MÚZEUM V KEŽMARKU
HRADNÉ NÁMESTIE 42
060 01 KEŽMAROK

KEŽMARSKÝ HRAD BYTOVÁ KULTÚRA VÝSTAVNÁ SIEŇ

<< Október >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Výročie elektrifikácie mesta Kežmarok
2 3 4 5 09:00-16:00 Kežmarský hrad, Múzeum bytovej kultúry - Hlavné námestie 55 Deň Prešovského samosprávneho kraja 6 7 8
9 10 11 12 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 13 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 14 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 15 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
16 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 17 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 18 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 19 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 20 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 21 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 22 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
23 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 25 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 26 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 27 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 28 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 29 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
30 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 31 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo  

Virtuálna prehliadka


Svet dávnej lekárne na poľsko - slovenskom pohraničí

Zoznam archeologických výskumov

 

Rok 2004

 1. rozh. PO-03/2093-02/7173/Gs: Stavba „20 b.j. nájomné byty + TV Podolínec – ul. Sv.Anny – novostavby päťpodlažného domu, katastrálne územie Podolínec – ochranné pásmo" – novoveké nálezy hnuteľné, ojedinelo stredoveká keramiky, nálezová správa na KPÚ Prešov
 2. PO-02/1666-03/5757/Lk: Meštiansky dom č. 18 na Hlavnom námestí v MPR Kežmarok – prístavba dvorového krídla – novoveké nálezy hnuteľné, nál. Správa na KPÚ Prešov
 3. PO-03/1459-03/5144/Lk: Meštiansky dom č.31 na Hradnom námestív PMR Kežmarok – prístavba dvorového krídla – novoveké hnuteľné nálezy, nál. Správa na KPÚ Prešov
 4. PO-03/1327-04/4430/Lk: Stavba „Prepojenie vodovodných systémov v obci Malý Slavkov" v katstrálnom území Malého Savkova a Kežmarku – lokalita Pri ošipárni (kat. Kežmarok), objekt z doby bronzovej, keramika, nál. správa na KPÚ Prešov

Rok 2005:

 1. PO-05/1371-03/4415/Lk: Stavba „Technika na temperovanie rímskokatolíckeho kostola sv. Serváca vo Vrbove" – pod dlažbou odkryté pozostatky neskororománskeho kostola, novoveké hnuteľné pamiatky, nál. správa na KPÚ Prešov
 2. PO-04/1040-04/3928/Lk: Stavba „Prepojovací plynovod Kežmarok, ul. J. Chalúpku" – prevažne v pôvodných plynových ryhách, bez nálezov, nál. správa na KPÚ Prešov
 3. PO-05/904-08/4691/Gs: Stavba „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia – I. etapa, rekonštrukcia chodníkov od domu č. 5 po domč. 23" – novoveké hnuteľné nálezy, nál. správa na KPÚ Prešov
 4. PÚ –05/567-2/2006/Gla: Stavba: „Diaľnica D-1 Spiš, úsek Mengusovce-Jánovce, km 14,2-26,2 – sondážny výsk. – lokalita Na Malé lúky (kat.Stráže, okr. Poprad) hnuteľné pamiatky – doklady metalurgie železa, nesk. D. rímska; lokalitaRoveň (ket. Jánovce, okr.Poprad) – pece v obj. z obd. Púchovskej kultúry, ostatné polohy ojedinelé hnuteľné pamiatky od paleolitu po novovek, nál. správa na KPÚ Prešov

Rok 2006

 1. PO-05/1687-04/5454/Lk: Stavba „Základňová stanica a rádioreléový bod Levoča" na pozemku KN-E 8251/10 v kat. Levoče ojedinelé novoveké nál., níál. Správa na KPÚ Prešov
 2. PO-06/1491-03/5126/Lk: Stavba „ Výstavba dvorového traktu k meštianskemu domu na Hradnom námestí č. 23 MPR Kežmarok – novoveké nálezy (hrnčiarska pec, ľadnica) – dielňa na výrobu kachlíc a kvetináčovz rokov 1907-1926, nál. správa na KPÚ Prešov
 3. PO-06/1489-03/5125/Lk: Stavba „Polyfunkčný objekt na pozemku parciel KN-255 a 256 v MPR Kežmarok, Starý Trh č. 24 – novoveké nálezy – zrubová stavba zo 17. stor. a kováčska vyhňa z 18. stor. nál. správa na KPÚ Prešov
 4. PO-06/1107-02/3615/Lk: Stavba „Prístavba dvorového krídla na ul. Dr. Alexandra č. 1 v MPR Kežmarok – zaniknuté architektúry 2. polovica 14. – 15. stor., novovek
 5. PO-05/1687-04/5454/Lk: Stavba „Výstavba obchodného centra Zlatá rybka na N8m. sv Egídia v Poprade – asanácia pôvodného objektu meštianskeho domu do úrovne pivníc – ojedinelé novoveké nál. nál. správa na KPÚ Prešov

Rok 2007

 1. PO-07/2239-08/7258/Lk: Stavba „Odvlhčenie a stavebné úpravy prízemia hradu Kežmarok v MPE Kežmarok" – výskum ukončený v roku 2008
 2. PO-06/1490-03/5127/LK: Stavba „Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu na Hlavnom nám.č.12 v MPR Kežmarok", predstihový výskum, pozostatky architektúry (studňa, pec na pálenie vápno-19. stor.), hnuteľné pamiatky, stredovek, novovek, nál. správa na KPÚ Prešov
 3. PO-06/1664-03/5550/Lk: Stavba „Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu na Hlavnom námestí č. 56" predstihový výskum, pozostatky architektúry (včasný novovek(, hnuteľné pamiatky, neskorý stredovek, včasný novovek, nál. správa na KPÚ Prešov
 4. PO-07/745-04/2200/Lk: Únikové chodby – Kaplnka – Hrad v MPR Kežmarok, výskum pre vedecko-výskumné účely, zaniknutá a stojaca hradná architektúra, hnuteľné pamiatky novovek. ojeď. stredovek, pravek, nál. správa na KPÚ Prešov
 5. PO-07/2514-03/8315/Lk: Stavba „Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu č.40 na Starom trhu v MPR Kežmarok" predstihový výskum, zaniknutá architektúra dvorového krídla z novoveku, dielňa ocieľkára, hnuteľné pamiatky, pravek, neskorý stredovek až včasný novovek, novovek nál. správa na KPÚ Prešov
 6. PO-07/559-02/2792/Bj: Stavba „Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu č. 14 na Hlavnom námestí v MPR Kežmarok", predstihový výskum, zaniknutá architektúra dvorového traktu z novoveku, hnuteľné pamiatky zo stredoveku a novoveku, nál. správa na KPÚ Prešov
 7. PO-05/1250-02/3829/Lk: Stavba „IBV pri Golfovom ihrisku, Veľká Lomnica" a „Apartmánové domy pri Golfovom ihrisku, Veľká Lomnica", sledovanie prác, archeobotanické nálezy, geologické vrstvy, nál. správa na KPÚ Prešov
 8. PO-06/282-02/641/Lk: Stavba „IBV/133 Vlková", sledovanie prác a následne sondáž, objekty z neskorej doby rímskej, hnuteľné pamiatky z neskorej doby rímskej, stredoveku a novoveku, nál. správa na KPÚ Prešov

Rok 2008

 1. PO-06/1156-04/4282/Lk: Stavba „ Kežmarok-výrobný závod Institute EUROPHARM v priemyselnej zóne Kežmarok", hnuteľné pamiatky – staršia d. bronzová (štiep. Ind.), nesk. d. rímska?, stredovek, novovek (keramika, troska, žel.predmety), správa na KPÚ Prešov
 2. PO-07/2239-08/7258/Lk: Stavba „Odvlhčenie a stavebné úpravy prízemia hradu Kežmarok v MPE Kežmarok" – dokončenie výskumu z roku 2007, sledovanie zemných prác – hnuteľné pamiatky z novoveku, neskorého stredoveku, výskum prebiehal v interiéri na prízemí podpivničeného traktu, správa na KPÚ Prešov
 3. PO-08/801-03/2863/Lk: Stavba „ Prístavba dvorovej časti k meštianskemu domu v MPR Kežmarok – Starý trh 71, č.parc KN-180", hnuteľné pamiatky, novovek,
 4. PO-07/742-04/2448/LK: Stavba „ Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu na Hlavnom námestí č.42 v MPR Kežmarok, č.parc KN-180", zaniknutá architektúra, hnuteľné pamiatky, stredovek, novovek, správa na KPÚ Prešov
 5. PO-08/2043-04/7257/Lk: Stavba „IBV východ ku cintorínu Veľká Lomnica; parc.č. 1548/126, 4664/7, 1548/108-125a KN-E-4664/4, 4664/8", výskum dokončený v roku 2009
 6. PO-08/1208-04/3713/Ul:Vykopanie hrobovej jamy na 4. nádvorí kláštora pre účely filmu, Kartuziánsky Kláštor v obci Červený Kláštor – sondy I – stredoveká architektúra (výkop v pôv. Sonde D. Čaploviča z v ýskumu 1968-1970), sonda II – hrobová jama, ojedinelé novoveké hnuteľné pamiatky, správa na KPÚ Prešov

Rok 2009

 1. PO-08/2043-04/7257/Lk: Stavba „IBV východ ku cintorínu Veľká Lomnica; parc.č. 1548/126, 4664/7, 1548/108-125a KN-E-4664/4, 4664/8" prebieha, zatiaľ bez nálezov
 2. PO-08/2043-04/7257/Lk. Stavba „ ZS a RR bod Vrbov, Parc. Č. 3732, 3730, 7631" ešte neuskutočnený
 3. PO-06/2808-07/10945/Ul: Stavba „Rozšírenie inžinierskych sietí ul. Garbiarska Stará Ľubovňa", hnuteľné pamiatky, novovek, neskorý stredovek, vrstvy navážky vo výmoli nespevnenej cesty, nál. správa na KPÚ Prešov
 4. PO-08/3024-04/10763/Lk: Stavba Hôrka – Kišovce – úprava NN a DP" – ojedinelé novoveké, praveké?, stredoveké nál, spálený objekt – pec? Bez datovania
 5. ZA-09/0108/FUR-05: Bytový objekt A3-32 b.j. Martin – Košúty II, Parc. č. 3002/5, Kat. Priekopa, okr. Martin – sídliskové objekty, púchovská kultúra, štiepaná industria eneolit
 6. PO-08/1196-04/3906/Lk: Výstavba administratívnej budovy GASOIL Engineering a.s. Poprad, negatívne
 7. PO-07/2129-04/6796/LK: Spišský Hrhov – rekonštrukcia prípojky vysokého napätia a TS, novovek

Rok 2010

 1. PO-09/737-04/3666/Lk: IBV východ Ku Cintorínu Veľká Lomnica II. etapa, sídliskové objekty, doba bronzová
 2. PO-09/1670-05/5036/Ul: Podolínec- rekonštrukcia vodovodu v Pam. rezervácii Podolínec – stredoveké a novoveké nálezy, keramika, kovové predmety, sídliskové vrstvy
 3. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov, km 2,5-2,7; lok 3 Nad Širokými lúkami (Spišský Štvrtok/Iliašovce/Dravce) – negatívny
 4. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov, km 2,7-2,8; lok 4 Pod Šibeňou (Iliašovce) – negatívny
 5. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov, km 2,9-3,1; lok 5 Nad Širokými lúkami II (Iliašovce) – historická cestná sieť, sídliskové objekty, doba bronzová, doba rímska
 6. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov. km 6,4-6,5; Pod Rotundou (Kurimany) – negatívny
 7. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov, km 2,9-10,5; prieskum na trase mimo vyznačených lokalít – sídliskové nálezy, doba bronzová
 8. PO-09/287-02/9451/Ul: Podolínec – Regenerácia Mariánskeho námestia – pozostatky kamenných architektúr, 17.-18. storočie
 9. PO-09/792-04/2521/Lk: Matejovce – Rozšírenie odkanalizovania – novoveké nálezy
 10. PO-10/1881-02/5370/Ul: Kaštieľ v Záborskom, výskum v exteriéri – pozostatky novovekých architektúr, novoveké nálezy
 11. PO-04/587-03/3052/Lk: Lendak – Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV – negatívny
 12. PO-08/0285-06/1965/Ul: Hrad Kamenica, kat. úz. Kamenica – pozostatky hradnej architektúry, stredoveké a novoveké nál.
 13. PO-10/020-202/0457/Ul: Podolínec, mešť. dom č. 67 Mariánske nám. – pozostatky architektúr, stredoveké a novoveké nálezy

Rok 2011

 1. PO-09/287-02/9451/Ul: Podolínec – Regenerácia Mariánskeho námestia – odkrývanie ohradového múra kostola
 2. PO-09/1996-02/6746/Lk: SPP Kežmarok, Starý Trh – sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 3. PO-10/574-02/3380/Bj: Kežmarok- Nová ul. č. 3 – úprava objektu – pozostatky novovekých architektúr, sídliskové vrstvy, novovek, stredovek
 4. PO-10/3022-02/10034/Bj : Kežmarok – Hradné nám. 41 – sídliskové vrstvy – novoveké nálezy
 5. ZA-10/1113-06/Fur : Bobrovec, IBV Slnečný raj – ojedinelé praveké nálezy
 6. PO-11/1777-02/5006/Bj : Kežmarok HPH garáž – pozostatky novovekej architektúry sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 7. PO-11/1277-02/3362/Bj: Kežmarok – Kostolné nám. 18 – sídliskové vrstvy, cestná komunikácia, stredovek, novovek
 8. PO-11/1199-02/3951/Mx: Vojňany, kostol sv. Kataríny – hrobové nálezy, odpadová jama, novovek
 9. PO-10/1311-02/4084/Bj: Ľubica, Športová ul. 16 – pozostatky novovekej architektúry, sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 10. PO-09/1771-02/5060/Se: Stará Ľubovňa, rek. Námestia – pozostatky novovekých architektúr, hnuteľné nálezy novovek
 11. PO-04/587-03/3052/Lk: Lendak – Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV – negatívne
 12. PO-2010/2691-04/9848/Gs: Hanigovský hrad – pozostatky hradnej architektúry, nálezy stredovek, novovek
 13. PO-03/1884-03/6884/Ul: Čirč – kanalizácia – negatívne, stále prebieha

Rok 2012

 1. PO-04/857-03/3052/Lk: Lendak - Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV - negatívne
 2. PO-10/3233-02/10145/Mx, PO-10/1905-03/6256/Mx : Ľubica, kostol sv. Ducha – staršie nivelety podláh, stredovek, novovek, hrobové nálezy, stratigrafia terénu
 3. PO-09/1771-02/5060/Se: Stará Ľubovňa- Revitalizácia priestranstiev centrálnej zóny mesta Stará Ľubovňa – staršie architektúry, sídliskové nálezy, novovek
 4. PO-11/1259-02/3421/Lk: Spišská Belá – Strážky – úprava NN siete – sídliskové vrstvy, novovek
 5. PO-10/1311-02/4084/Bj: Ľubica, Športová ul. 16 – dosledovanie výkopových prác – sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 6. PO-12/0045-01/0129/Ul: Podolínec, Optická prípojka ul. Zimná- Bernolákova – pozostatky mestského opevnenia, hnuteľné nálezy novovek
 7. PO-11/2917-02/9540/Lk: Lendak – nový kostol, KN-C č. 2/1, 2/2 – sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 8. PO-12/1674-02/4378/Lk: Kežmarok – ZS Vodáreň, pol. Suchá hora, KN- C – 5074/2 v k.ú. Kežmarok – ojedinelé nálezy - novoveká keramika
 9. PO-2012/155203/5008/Gs: Hniezdne – meštiansky dom č. 91, KN-C č.328, k.ú. Hniezdne – zaniknutý dvorový trakt, sídliskové vrstvy, novovek
 10. PO-12/2193-02/6518/Lk: Poprad -Matejovce- Športový areál Zámoček, KN-C 651, 652/2, 652/9-11, 652/13, 649/1, 970, 990/17 – negatívne
 11. PO-09/260-04/1082/Lk : Výstavba 22 kV vedenia Kežmarok – Tatranská Lomnica – negatívne
 12. PO-1/1414-02/4089/Lk : Levoča – bytové domy Levoča Sever, realizácia NN prípojky, KN-C-3056/16 – recentné navážky
 13. Veľká Lomnica – odkanalizovanie kostola sv. Kataríny alexandrijskej, KN-C p.č. 1/1, k.ú. Veľká Lomnica – na ploche nepoužívaného cintorína pri kostole
 14. PO-11/3349-02/11255/Bj: Kežmarok, Hl. nám. 33- nová dvorová zástavba, KN-C 366, k.ú. Kežmarok – zaniknutá novoveká architektúra, sídliskové nálezy, stredovek, novovek
 15. PO-04/2158-02/6142/Ja : Levoča – prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči – 1. etapa – sídliskové vrstvy, staršie pochôdzky, mestská historická kanalizácia, stredovek, novovek
 16. PO-06/1902-07/7071/Ul : Lipany – Vodné plochy – negatívny

Rok 2013

 1. PO-04/2158-02/6142/Ja : Levoča – prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči – 1. etapa – sídliskové vrstvy, staršie pochôdzky, mestská historická kanalizácia, stredovek, novovek – dokončenie výskumu
 2. PO-2012/2079-02/6112/Gs: Podolínec, Zimná ul. 4 – výstavba rodinného domu, KN-C č. p. 188, k.ú. Podolínec – zaniknuté architektúry, sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 3. PO-11/2364-02/7053/Ja: Levoča – Nová ul. 46 - zaniknuté architektúry, sídliskové vrstvy, novovek
 4. PO-12/2688-04/8668/Onf: Fričovce – kostol sv. Bartolomeja – hrobové nálezy, staršie nivelety terénu, zaniknuté architektúry, stredovek, novovek
 5. PO-12/2686-04/8655/Onf: : Hendrichovce – kostol sv. Jána Prvomučeníka - – hrobové nálezy, staršie nivelety terénu, zaniknuté architektúry, stredovek, novovek
 6. KPUPO-2013/8809-2/31667/Lk: Kežmarok – Jeruzalemský vrch, KN-E 1528/2 a KN-C 2506, k.ú. Kežmarok – praveké sídliskové objekty a vrstvy, púchovská kultúra
 7. KPUPO-2013/9660-2/35423/Lk : Kežmarok – Kostolné nám. 45 – novoveké navážky
 8. PO-2012/155203/5008/Gs: Hniezdne – meštiansky dom č. 91, KN-C č.328, k.ú. Hniezdne – zaniknutý dvorový trakt, sídliskové vrstvy, novovek, dokončenie výskumu
 9. PO-11/852-02/2429/Lk: Obnova MP STL Poprad – sídlisko Juh 1-6 – recentné navážky
 10. PO-09/1389-04/4403/Ul : Podolínec – Mariánske nám. 13 – zaniknutá architektúra, sídliskové vrstvy, novovek
 11. PO-11/3349-02/11255/Bj: Kežmarok, Hl. nám. 33- nová dvorová zástavba, KN-C 366, k.ú. Kežmarok, zaniknuté architektúry, sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 12. PO-06/1902-07/7071/Ul : Lipany – Vodné plochy – negatívny
AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY

Expozícia historických vozidiel na hrade
pondeloknedeľa
od 9:00 do 18:00 (posledný vstup je o 16:30)

Expozícia meštianskej bytovej kultúry
pondeloknedeľa
od 10:00 do 18:00

Výstavná sieň
utorok až sobota
od 10:00 do 18:00Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí