1 2 3

Plán podujatí a výstav na rok 2020

Tento plán podujatí je predbežný plán na celý rok, dátumy podujatí a miesta konania sa počas roka môžu zmeniť.

Aktuálne podujatia nájdete v našom Kalendári podujatí.

Ak chcete byť informovaní o podujatiach a výstavách, môžete sa prihlásiť k odberu informácií e-mailom alebo SMS správami na váš mobilný telefón vyplnením dotazníka na našej stránke.

Ak ste používateľmi sociálnych sietí, môžete sledovať naše stránky, kde informujeme o podujatiach:

Plán výstav na rok 2020
Výstavná sieň múzea – ul. MUDr. Alexandra č. 11

1/ 1. január – 31. január :


2/ 7. február – 13.marec: - ZATVORENÉ od 10. marca COVID 19


3/ 20. marec – 30. apríl: - ZRUŠENÉ COVID 19


4/ 6. máj – 12.jún: - ZRUŠENÉ COVID 19


5/ 19. jún – 31. august: - ZRUŠENÉ COVID 19


6/ 7. september – 30. október:


7/ 5. november – 4. december:


8/ 9. december – 20. január 2021:

Výstavná sieň mesta Kežmarok:

1/ Júl - august

Podujatia organizované múzeom

1. Veľkonočné tvorivé dielne ( 30. marec - 7. apríl) - ZRUŠENÉ COVID 19

2. Krížová cesta na nádvorí hradu ( 10.apríl) - ZRUŠENÉ COVID 19

3. Vítanie jari (29. marec) - ZRUŠENÉ COVID 19

4. Otvorenie letnej turistickej sezóny (3. máj) - ZRUŠENÉ COVID 19

5. Noc literatúry (máj) - ZRUŠENÉ COVID 19

6. Medzinárodný deň múzeí (18. máj) - ZRUŠENÉ COVID 19 (termín preložený na november 2020)

7. Noc múzeí (17. máj) - ZRUŠENÉ COVID 19

8. Rozprávky na hrade (1. - 3. jún) - ZRUŠENÉ COVID 19

9. Festival študentstva (12. jún) - ZRUŠENÉ COVID 19

10. Ako to vyzeralo v stredoveku na hrade? (jún) - ZRUŠENÉ COVID 19

11. Sviatok kultúry a vzájomnosti (19. – 20. jún) - ZRUŠENÉ COVID 19

12. Festival Európske ľudové remeslo (10. - 12. júl) - ZRUŠENÉ COVID 19

13. Divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade (11. - 12. júl) - ZRUŠENÉ COVID 19

14. Letný festival slovenskej a svetovej divadelnej klasiky (júl)

15. Letné kino na hradnom nádvorí (august)

16. Jesenné slávnosti na Kežmarskom hrade (september)

17. Od Ondreja do Troch kráľov – tvorivé dielne (december)

18. Tradičné šľachtické Vianoce na Kežmarskom hrade (december)

Expozičná činnosť:

Vedecko-výskumná činnosť:

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO