1 2 3 4

Plán podujatí a výstav na rok 2020

Tento plán podujatí je predbežný plán na celý rok, dátumy podujatí a miesta konania sa počas roka môžu zmeniť.

Aktuálne podujatia nájdete v našom Kalendári podujatí.

Ak chcete byť informovaní o podujatiach a výstavách, môžete sa prihlásiť k odberu informácií e-mailom alebo SMS správami na váš mobilný telefón vyplnením dotazníka na našej stránke.

Ak ste používateľmi sociálnych sietí, môžete sledovať naše stránky, kde informujeme o podujatiach:

Plán výstav na rok 2020
Výstavná sieň múzea – ul. MUDr. Alexandra č. 11

1/ 1. január – 31. január :


2/ 7. február – 13.marec:


3/ 20. marec – 30. apríl:


4/ 6. máj – 12.jún:


5/ 19. jún – 31. august:


6/ 7. september – 30. október:


7/ 5. november – 4. december:


8/ 9. december – 20. január 2021:

Výstavná sieň mesta Kežmarok:

1/ Júl - august

Podujatia organizované múzeom

1. Veľkonočné tvorivé dielne ( 30. marec - 7. apríl)

2. Krížová cesta na nádvorí hradu ( 10.apríl)

3. Vítanie jari (29. marec)

4. Otvorenie letnej turistickej sezóny (3. máj)

5. Noc literatúry (máj)

6. Medzinárodný deň múzeí (18. máj)

7. Noc múzeí (17. máj)

8. Rozprávky na hrade (1. - 3. jún)

9. Festival študentstva (12. jún)

10. Ako to vyzeralo v stredoveku na hrade? (jún)

11. Sviatok kultúry a vzájomnosti (19. – 20. jún)

12. Festival Európske ľudové remeslo (10. - 12. júl)

13. Divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade (11. - 12. júl)

14. Letný festival slovenskej a svetovej divadelnej klasiky (júl)

15. Letné kino na hradnom nádvorí (august)

16. Jesenné slávnosti na Kežmarskom hrade (september)

17. Od Ondreja do Troch kráľov – tvorivé dielne (december)

18. Tradičné šľachtické Vianoce na Kežmarskom hrade (december)

Expozičná činnosť:

Vedecko-výskumná činnosť:

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO