1 2 3 4

Reštaurovanie neorokokovej pohovky

Opis projektu:

Múzeum v Kežmarku spravuje vzácny a hodnotný zbierkový fond. Medzi jeho najvzácnejšie časti patria predmety umeleckohistorického charakteru. V minulom roku sa uskutočnila rekonštrukcia meštianskeho domu na Hlavnom nám. č. 55. V súvislosti touto aktivitou je plánovaná celková reinštalácia stálej expozície v tomto objekte s názvom Meštianska bytová kultúra na Spiši, ktorá patrila medzi prvé expozície takého charakteru na území Spiša. V rámci pripravovanej reinštalácie budú vytvorené aj nové tématické celky. Jedným z nich bude aj dámsky budoár z prelomu 19. a 20. storočia, ktorý svojím obsahovým zameraním bude patriť medzi výnimočné v rámci expozičnej činnosti na Slovensku. Súčasťou tohoto celku bude pohovka typu chaise-longue, ktorá tvorí jeho charakteristický prvok. Tento zbierkový predmet patrí medzi ojedinelé kusy.

Cieľ projektu:

Garant projektu:

Prínos projektu:

Rozpočet projektu:

Fond na podporu umenia
Prešovský samosprávny kraj Múzeum v Kežmarku

Fotogaléria z reštaurovania, autor: Tibor Kováč.

 

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti