MÚZEUM V KEŽMARKU
HRADNÉ NÁMESTIE 42
060 01 KEŽMAROK

KEŽMARSKÝ HRAD BYTOVÁ KULTÚRA VÝSTAVNÁ SIEŇ

<< November >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 Sviatok všetkých svätých 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 2 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 3 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 4 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 5 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
6 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 7 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 8 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 9 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 10 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 11 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 12 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
13 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 14 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 15 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 16 18:00 Boutique Hotel Hviezdoslav Zabudnutá krása modrotlače - charitatívna módna prehliadka 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 17 Deň boja za demokraciu a slobodu 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 18 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 19 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
20 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 21 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 22 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 23 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24 17:00 Začiatok 24.11. až 21.12.2017 Kežmarský hrad - prízemie SV traktu hradu pri pokladni. Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 25 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24.11. až 21.12.2017 Kežmarský hrad - prízemie SV traktu hradu pri pokladni. Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí 26 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24.11. až 21.12.2017 Kežmarský hrad - prízemie SV traktu hradu pri pokladni. Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí
27 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24.11. až 21.12.2017 Kežmarský hrad - prízemie SV traktu hradu pri pokladni. Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí 28 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24.11. až 21.12.2017 Kežmarský hrad - prízemie SV traktu hradu pri pokladni. Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí 29 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24.11. až 21.12.2017 Kežmarský hrad - prízemie SV traktu hradu pri pokladni. Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí 30 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24.11. až 21.12.2017 Kežmarský hrad - prízemie SV traktu hradu pri pokladni. Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí  

Virtuálna prehliadka


Svet dávnej lekárne na poľsko - slovenskom pohraničí

Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí

Svet dávnej lekárne poľsko-slovenského pohraničia - banner.

Plagát - Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Pozývame vás na otvorenie výstavy, ktorá predstavuje interiér niekdajších lekární na poľsko-slovenskom pohraničí z 19. storočia.

Výstava prezentuje zreštaurovaný a zrekonštruovaný nábytok, historické exponáty, lekárenské vybavenie figuríny v historických postáv v dobovom oblečení a dokumentárny film o Mgr. Klementyne Baczkowskej.

 

KDE:

 • Kežmarský hrad - (na prízemí pri pokladni hradu - SV trakt hradu)

 

KEDY:

 • 24. novembra 2017 o 17:00 (otvorenie výstavy)
 • 21. decembra 2017

 

 


 

 

 

Logo programu InterregLogo - Euroregión TATRYLogo - Regionálne múzeum v LimanowejLogo - Múzeum v Kežmarku

 

Projekt bude realizovaný v Limanowej a Kežmarku

Pozvánka na výstavu - Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí.Plagát k výstave - Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí.

Opis mikroprojektu

Ciele mikroprojektu:

Mikroprojekt má slúžiť ochrane kultúrneho a historického dedičstva poľsko-slovenského pohraničia a územia, ktoré k nemu prilieha. Vďaka cezhraničnej spolupráci sa budú rozširovať poznatky o vybraných aspektoch tohto dedičstva – dávnych lekárňach, spôsoboch liečenia a o úlohe lekárnikov v spoločnosti oboch miest zahrnutých do programu. Realizátori plánovaných aktivít predpokladajú trvalý rast záujmu o vybranú problematiku dedičstva pohraničia.

Špecifické ciele:

 1. Zachovanie pamiatok spojených s materiálnym kultúrnym a historickým dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom prác spojených s ich konzerváciou a rekonštrukciou, tvorenia ucelenej kolekcie a prostredníctvom vedeckého spracovania;
 2. Propagovanie projektu a nabádanie príjemcov k prehĺbeniu problematiky o úlohe dávneho lekárnictva v poľsko-slovenskom pohraničí.

Cieľové skupiny:

Sú to obyvatelia podporeného územia a osoby navštevujúce podporené územie vrátane turistov a iné osoby využívajúce kultúrnu ponuku oblasti zahrnutej do programu.

Úlohy realizované v rámci mikroprojektu:

 • Spracovanie výstavy Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí
 • Produkcia dokumentárneho filmu prezentujúceho osobnosť Klementyny Bączkowskej a jej lekáreň
 • Vyhotovenie katalógu k výstave
 • Riadenie a propagácia
Očakávané výstupy a dopad

Výstupy mikroprojektu:

 • Výstava prezentujúca interiér limanowskej lekárne z prelomu 19. a 20. storočia
 • Historický film prezentujúci osobnosť Klementyny Bączkowskej a históriu farmácie z konca 19. storočia vydaný na CD nosičoch v náklade 400 exemplárov
 • Katalóg výstavy v papierovej verzii vydaný v náklade 600 exemplárov

Dopad mikroprojektu:

 • Docenenie kultúrneho dedičstva pohraničia lokálnou spoločnosťou
 • Docenenie kultúrneho dedičstva pohraničia turistami mimo regiónu

Cezhraničný dopad:

Regionálne múzeum Limanowskej zeme podobne ako Múzeum v Kežmarku sa zaoberá zhromažďovaním pamiatok spojených s minulosťou regiónu, v ktorom sa nachádza. K mnohým historickým pamiatkam patria tiež v oboch prípadoch zbierky po dávnych lekárňach z prelomu 19. a 20. storočia. Limanowskému múzeu zbierky odovzdali dedičia rodiny s farmaceutickými tradíciami do piateho pokolenia. V Kežmarku sa zasa nachádza expozícia pripravená vďaka Spolku spišských lekárov a lekárnikov. Táto skutočnosť dôvodí, že aj napriek mnohým rozdielom v štátnych dejinách, ktoré medzi Poľskom a Slovenskom existujú, je tiež veľa spoločných problémov na úrovni každodenného života obyčajných obyvateľov miest. Výmena skúseností medzi inštitúciami, ktoré zhromažďujú podobné kultúrne bohatstvo, prináša efekty na obidvoch stranách hraníc. Tvorenie kolekcií po dávnych lekárňach a príprava výstavy umožňujú porovnať, ako vyzerali staré lekárne voľakedy a čím sa ľudia liečili pred 100 rokmi v mestečkách poľsko-slovenského pohraničia. Dozvieme sa tiež, ako sa tvorili komunity osôb profesijne spojených s činnosťou lekární. Všetky aktivity zamerané na realizáciu výstavy, t. j. doplnenie kolekcie nákupom nových exponátov, renovácia a čiastočná rekonštrukcia interiéru dávnej lekárne a následne náležitá expozícia a zabezpečenie (manekýni, vitríny, dekoračné a zabezpečujúce materiály), ale aj spracovanie v podobe výstavných panelov, katalógu a dokumentárneho filmu v poľštine aj v slovenčine budú mať dopad na prijímateľov na oboch stranách hraníc. Budú to komplexné poznatky týkajúce sa farmácie. Okrem toho budú informovať návštevníkov, že podobné pamiatky týkajúce sa farmácie sa nachádzajú aj u najbližších susedov za hranicami. Výstava a ďalšie jej súčasti sa týkajú spoločnej historickej tematiky, čo podporuje integráciu spoločnosti regiónov zahrnutých do programu.

Spoločné konzultácie pri tvorení výstavy, katalógu a filmu pre múzejníkov a následne percepcia týchto výsledkov účastníkmi otvorenia výstavy v múzeách v Limanowej a v Kežmarku budú podnetom k spoločným stretnutiam a rozhovorom, ktoré vďaka spoločnej tematike odbúrajú jazykové a mentálne bariéry a uľahčia cezhraničnú spoluprácu. Transhraničnosť v tomto prípade rozumieme ako fungovanie tých istých problémov v živote spoločnosti na obidvoch stranách hraníc. Rozširovanie poznatkov o existencii takejto problematiky je jedným z najefektívnejších spôsobov zbližovania sociálnych skupín. Preto organizátori projektu predpokladajú, že aktivity v ňom zahrnuté budú podnetom k ďalšej spolupráci.

Rozpočet projektu (v eur)

Celkové oprávnené výdavky: 54 836,50 eur

Dofinancovanie mikroprojektu z EFRR: 46 611,02 eur, 85 %

AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY

Kežmarský hrad a expozícia historických vozidiel na hrade
pondelokpiatok
od 9:00 do 16:00
(posledný vstup o 15:00)

Expozícia meštianskej bytovej kultúry
pondelok až piatok
od 8:00 do 16:00 
(posledný vstup o 15:00)

Výstavná sieň
pondelok až piatok
od 8:00 do 16:00 
(posledný vstup o 15:00)

Víkendy a štátne sviatky zatvorené.


Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí


Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí

Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí