1 2 3 4 5 6

Plán podujatí a výstav na rok 2019

Tento plán podujatí je predbežný plán na celý rok, dátumy podujatí a miesta konania sa počas roka môžu zmeniť.

Aktuálne podujatia nájdete v našom Kalendári podujatí.

Ak chcete byť informovaní o podujatiach a výstavách, môžete sa prihlásiť k odberu informácií e-mailom alebo SMS správami na váš mobilný telefón vyplnením dotazníka na našej stránke.

Ak ste používateľmi sociálnych sietí, môžete sledovať naše stránky, kde informujeme o podujatiach:

Plán výstav na rok 2019
Výstavná sieň múzea – ul. MUDr. Alexandra č. 11

1/ 1. január – 1. február :
S fotoaparátom za prírodnými zaujímavosťami sveta
Autorská výstava Miloša Greisela

2/ 8. február – 22.marec:
Poľsko – slovenské bratstvo zbraní – limanovská bitka 1914
Výstava družobného múzea v poľskom meste Limanová pripravená v rámci cezhraničného projektu Poľská republika – Slovenská republika 2015 – 2020 doplnená a zbierky Múzea v Kežmarku

3/ 28. marec – 3.máj:
Výstava prác žiakov Základnej umeleckej školy v Kežmarku Výstava prác žiakov ZUŠ ul. Petržalská v Kežmarku.

4/ 9. máj – 14.jún:
Last folio – výstava Yuriho Dojca
Výstava umeleckých fotografií inšpirované opustenou židovskou školou na východnom Slovensku. Ide o úspešný projekt, ktorý videli návštevníci v USA, Nemecku, Rusku, Jeruzaleme a iných krajinách. Niektoré fotografie sú súčasťou zbierky kongresovej knižnice vo Washingtone.

5/ 22. jún – 31. august:
Zaniknutá obec Ruskinovce – jej minulosť a súčasnosť
Výstava je súčasťou medzinárodného podujatia Sviatok kultúry a vzájomnosti, ktorý každoročne pripravuje Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Karpatsko-nemecký spolok a Múzeum v Kežmarku.

6/ 12. september – 15.november:
750. výročie udelenia mestských práv Kežmarku
Výstava pri príležitosti 750. výročia vzniku mesta zachytáva významné medzníky mesta od jeho vzniku až po súčasnosť

7/ 21. november – 30. december:
75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami
Výstava známeho autora publikácii o 2.svetovej vojne v tomto regióne – Marcela Maniaka

Výstavná sieň mesta Kežmarok:

1/ Júl - august – Výstava venovaná cechovým tradíciám v Kežmarku a inštalovaná pri príležitosti 29. ročníka medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo

Ďalšie podujatia organizované múzeom

1. Veľkonočné tvorivé dielne ( 1. - 16. apríl)
Tradičné podujatie ( 13. ročník) pre žiakov základných škôl, ktoré je zamerané na oboznámenie sa so zvykmi a obyčajmi našich predkov v období veľkonočných sviatkov. Témou tvorivých dielní je výroba tradičných a vintage veľkonočných dekorácií najmä z prírodných materiálov. Hodina je rozdelená na dve časti – teoretickú, počas ktorej sa žiaci oboznámia s veľkonočnými zvykmi našich predkov a na praktickú, počas ktorej budú za pomoci lektoriek v príjemnom prostredí vyrábať tradičné veľkonočné ozdoby.

2. Krížová cesta na nádvorí hradu ( 19.apríl)
Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Kežmarok,
tradične iniciuje Krížovú cestu na Kežmarskom hrade, aby tak priblížila udalosti na Kalvárii v netradičnom prostredí hradu. Toto sviatočné duchovné posolstvo je podané dramatizovanou formou textov, obohatené skladbami chrámového zboru.

3. Otvorenie letnej turistickej sezóny (5. máj)
Otvorenie letnej turistickej sezóny na Kežmarskom hrade bude spojené s bohatým kultúrnym programom, vystúpením šermiarskej skupiny, sokoliarov, rôznych folklórnych súborov, remeselnými tvorivými dielňami a so sprievodným programom pre deti.

4. Noc literatúry (máj)
Celoeurópske podujatia zamerané na prezentáciu súčasnej literárnej tvorby na netradičných miestach.

5. Medzinárodný deň múzeí (18. máj)
Návštevníci majú možnosť počas tohto dňa absolvovať prehliadku všetkých objektov múzea zadarmo.

6. Noc múzeí(máj)
V rámci medzinárodného podujatia odborní zamestnanci múzea budú mať pripravené netradičné a zaujímavé programy pre tých, ktorí sa neboja zažiť večernú atmosféru historických priestorov múzea

7. Rozprávky na hrade (máj)
Deti aj dospelí sa môžu aj tento rok tešiť na rozprávkový príbeh na Kežmarskom hrade. Tajuplné príbehy, nádherné scénky, krásna výprava, ale aj nezabudnuteľné výkony hercov ExTeatra sú zárukou neopakovateľného zážitku pre všetky vekové kategórie.

8. Festival študentstva (7. jún)
Tradičné podujatie študentov stredných škôl s ukážkami prác, súťažami a bohatým kultúrnym programom.

9. Stredoveký deň na hrade (jún)
Na začiatok prázdnin ponúkame deťom a ich rodičom stráviť príjemný deň na Kežmarskom hrade v stredovekom duchu, ktorý bude spojený s bohatým kultúrnym programom, súťažami, hrami a vystúpením sokoliarov.

10. Sviatok kultúry a vzájomnosti (21. – 22.jún)
Medzinárodný festival Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku a Múzea kultúry Karpatských Nemcov na Slovensku je spojením kultúrnych tradícii nemeckej menšiny na území Slovenska a v zahraničí.

11. Divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade (10. – 13. júl)
Reprízované rozprávky na hrade aj večerné divadelné predstavenia pre dospelých návštevníkov spríjemnia prázdninové dni počas festivalu Európskeho ľudového remesla.

12. Letný festival slovenskej a svetovej divadelnej klasiky ( júl)
Tradičné divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade aj tento rok ponúkajú návštevníkom zažiť neopakovateľnú atmosféru divadelnej klasiky aj súčasnej divadelnej tvorby v netradičnom prostredí.

13. 2. Folkový festival (3. august)
Folkový festival na Kežmarskom hrade v roku 2019 vstupuje do svojho 2. ročníka

14. Letné kino na hradnom nádvorí (august)
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku každoročne pripravuje pestrú paletu filmových chutí v podobe premietania filmov rôzneho zamerania v atraktívnom prostredí nádvoria hradu.

15. Od Ondreja do Troch kráľov – tvorivé dielne (december)
Koniec roka patrí deťom, pre ktoré máme opäť pripravené tvorivé dielne, kde sa dozvedia niečo o tradíciách Vianoc, o vianočných zvykoch, ale zároveň sa naučia si vyrobiť vianočnú ozdobu z prírodných materiálov, aké používali aj naši predkovia.

Odborní zamestnanci múzea budú na základe ponukového listu a požiadaviek škôl realizovať počas celého roka vyučovacie hodiny a prednášky.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO