol mladej manželke život na úrovni a po jeho boku navštívila zvučné európske mesta, kúpele aj spoločenské podujatia. Na tieto časy spomína s radosťou aj Hedviga, vo svojom denníku píše: „Bolo to obdobie lesku, márnivosti, tancovačiek ... krásna pochabá mladosť. Bývali sme v Budapešti na najvychýrenejšej Andrassyho ulici. Kuchárka nám každý deň pripravovala špeciality - kaviár, ustrice aj pstruhy."

Po smrti manžela nastali pre obe ženy krušné časy. Dostali sa do finančnej tiesne, ktorá sa po rozpade Rakúsko – Uhorska znásobila aj novo prijatými zákonmi o zrušení šľachtických titulov, výsad a vyvrcholila konfiškáciou majetku na základe pozemkovej reformy začatej v roku 1945. A hoci Eleonóra po smrti rodičov zdedila veľkú časť prosperujúceho majetku, bola nútená ho postupne zálohovať a rozpredávať. Hospodárske budovy na veľkostatku v Slovenskej Vsi dala do prenájmu na prevádzku pálenice, neskôr časť majetku predala bratom Szántóovcom, Pasienkovému spoločenstvu LANDY a po roku 1945 bol zvyšný majetok Badányiovcov skonfiškovaný a rozdelený medzi miestnych roľníkov. Eleonóra po smrti svojho manžela žila striedavo v Budapešti a Kežmarku – tu bývala v rodnom dome so svojou dcérou. Hedviga v denníku popisuje stav Badányiovského kaštieľa v Slovenskej Vsi na konci 2. svetovej vojny: „V dome je lazaret, hrozný stav, kúria stromami zo záhrady, odnášajú a kradnú nábytok. Nedokážem tomu všetkému čeliť."

Na prelome rokov 1944/1945 začala sovietska armáda obliehať Budapešť. V meste prepukol chaos, samotný boj sa dostal do ulíc a bombardovanie bolo na dennom poriadku. Obyvateľstvo, ktoré nestihlo utiecť, trpelo nielen neustálym strachom o holý život, ale aj nedostatkom potravín. Ani Eleonóre Badányiovej, v tom čase už 71 ročnej dáme, sa nepodarilo odísť, zomrela v júni 1945 a je pochovaná v Budapešti vedľa svojho druhého manžela.

  • Autor: dokumentátorka Múzea v Kežmarku - Mgr. Ivana Ščensná
AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY

Expozícia historických vozidiel na hrade
pondeloknedeľa
od 9:00 do 18:00 (posledný vstup je o 16:30)

Expozícia meštianskej bytovej kultúry
pondeloknedeľa
od 10:00 do 18:00

Výstavná sieň
utorok až sobota
od 10:00 do 18:00Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí