1 2 3 4 5 6

Plán podujatí a výstav na rok 2019

Tento plán podujatí je predbežný plán na celý rok, dátumy podujatí a miesta konania sa počas roka môžu zmeniť.

Aktuálne podujatia nájdete v našom Kalendári podujatí.

Ak chcete byť informovaní o podujatiach a výstavách, môžete sa prihlásiť k odberu informácií e-mailom alebo SMS správami na váš mobilný telefón vyplnením dotazníka na našej stránke.

Ak ste používateľmi sociálnych sietí, môžete sledovať naše stránky, kde informujeme o podujatiach:

Plán výstav na rok 2019
Výstavná sieň múzea – ul. MUDr. Alexandra č. 11

1/ 1. január – 1. február :
S fotoaparátom za prírodnými zaujímavosťami sveta
Autorská výstava Miloša Greisela

2/ 8. február – 22.marec:
Poľsko – slovenské bratstvo zbraní – limanovská bitka 1914
Výstava družobného múzea v poľskom meste Limanová pripravená v rámci cezhraničného projektu Poľská republika – Slovenská republika 2015 – 2020 doplnená a zbierky Múzea v Kežmarku

3/ 28. marec – 3.máj:
Výstava prác žiakov Základnej umeleckej školy v Kežmarku Výstava prác žiakov ZUŠ ul. Petržalská v Kežmarku.

4/ 9. máj – 14.jún:
Last folio – výstava Yuriho Dojca
Výstava umeleckých fotografií inšpirované opustenou židovskou školou na východnom Slovensku. Ide o úspešný projekt, ktorý videli návštevníci v USA, Nemecku, Rusku, Jeruzaleme a iných krajinách. Niektoré fotografie sú súčasťou zbierky kongresovej knižnice vo Washingtone.

5/ 22. jún – 31. august:
Zaniknutá obec Ruskinovce – jej minulosť a súčasnosť
Výstavná sieň Múzea v Kežmarku - sprístupnenie výstavy o histórii zaniknutej obce Ruskinovce pri príležitosti medzinárodného podujatia Sviatok kultúry a vzájomnosti, ktorého hlavným organizátorom je Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Múzeum v Kežmarku.

6/ 16. september – 15.november:
750. výročie udelenia mestských práv Kežmarku
Výstava pri príležitosti 750. výročia vzniku mesta zachytáva významné medzníky mesta od jeho vzniku až po súčasnosť

7/ 21. november – 30. december:
75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami
Výstava známeho autora publikácii o 2.svetovej vojne v tomto regióne – Marcela Maniaka

Výstavná sieň mesta Kežmarok:

1/ Júl - august – Výstava venovaná cechovým tradíciám v Kežmarku a inštalovaná pri príležitosti 29. ročníka medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo

Ďalšie podujatia organizované múzeom

1. Veľkonočné tvorivé dielne ( 1. - 16. apríl)

2. Krížová cesta na nádvorí hradu ( 19.apríl)

3. Otvorenie letnej turistickej sezóny (5. máj)

4. Slávnostný akt kladenia vencov na nádvorí hradu pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Československa (9. máj)

5. Dni židovskej kultúry (13. máj)

6. Medzinárodný deň múzeí a galérií + Noc múzeí a galérií (18. Máj)

7. Limanowska bitka (19. máj)

8. Noc literatúry (22. máj)

9. Festival krojovaných bábik (2. jún)

10. Rozprávky na hrade (3. – 5. jún)

11. Literárny Kežmarok (6. jún)

12. Festival študentského remesla (7. jún)

13. Festival Viva Italia (14. jún)

14. Večer I. Thökölyho a historická večera (20 .jún)

15. Sviatok kultúry a vzájomnosti (22. jún)

16. Predaj 0 euro souvenir bankovky s motívom I.Thökölyho (23. jún)

17. EĽRO (12. – 14. júl)

18. Letný festival slovenskej a svetovej divadelnej klasiky (22. – 26. júl)

19. 2. Folkový festival na nádvorí hradu (3. august)

20. Letné kino na hradnom nádvorí (5. – 16. august)

21. Od Ondreja do Troch kráľov – tvorivé dielne (december)

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO