MÚZEUM V KEŽMARKU
HRADNÉ NÁMESTIE 42
060 01 KEŽMAROK

KEŽMARSKÝ HRAD BYTOVÁ KULTÚRA VÝSTAVNÁ SIEŇ

<< Apríl >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 27.03. až 07.04.2017 Kežmarský hrad - Administratíva Tvorivé dielne - VEĽKÁ NOC 2 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 27.03. až 07.04.2017 Kežmarský hrad - Administratíva Tvorivé dielne - VEĽKÁ NOC
3 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 27.03. až 07.04.2017 Kežmarský hrad - Administratíva Tvorivé dielne - VEĽKÁ NOC 4 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 27.03. až 07.04.2017 Kežmarský hrad - Administratíva Tvorivé dielne - VEĽKÁ NOC 5 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 27.03. až 07.04.2017 Kežmarský hrad - Administratíva Tvorivé dielne - VEĽKÁ NOC 6 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 27.03. až 07.04.2017 Kežmarský hrad - Administratíva Tvorivé dielne - VEĽKÁ NOC 7 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 27.03. až 07.04.2017 Kežmarský hrad - Administratíva Tvorivé dielne - VEĽKÁ NOC 8 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 9 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata
10 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 11 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 12 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 13 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 14 Veľký piatok 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata Krížová cesta na nádvorí hradu 15 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 16 Veľká noc 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata
17 Veľkonočný pondelok 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 18 24.02. až 18.04.2017 Výstavná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra č. 11 Kežmarská chata 19 20 21 22 23
24 25 26 27 27.04. až 15.06.2017 Výstavná sieň múzea Výstava absolventských prác žiakov a absolventov VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ v Kežmarku 28 27.04. až 15.06.2017 Výstavná sieň múzea Výstava absolventských prác žiakov a absolventov VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ v Kežmarku 29 27.04. až 15.06.2017 Výstavná sieň múzea Výstava absolventských prác žiakov a absolventov VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ v Kežmarku 30 27.04. až 15.06.2017 Výstavná sieň múzea Výstava absolventských prác žiakov a absolventov VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ v Kežmarku

Virtuálna prehliadka


Obraz Tatier a Podtatranskej oblasti zvečnený na pohľadniciach
Po stopách histórie miest poľsko-slovenského pohraničia Nowého Targu a Kežmarku

Seton-Watson - Scotus Viator v Kežmarku

Portrétna fotografia - Robert William Seton-Watson

Kežmarok bol oddávna mestom, kde sa neraz mihli významné osobnosti. O mnohých doteraz ani nevieme. Jednou z nich je muž, ktorému môžeme poďakovať, že dnes už nežijeme v Uhorsku, ale na Slovensku. Z jeho návštevy sa nezachovali žiadne fotografie, ani obsažné články. Ostala iba strohá správa, vďaka čomu aspoň v krátkosti opíšem jeho pobyt v meste. Najdôležitejšie však bude priblížiť jeho život, aby sme získali predstavu o tom, kto nás vlastne kedysi poctil svojou návštevou.

V utorok 3. júna 1919 vystúpila z vlaku na kežmarskej železničnej stanici trojica významných pánov. Anglického novinára Scota Viatora, oficiálne Setona-Watsona, sprevádzal pražský sekretár anglického veľvyslanectva a spišský župan Dr. Johann Rumann. Na peróne ich slávnostne privítal kežmarský starosta Dr. Wrchovszky, ktorý následne vzácnych hostí previedol po meste.

Ďalší bod programu zahŕňal prijatie na radnici, kde sa zahraniční páni obšírne zaujímali o situáciu v školstve, či sociálnej oblasti. Vypočuli si podnety zo strany predstaviteľov mesta a poobede sa vybrali na obhliadku tunajších škôl. Nevieme, ktoré z nich navštívili, no s určitosťou môžeme predpokladať prehliadku lýcea. Večerným vlakom sa delegácia vybrala za ďalším programom. Tesne pred odchodom sa so Setonom-Watsonom porozprával redaktor týždenníka Karpathen-Post. Ten mu daroval posledné dva čísla novín, v ktorých sa rozoberala téma kežmarského školstva. Všetky strany sa pri rokovaniach zhodli, že najväčším problémom sú nezamestnanosť a zlé povojnové sociálne pomery.

Toľko zo záznamu jeho návštevy. Kto bol ten spomínaný anglický novinár? Celým menom Robert William Seton-Watson (1879 – 1951) sa narodil v Londýne v škótskej rodine. Práve z tohto dôvodu získal prezývku Scotus Viator - Škótsky pútnik. Vysokoškolské štúdium histórie absolvoval v anglickom Oxforde, neskôr navštevoval univerzity v Berlíne, Paríži a Viedni (1905 – 1906). Istý čas pobudol v Budapešti, kde spoznal niekoľko elít maďarského politického a spoločenského života. Utvrdil sa v názore, že Maďari sa neboja biť za svoje práva, sú slobodomyseľní, liberálni; vďaka Národnostnému zákonu z roku 1868 sú tolerantní voči iným národom. Svoje skúsenosti vydal v publikácii, kde vyzdvihol tieto "cnostné" črty, čím nepriamo naznačil, ako by sa mali Angličania správať voči Škótom.

Do reality sa dostal v roku 1907, kedy na podnet študenta Antona Štefánka zavítal na Slovensko. Dôvod? Prezrieť si uplatnenie Národnostného zákona v praxi na vlastné oči. Spočiatku realite neveril, ale postupne si vytvoril skutočný názor. Odvtedy sa stal horlivým obrancom práv Slovákov. Publikáciami poukázal na ich utláčanie, pomaďarčovanie škôl, volebnú korupciu; prostredníctvom jeho správy sa svet dozvedel o tragédii v Černovej (1907). Na Slovensku nadviazal viacero osobných kontaktov, poznal sa napr. s M. R. Štefánikom, obdivoval Andreja Hlinku. Počas I. svetovej vojny aktívne spolupracoval s T. G. Masarykom v otázkach vytvorenia samostatného Československa, v ktorom malo mať Slovensko autonómiu. Otázke slovanstva sa venoval aj po vojne, keď vyučoval stredoeurópske dejiny na Škole slovanských štúdií pri londýnskej King´s College. Okrem toho sa stal expertom Ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie pre strednú Európu a Balkán.

Scotus Viator na Slovensko chodieval často. Zúčastnil sa dokonca pohrebu M. R. Štefánika v máji 1919. Po tejto smutnej udalosti cestoval niekoľko týždňov po Slovensku, z čoho vyplynula jeho návšteva Kežmarku. V roku 1928 mu Univerzita Komenského udelila pamätnú medailu a diplom. Po zmene režimu vo februári 1948 sa muselo na jeho meno zabudnúť, diela skončili na indexe zakázaných kníh, o jeho smrti nepadla v československých novinách ani zmienka. Aj preto sa o ňom vie v súčasnej spoločnosti tak málo. Napriek tomu v roku 2007 vydala Slovenská pošta známku v hodnote 24 Sk s podobizňou Setona-Watsona. To potvrdzuje fakt, že táto osobnosť je pre Slovákov skutočne významná.

Seton-Watson na známke z roku 2007 (pofis.sk)Podpis Seton-Watsona v knihe návštev Bojnického zámku (internet)

Tento článok len zľahla načrtol život obrancu Slovákov. Hádam bude podnetom pre to, aby ste sa o jeho živote dozvedeli viac prostredníctvom kníh, či internetu...

 

  • Autor: historik Múzea v Kežmarku - Mgr. Vladimír Julián Ševc
AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY

Kežmarský hrad stále expozície
Expozícia historických vozidiel na hrade
pondelokpiatok
od 8:00 do 15:00 (posledný vstup)

Expozícia meštianskej bytovej kultúry
pondelokpiatok
od 8:00 do 16:00

Výstavná sieň
pondelokpiatok
od 9:00 do 16:00


PODUJATIA

Otvorenie letnej turistickej sezóny 

Noc literatúry v Kežmarku

Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí.

ROZPRÁVKA 2017 -prehľad rezervácií nahlásených skupín

Informácie k pripravovanej rozprávke na Kežmarskom hrade "ČAROVNÁ FLAUTA".


VÝSTAVY

Odkaz na podrobné informácie k výstave prác žiakov a absolventov výtvarného odboru ZUŠ v Kežmarku