ENERGIE (elektrická energia a plyn) 31 772,15 €
TELEKOMUNIKÁCIE (Telefóny, internet a mobily) 4 742,59 €
BEZPEČNOSŤ (poistenie, ochrana objektov, revízie a opravy EZS a EPS, PO, BOZP) 4 649,73 € SPOTREBNÝ MATERIÁL (slúžiaci na údržbu, náradie, dielenský materiál, elektro spotrebný materiál, kancelárske potreby, drogéria, farby) 5 390,81 €
VODA, STOČNÉ 3 656,63 €
PROPAGÁCIA (plagáty, bulletiny, vizitky, web) 621,72 €
ÚČTOVNÍCTVO (účtovné programy, iSPIN) 3598,21

Číslo faktúry Popis faktúry Celková hodnota Identifikácia zmluvy
Alebo objednávky
Dátum doručenia
Odoslania vyšlej fak.
Dodávateľ / Odberateľ:
Meno, názov;
Adresa sídla;
IČO, DIČ
Automatizované spracovanie
04.01.2012 Poskytovanie služby ochrany objektov PZSR 24,56 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
- PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
001/2012 VUCnet 131,45 €
10.01.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
002/2012 Služby poskytované pre rok 2012 395,00 € 03/07-is/k z 9.3.2007 10.01.2012 Agenúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Prostějovská 117/a
080 01 Prešov
IČO: 378 85 341 DIČ: 202 194 65 64

003/2012 RWE – plyn za 2012.01 1 011,00 €
10.01.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
004/2012 Servisné práce obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012 387,14 € Obj. 01/2012 10.01.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
005/2012 VSE – Nedoplatok elektrina AL11, HN55, Bašta 576,61 €
20.01.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
20120120a Allianz – poistenie majetku a zodpovednosti. 67,98 € 6035511000 20.01.2012 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
006/2012 Poradca podnikateľa – vyučtovanie nedoplatku za predplatné 2011 21,19 €
20.01.2012 Poradca podnikateľa s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO: 315 92 503 DIČ: 202 044 91 89
PRAVO
007/2012 Stravné lístky v hodnote 3000 € 3 042,60 €
20.01.2012 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
008/2012 Školenie kurič 6. triedy 60,00 € pozvánka na školenie 20.01.2012 Mária Jurkovská JurTlak Plus
Jesenná 3239/11
058 01 Poprad

V-2012/01 Vyrovnanie nákladov na elektrickú energiu za rok2011 – Bufet na nádvorí 251,00 € NZ 01/2011 20.01.2012 Vojtech Novanský
Martina Lányiho 1372/25
06001 Kežmarok

009/2012 Orange – mobilné telefóny – 20.1.2012 do 19.2.2012 118,76 €
31.01.2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
MOBIL
010/2012 Asseco – SPIN – RAP za rok 2012 964,51 € SPIN 283-2007/OvZP 31.01.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
20120131a RTVS – koncesionárske poplatky 222,96 €
31.01.2012 RTVS s r.o.
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava
IČO: 368 57 432 DIČ: 202 257 33 44

011/2012 Výmena náhradného zdroja – Bašta mestského opevnenia 20,39 €
31.01.2012 Kelcom international s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
KELCOM
20120131b Allianz – poistné – poškodenie majetku a lebo zničenie živelnými udalosťami, poškodenie krádežou. 497,85 € 6351000462 31.01.2012 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
Január – 2012 náklady 7 542,00 € 251,00 € PRÍJMY – označené zelenou
20120202a PZSR – ochrana objektov múzea 24,56 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
02.02.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
Plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
20120202b Zväz múzeí na Slovensku – členský príspevok na 2012 60,00 € Zväz múzeí – Múzeum v Kežmarku 30/2012 02.02.2012 Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 420 13 143 DIČ: 202 112 18 61

012/2012 VSE – elektrina od 1.1.2012 do 29.2.2012 AL11,HN55 a bašta 1 100,00 €
06.02.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
013/2012 VSE – elektrina od 1.1.2012 do 29.2.2012 pivnica SZ traktu hradu 80,00 €
06.02.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
014/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 2012.01 26,04 € Lindstrom – Múzeum v KK 006674 06.02.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
015/2012 T-com – telefón a DSL hrad 51,56 €
06.02.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
016/2012 VSE – elektrina Hrad 2012.01 1 975,22 €
09.02.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
017/2012 T-com – telefón HN55 15,62 €
09.02.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
018/2012 T-com – Hrad fax 14,48 €
09.02.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
019/2012 T-com – telefón AL11 14,90 €
09.02.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
020/2012 Právne služby 66,38 €
09.02.2012 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
021/2012 Kancelárske potreby 243,74 €
09.02.2012 Lusila s r.o.
Slavkovská 708
060 01 Kežmarok
IČO: 364 85 608 DIČ: 202 002 21 69
PAPIER
022/2012 Poradca 2011 – doplatok 28,24 €
09.02.2012 Poradca s r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
023/2012 RWE – plyn za 2012.02 816,00 €
09.02.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
024/2012 T-com – VUCNET 131,45 €
09.02.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
025/2012 Drevené pohľadnice 110,09 €
09.02.2012 Horymír Jakubec – Drevopall
Sinecká 866
981 01 Hnúšťa
IČO: 335 47 131 DIČ: 103 210 33 25
SUVENIRY
V-2012/02 Prehliadka hradu 10.2.2012 pre 14 osôb 42,00 € Obj z 8.2.2012 15.02.2012 KONTAKT M s.r.o.
Stará Lesná 180
05952 Stará Lesná
ICO: 36187976 DIC: 2020045434

V-2012/03 záchranný archeologický výskum "Splašková kanalizácia a II. Etapa COV obce Lendak" 748,00 €
17.02.2012 Obec Lendak
Kostolná 194/14
05907 Lendak
ICO: 00326321 DIC: 2020697206

026/2012 Suveníry 296,15 €
21.02.2012 Zdeněk Wolf
Poňava 301/12
664 31 Lelekovice
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ 640 929 08 00
SUVENIRY
027/2012 Vypratanie snehu na nádvorí hradu k akcii Fašiangy 73,30 € Obj. 06/2012 21.02.2012 Technické služby Kežmarok s r.o.
Poľná 1
060 01 Kežmarok
IČO: 317 18 329 DIČ: 202 051 25 82

028/2012 Umiestnenie reklamy na plote futbalového štadióna 100,00 €
21.02.2012 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
PROPAGACIA
029/2012 Servisné práce a konzultácie k mzdovému programu 83,70 € Obj. 01/2012 21.02.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
20120223a Preddavok elektrická energia Hrad, obsahuje i prepočty ku kontrole platieb za elektrickú energiu Hradu. 1 900,00 €
23.02.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
20120223b Úhrada dane za rok 2011 287,22 €
23.02.2012 Daňový úrad
Február – 2012 náklady 7 498,65 € 790,00 € PRÍJMY – označené zelenou
030/2012 Orange – mobilné telefóny – 20.2.2012 do 19.3.2012 114,44 €
02.03.2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
MOBIL
031/2012 Reklamná propagácia v cestovnom lexikóne L2 50,00 € Múzeum v Kežmarku – Astor Slovakia 666033 02.03.2012 Astor Slovakia s r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava 1
IČO: 362 18 146 DIČ: 202 016 20 78
PROPAGACIA
20120302a Ochrana objektov múzea 24,56 € PZSR – Múzeum v Kežmarku 04/0026/2000 02.03.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľ
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
20120302b Poplatok za odvoz odpadu 66,73 € Rozhodnutie č.
1620115200/ 2012
02.03.2012 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
ODPAD
20120302c Poplatok za odvoz odpadu 112,32 € Rozhodnutie č.
1620115364/ 2012
02.03.2012 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
ODPAD
20120302d Poplatok za odvoz odpadu 38,13 € Rozhodnutie č.
1620115363/ 2012
02.03.2012 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84
ODPAD
032/2012 T-com – Hrad tel DSL 2012.02 66,06 €
02.03.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
033/2012 Prenájom a pranie rohoží 26,04 €
02.03.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
034/2012 T-com – HN55 16,27 €
07.03.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
035/2012 T-com – Hrad fax 14,48 €
07.03.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
036/2012 T-com – AL11 14,74 €
07.03.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
037/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 2012.02 26,04 €
07.03.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
038/2012 Právne služby 66,38 €
07.03.2012 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
039/2012 Servisné práce a konzultácie k mzdovému programu 55,80 € Obj. 01/2012 07.03.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
040/2012 T-com – VUCNET 131,45 €
07.03.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
041/2012 RWE – Plyn za 2012.03 653,00 €
07.03.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
042/2012 Servisné práce a konzultácie k mzdovému programu 55,80 € Obj. 01/2012 07.03.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
20120307a Daň z nehnuteľností 277m2 681,42 €
7.3.20012 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84

043/2012 Kancelárske potreby 54,96 €
13.03.2012 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
044/2012 Zlaté stránky 204,00 €
13.03.2012 Mediatel s r.o.
Prešovská 38/B
821 02 Bratislava
IČO: 358 59 415 DIČ: 202 172 82 58
TELEKOM
045/2012 VSE – Hrad za 2012.02 360,10 €
13.03.2012 VsE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
046/2012 VSE – Hrad preddavok na 2012.03 1 970,00 €
14.03.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
047/2012 Projekt rodina Lasky a Kežmarok K&K technologies – Notebook SonyVAIO 1 099,99 € obj P02/2012 14.03.2012 Miroslav Krupka K&K Technologies
Priekopa 18
060 01 Kežmarok
IČO: 461 97 923 DIČ: 108 408 13 50

048/2012 Projekt rodina Lasky a KežmarokK&K technologies – Elektro zariadenie k prezentáciám 309,89 € obj P03/2012 14.03.2012 Miroslav Krupka K&K Technologies
Priekopa 18
060 01 Kežmarok
IČO: 461 97 923 DIČ: 108 408 13 50

049/2012 Nádoba na odpad 240l 34,00 € Obj 07/2012 15.03.2012 Technické služby Kežmarok s r.o.
Poľná 1
060 01 Kežmarok
IČO: 317 18 329 DIČ: 202 051 25 82

050/2012 Projekt rodina Lasky a Kežmarok Kancelárske potrebytonery 246,08 € Obj P01/2012 20.03.2012 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
051/2012 Veolia – vodné stočné HN55 70,44 €
20.03.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
052/2012 Veolia – vodné stočné Admin 19,44 €
23.03.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s. Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
053/2012 Veolia – vodné stočné AL11 9,64 €
23.03.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s. Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
054/2012 Veolia vodné stočné Hrad 53,28 €
23.03.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s. Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
055/2012 Publikácia – Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 23,70 € obj z 2.12.2011 23.03.2012 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
IČO: 319 54 120 DIČ: 202 124 19 37

V-2012/04 Vstupné do hradu za mesiac Január 2012 – 34 osôb 51,00 €
13.03.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

V-2012/05 Vstupné do hradu za mesiac Február 2012 – 52 osôb 78,00 €
13.03.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

056/2012 Orange – mobilné telefóny – 20.3.2012 do 19.4.2012 122,19 €
28.03.2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
MOBIL
Marec – 2012 náklady 6 791,37 € 129,00 € PRÍJMY – označené zelenou
057/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 2012.02.27 – 03.25 28,36 €
04.04.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
058/2012 Kancelárske potreby 30,82 €
04.04.2012 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
059/2012 Livonec – zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q.2012 83,65 € Mandátna zmluva z 24.4.2008 04.04.2012 Livonec s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
60/2012 Kovospol – rôzny dielenský materiál 61,45 €
04.04.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
061/2012 Veolia – stočné AL11 22,81 €
04.04.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
062/2012 Veolia – stočné HN55 109,26 €
04.04.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
063/2012 Veolia – stočné Hrad 558,34 €
04.04.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
064/2012 Projekt rodina Lasky a Kežmarok – Rarex – konferenčný nábytok 1 808,00 €
04.04.2012 Rarex s r.o.
Garbiarska 25
064 01 Stará Ľubovňa
Prevádzka Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok
IČO: 364 94 445 DIČ: 202 184 32 74

065/2012 Asseco – SPIN – servisné práce od 1.4. - 30.6.2012 387,14 € SPIN 283-2007/OvZP 04.04.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
20120404a Ochrana objektov múzea 24,56 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
04.04.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
066/2012 T – Telefon DSL Hrad 2012.03 64,28 €
12.04.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
067/2012 T – Telefon HN55 2012.03 15,76 €
12.04.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
068/2012 T – Telefon AL11 2012.03 14,92 €
12.04.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
069/2012 T – Telefon fax – Hrad 2012.03 14,48 €
12.04.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
070/2012 Kelcom – stvrtrocna skuska EPS 94,22 €
12.04.2012 Kelcom international s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
KELCOM
071/2012 Technicke služby – odvoz sute 21,62 €
12.04.2012 Technické služby Kežmarok s r.o.
Poľná 1
060 01 Kežmarok
IČO: 317 18 329 DIČ: 202 051 25 82
ODPAD
072/2012 SNM – Predplatne časopisu Múzeum na 2012 10,84 €
12.04.2012 Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava 16
IČO: 001 64 721 DIČ: 202 060 30 68

073/2012 T – VUCnet VPN 131,45 €
12.04.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
20120412a Allianz – poistenie hnuteľných vecí 123,48 € 6035511000 12.04.2012 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
V-2012/06 Vstupné do hradu za mesiac Marec 2012 – 34 osôb 51,00 €
13.04.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

074/2012 VSE – Hrad preddavok na 2012.04 2 330,00 €
16.04.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
075/2012 Právne služby 66,38 €
18.04.2012 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
076/2012 Projekt rodina Lasky a Kežmarok – Jadro – výroba banera 150,00 € P08/2012 18.04.2012 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67

077/2012 Projekt rodina Lasky a Kežmarok – Jadro – výroba kópií historických dokumentov 252,00 € P07/2012 18.04.2012 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67

078/2012 Projekt rodina Lasky a Kežmarok – Jadro – výroba pozvánok a plagátov 157,20 € P06/2012 18.04.2012 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67

079/2012 Projekt rodina Lasky a Kežmarok – Bratex – koberec behúň „Breeze“ do konferenčnej miestnosti 240,00 € P10/2012 18.04.2012 Jaroslav Hozza – BRATEX
Obrancov mieru 1513/11
060 01 Kežmarok
IČO: 372 40 331 DIČ: 102 072 18 01

080/2012 Havária – oprava prasknutého požiarneho vodovodu. 396,66 € 09/2012 18.04.2012 Marián Mrva – almma
Možiarska 11
060 01 Kežmarok
IČO: 172 04 437 DIČ: 102 073 22 95

081/2012 Suveníry 315,40 €
18.04.2012 Ing. Mária Bobáková – BAMBOW
Inovecká 2826/2
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 330 58 563 DIČ: 102 355 47 52
SUVENIRY
V-2012/07 záchranný archeologický výskum "Splašková kanalizácia a II. Etapa COV obce Lendak" 1 188,00 € ZoD 10.2.2010 24.04.2012 Obec Lendak
Kostolná 194/14
05907 Lendak
ICO: 00326321 DIC: 2020697206

V-2012/08 Vstupné do hradu dňa 24.4.2012 o 12:00 – 50 osôb 100,00 € Obj. z 24.4.2012 25.04.2012 CK Atis
Fugnerova 7
792 11 Bruntál ČR

082/2012 Odvoz sute 49,44 € 08/2012 25.04.2012 Technické služby Kežmarok s r.o.
Poľná 1
060 01 Kežmarok
IČO: 317 18 329 DIČ: 202 051 25 82
ODPAD
083/2012 Orange – mobilné telefóny – 20.3.2012 do 19.4.2012 131,17 €
25.04.2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
MOBIL
20120425a Poistné 2Q. 2012 – Živelné udalosti, krádeže pre budovy,DHIM, umelecké diela a zbierky, stroje... 499,73 € Allianz č. 6351000462 25.04.2012 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
Apríl – 2012 náklady 8 193,42 € 1 339,00 € PRÍJMY – označené zelenou
084/2012 VSE – Pivnica SZ traktu hradu 80,00 €
02.05.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
085/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 26,04 €
02.05.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
086/2012 RWE – Plyn za 2012.04 1 114,03 €
02.05.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
087/2012 Drogéria, farby, laky a iný spotrebný materiál 137,36 €
02.05.2012 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
088/2012 Kelcom – servis 56,88 €
02.05.2012 Kelcom international s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
KELCOM
089/2012 T – Telefón DSL – Hrad 54,68 €
07.05.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
090/2012 VSE – AL11,HN55,Bašta za 2012.03 – 2012.05 1 100,00 €
07.05.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
091/2012 Le Cheque Dejeuner – stravné lístky s nominálnou hodnotu 3 € 3 042,60 €
07.05.2012 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
092/2012 RWE – Plyn – 2012.05 99,00 €
07.05.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
093/2012 Exbydo – suveníry magnetky 124,80 €
07.05.2012 Ing. Milan Gič – EXBYDO
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
SUVENIRY
094/2012 Projekt Rodina Lasky a Kežmarok – Hotel Hviezdoslav- občerstvenie pre účastníkov konferencie 624,00 €
11.05.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

095/2012 Projekt Rodina Lasky a Kežmarok – Hotel Hviezdoslav- ubytovanie pre zahraničnýchúčastníkov konferencie 510,00 €
11.05.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

096/2012 Právne služby 66,38 €
11.05.2012 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
097/2012 Uloženie odpadu – stavebný odpad 109,80 €
11.05.2012 Obec Ľubica
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO: 319 42 547 DIČ: 202 070 98 34
ODPAD
099/2012 T – Hrad – fax 2012.04 14,48 €
11.05.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
100/2012 T – AL11 – telefon 2012.04 14,75 €
11.05.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
101/2012 T – HN55 – telefon 2012.04 17,22 €
11.05.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
102/2012 T – Hrad – VUCnet 2012.04 131,45 €
11.05.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
103/2012 FaxCopy – servis kopírkyCanon 25,60 €
11.05.2012 FaxCopy a.s.
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO: 357 29 040 DIČ: 202 024 20 70
PAPIER
20120511a PZSR – ochrana objektov múzea 24,56 € PZSR – Múzeum v Kežmarku
04/0026/2000
11.05.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
104/2012 VSE – Hrad preddavok na 2012.05 1 970,00 €
14.05.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
V-2012/09 Vstupné do hradu za mesiac Apríl 2012 – 22 osôb 33,00 €
16.05.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

V-2012/10 Záchranný archeologický výskum na území stavby „Rímskokatolícky kostol sv. Michala v obci Lesnica“. 405,00 € ZoD 31.2.2012 29.05.2012 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lesnica
Lesnica 0
065 33 Veľký Lipník

106/2012 Oprava prednej ľavej nápravy Fiat Stilo 404,81 €
29.05.2012 Chedos a.s.
Štúrova 101
059 21 Svit
IČO: 316 77 339 DIČ: 202 051 67 95
AUTO
107/2012 Suveníry – žetóny 140,68 €
29.05.2012 Mincovňa Kremnica štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
SUVENIRY
108/2012 Orange – mobilné telefóny – 20.4.2012 do 19.5.2012 154,56 €
29.05.2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
MOBIL
109/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 36,13 €
29.05.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
V-2012/11 Vstupné do hradu pre 16 osôb + 1 plagát 49,00 € obj. z 24.5.2012 30.05.2012 Uniwersytet rolniczny w Krakowie,
lesny zaklad doswiadczalny
ul. Ludowa 10
33-380 Krynica, Polsko

Máj – 2012 náklady 10 079,81 € 487,00 € PRÍJMY – označené zelenou
110/2012 Právne služby 66,38 €
01.06.2012 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
111/2012 Kancelárske potreby 102,78 €
01.06.2012 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
112/2012 Drogéria, farby, laky a iný spotrebný materiál 90,09 €
01.06.2012 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
20120601a PZSR – ochrana objektov múzea 24,56 €
01.06.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
V-2012/12 Vstupné do hradu za mesiac Máj 2012 – 18 osôb 27,00 €
06.06.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

113/2012 T – HN55 telefón za 2012.05 16,68 €
11.06.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
114/2012 T – Hrad fax za 2012.05 14,52 €
11.06.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
115/2012 T – AL11 za 2012.05 14,95 €
11.06.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
116/2012 T – Hrad – ISDN a DSL za 2012.05 54,90 €
11.06.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
117/2012 Asseco – Konzultácie, preinštalácie, aktualizácia... mzdového programu za 29.5.2012. 83,70 €
11.06.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
118/2012 T – Hrad – VUCNET 110,40 €
11.06.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
119/2012 Múzeum SL – Archeologický prieskum Rímskokatolícky kostol sv. Michala v Lesnici. 378,00 €
11.06.2012 Ľubovnianske múzeum - hrad
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78

120/2012 RWE – Plyn za 2012.06 58,00 €
11.06.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
121/2012 Kelcom – štvrťročná funkčná skúška EPS 85,82 €
11.06.2012 Kelcom international s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
KELCOM
V-2012/13 Záchranný archeologický výckum formou sledovania výkopových prác. 350,00 €
13.06.2012 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

122/2012 VSE – Hrad preddavok na 2012.06 1 450,00 €
15.06.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
V-2012/14 Prenájom hradného nádvoria 24.6.2012 od 17:30 do 19:30 50,00 €
27.06.2012 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 46
060 01 Kežmarok
IČO: 352 179 DIČ: 202 069 74 15

123/2012 Veolia vodné stočné HN55 44,11 €
29.06.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
124/2012 Veolia vodné stočné Admin 73,52 €
29.06.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
125/2012 Veolia vodné stočné Al11 12,25 €
29.06.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
126/2012 Veolia vodné stočné Hrad 132,32 €
29.06.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
127/2012 Orange – mobilné telefóny – 20.6.2012 do 19.7.2012 143,17 €
29.06.2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 05 78
MOBIL
128/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 30,20 €
29.06.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
129/2012 Asseco – Konzultácie vypracovanie výkazu pre ZP 55,80 €
29.06.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
130/2012 Tlačiareň – Tlač vstupeniek 31,07 €
29.06.2012 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Priekopa 1589/21
060 01 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
SUVENIRY
Jún – 2012 náklady 3 073,22 € 427,00 € PRÍJMY – označené zelenou
131/2012 Kancelárske potreby 98,27 €
03.07.2012 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
132/2012 Suveníry – magnetky 136,80 €
03.07.2012 Exbydo – Milan Gič
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
133/2012 Farby, laky, drogéria, spotrebný tovar. 176,63 €
03.07.2012 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
134/2012 Veolia zrážková voda AL11 22,81 €
03.07.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
135/2012 Veolia zrážková voda Hrad 558,34 €
03.07.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
136/2012 Veolia zrážková voda HN55 109,26 €
03.07.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
137/2012 Livonec – zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q.2012 83,65 €
03.07.2012 Livonec s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
138/2012 Náradie, spotrebný materiál 98,00 €
03.07.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
20120703a PZSR – ochrana objektov múzea 24,56 €
03.07.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
139/2012 Právne služby 66,38 €
11.07.2012 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
140/2012 T – Hrad ISDN a DSL za 2012.06 67,61 €
11.07.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
141/2012 T – HN55 telefón za 2012.06 16,13 €
11.07.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
142/2012 T – Hrad fax za 2012.06 14,50 €
11.07.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
143/2012 T – Hrad VUCNET 152,50 €
11.07.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
144/2012 VSE – Hrad elektrina za 2012.06 650,29 €
11.07.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
145/2012 Stavebniny 10,90 €
11.07.2012 Eva Britaňáková – Stavebniny KB
Slavkovská 1931
060 01 Kežmarok
IČO: 338 78 528 DIČ: 107 103 46 02
STAVEBNE
146/2012 RWE – Plyn za 2012.07 54,00 €
11.07.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
147/2012 Asseco – iSPIN za 01.07.2012 – 30.09.2012 387,14 €
11.07.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
148/2012 Suveníry – 3D pohľadnice 44,80 €
11.07.2012 Rusnák Ernest
Kováčova vila 798/2
054 01 Levoča
IČO: 348 04 889 DIČ: 102 068 05 18
SUVENIRY
149/2012 T – AL11 za 2012.06 15,01 €
11.07.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
V-2012/15 Prenájom nádvoria a priestorov hradu dňa 7.7.2012 – Sviatok kultúry a vzájomnosti. 550,00 €
13.07.2012 Karpatskonemecký spolok
Lichardova 20
040 01 Košice
IČO: 170 83 664

150/2012 Tlačiareň – Tlač plagátov na rozprávku a Krvavé dejiny k EĽRO 262,50 €
18.07.2012 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Priekopa 1589/21
060 01 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
PROPAGACIA
151/2012 T – mobilné telefóny za 08.06.2012 – 07.07.2012 109,39 €
18.07.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
152/2012 Suveníry – Stampky 67,80 €
18.07.2012 Rusnák Ernest
Kováčova vila 798/2
054 01 Levoča
IČO: 348 04 889 DIČ: 102 068 05 18
SUVENIRY
153/2012 Suveníry – žetóny 140,68 €
18.07.2012 Mincovňa Kremnica štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
SUVENIRY
V-2012/16 Prenájom priestoru pre reklamný banner počas EĽRO od 13.7. - 15.7.2012 a informácia na plagátoch a propagačných materiáloch rozprávky. 1 000,00 € 200722272012 23.07.2012 Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 326 283 DIČ: 202 069 71 84

154/2012 Asseco – Konzultácie preinštlácia mzdového programu 55,80 €
23.07.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
155/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 27,74 €
23.07.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
V-2012/17 Prenájom hradného nádvoria – počas festivalu EĽRO od 13.7. - 15.7.2012 120,00 €
26.07.2012 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 46
060 01 Kežmarok
IČO: 352 179 DIČ: 202 069 74 15

V-2012/18 Vstupné do hradu za mesiac Jún 2012 – 54 osôb 81,00 €
26.07.2012 samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

Júl – 2012 náklady 3 451,49 € 1 751,00 € PRÍJMY – označené zelenou
156/2012 Suveníry – Turistické známky 123,60 €
01.08.2012 Rusnák Ernest
Kováčova vila 798/2
054 01 Levoča
IČO: 348 04 889 DIČ: 102 068 05 18
SUVENIRY
157/2012 Realizácia scén pre rozprávku a Krvavé dejiny 600,00 €
01.08.2012 exTeatro
Kruhová 117
059 71 Ľubica
IČO: 379 46 366

158/2012 VSE – Pivnica SZ traktu hradu 1.6.2012 – 31.8.2012 80,00 €
01.08.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
159/2012 Vse – AL11,HN55,Bašta za 2012.06 – 2012.08 1 100,00 €
01.08.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
160/2012 Kovospol – rôzny dielenský materiál 63,80 €
01.08.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
20120802a PZSR – ochrana objektov múzea 24,56 €
02.08.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
20120806a Allianz – poistenie hnuteľných vecí 499,73 €
06.08.2012 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
161/2012 Právne služby 66,38 €
07.08.2012 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
162/2012 Stavebniny 28,80 €
07.08.2012 Eva Britaňáková – Stavebniny KB
Slavkovská 1931
060 01 Kežmarok
IČO: 338 78 528 DIČ: 107 103 46 02
STAVEBNE
163/2012 T – Hrad ISDN a DSL za 2012.07 53,54 €
07.08.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
164/2012 RWE – Plyn za 2012.08 52,00 €
07.08.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
165/2012 Poradca 2013 – Predplatné 28,40 €
07.08.2012 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
166/2012 Stravné lístky v hodnote 3840 € 3 892,68 €
07.08.2012 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
167/2012 Tonery pre HP 2550L 393,58 €
09.08.2012 FaxCopy a.s.
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO: 357 29 040 DIČ: 202 024 20 70
PAPIER
168/2012 VSE – Hrad elektrina za 2012.07 884,76 €
09.08.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
169/2012 T – VUCnet VPN 131,45 €
09.08.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
170/2012 T – Hrad fax za 2012.07 14,48 €
09.08.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
171/2012 T – AL11 za 2012.07 15,04 €
09.08.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
172/2012 T – HN55 za 2012.07 15,73 €
09.08.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
173/2012 T – mobilné telefóny za 08.07.2012 – 07.08.2012 110,14 €
20.08.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
V-2012/19 Prenájom hradného nádvoria 11.8.2012 od 16:00 do 24:00 300,00 €
28.08.2012 Vojtech Novanský
Martina Lányiho 1372/25
06001 Kežmarok
IČO: 442 46 366 DIČ: 104 983 76 57

V-2012/20 Prenájom hradného nádvoria dňa 25.8.2012 – Quera Summer party od 18:00 do 3:00 500,00 €
28.08.2012 Vojtech Novanský
Martina Lányiho 1372/25
06001 Kežmarok
IČO: 442 46 366 DIČ: 104 983 76 57

V-2012/21 Vstupné do hradu za mesiac Júl 2012 – 70 osôb 106,00 €
30.08.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

174/2012 Prenájom a pranie rohoží 36,13 € 006674 29.08.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
August – 2012 náklady 8 214,80 € 906,00 € PRÍJMY – označené zelenou
175/2012 Projekt Rodina Lasky a Kežmarok – Propagačné skladačky 7 500,00 €
03.09.2012 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67

176/2012 Projekt Rodina Lasky a Kežmarok –Zborník z príspevkov konferencie. 3 971,00 €
03.09.2012 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67

177/2012 Kovospol – rôzny dielenský materiál 26,65 €
03.09.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
178/2012 Poradca zákony 2013, daňové priznania 2012 57,60 €
03.09.2012 Poradca s r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93

20120903a Odborná konferencia: Múzejná dokumentácia... 15,00 €
03.09.2012 Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 420 13 143 DIČ: 202 112 18 61

179/2012 Opravy elektroinštalácie a zariadení za obdobie 1. polroka 2012 498,38 €
07.09.2012 ELEX Turcer – elektrorevízie a montáže
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
ELEKTRO
180/2012 Tlač plagátov „Deň židovskej kultúry“ 30,00 €
07.09.2012 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67
PROPAGACIA
181/2012 Právne služby 66,38 €
07.09.2012 JuDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
182/2012 T-com – Hrad DSL telefon 47,06 €
07.09.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
184/2012 T-com – VUCnet 131,45 €
07.09.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
185/2012 T-com – HN55 14,18 €
07.09.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
186/2012 T-com – AL11 14,92 €
07.09.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
187/2012 T-com – Hrad fax 16,85 €
07.09.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
188/2012 Farby, laky, drogéria, spotrebný tovar. 302,03 €
07.09.2012 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
189/2012 Stavebniny 30,48 €
07.09.2012 Eva Britaňáková – Stavebniny KB
Slavkovská 1931
060 01 Kežmarok
IČO: 338 78 528 DIČ: 107 103 46 02
STAVEBNE
190/2012 RWE – Plyn za 2012.09 89,00 €
07.09.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
20120907a PZSR – ochrana objektov múzea 24,56 €
07.09.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
V-2012/22 Vstupné do hradu za mesiac August 2012 – 80 osôb 120,00 €
10.09.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

191/2012 VSE – Hrad elektrina za 2012.08 695,87 €
11.09.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
192/2012 Utierky 47,42 €
11.09.2012 Tatraľan s.r.o.
Michalská 18
060 01 Kežmarok
IČO: 358 25 278 DIČ: 202 023 75 16

193/2012 Projekt Rodina Lasky a Kežmarok – preklady textovPL-SK 424,97 €
11.09.2012 Agencja BTB Tomasz Wicik
Zamkowa 20
38-500 Sanok - Poland
VATno: 736 115 50 12

194/2012 Telekom – mobilné telefóny 8.8. - 7.9.2012 84,84 €
14.09.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
195/2012 Suveníry – Leporelo 50,00 €
14.09.2012 Vydavateľstvo Kubko Goral
Púpavová 28
841 04 Bratislava
IČO: 173 80 006 DIČ: 102 474 15 97
SUVENIRY
196/2012 EPS – funkčná skúška štvrťročná 85,22 €
14.09.2012 Kelcom international s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
KELCOM
197/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 30,20 €
14.09.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
V-2012/23 Záchranný archeologický výckum na území stavby „Optická prípojka Podolínec“ 602,00 €
17.09.2012 NORTTEL, s.r.o.
Štúrova 35
06401 Stará Ľubovňa
ICO: 366 58 341 DIC:202 222 14 32

198/2012 Veolia vodné stočné AL11 14,70 €
25.09.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
199/2012 Informačná tabuľa 90x127cm 71,94 €
25.09.2012 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Priekopa 1589/21
060 01 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
PROPAGACIA
200/2012 Veolia vodné stočné HN55 39,20 €
25.09.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
20120925a Zväz múzeí na Slovensku – Konferencia – ubytovanie 20,00 €
25.09.2012 Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 420 13 143 DIČ: 202 112 18 61

September – 2012 náklady 14 399,90 € 722,00 € PRÍJMY – označené zelenou
201/2012 Kancelárske potreby 33,24 €
02.10.2012 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
202/2012 Veolia vodné stočné Hrad 186,24 €
02.10.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
203/2012 Veolia vodné stočné Admin 73,52 €
02.10.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
204/2012 Suveníry – žetóny 73,52 €
02.10.2012 Mincovňa Kremnica štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
SUVENIRY
205/2012 Veolia zrážková voda AL11 22,81 €
02.10.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
206/2012 Veolia zrážková voda HN55 110,47 €
02.10.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
207/2012 Veolia zrážková voda Hrad 564,34 €
02.10.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
208/2012 Farby, laky, drogéria, spotrebný tovar. 112,34 €
02.10.2012 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
209/2012 Livonec – zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q.2012 83,65 €
02.10.2012 Livonec s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
210/2012 Exbydo – suveníry magnetky 166,80 €
02.10.2012 Exbydo – Milan Gič
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
20120210a PZSR – ochrana objektov múzea 24,56 €
02.10.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
V-2012/24 Vstupné do hradu za mesiac September 2012 – 116 osôb 174,00 €
09.10.2012 Samtreid s r.o. - prevádzka Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56

211/2012 VSE – Hrad elektrina za 2012.09 690,90 €
09.10.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
212/2012 Kovospol – rôzny dielenský materiál 47,96 €
09.10.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
213/2012 T-com – Hrad DSL telefon 52,28 €
09.10.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
214/2012 T-com – HN55 14,48 €
09.10.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
215/2012 T-com – AL11 14,87 €
09.10.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
216/2012 T-com – Hrad fax 17,98 €
09.10.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
217/2012 T-com – VucNET 131,45 €
09.10.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
218/2012 Právne služby 66,38 €
09.10.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
PRAVO
219/2012 Asseco – iSPIN za 01.10.2012 – 31.12.2012 387,14 € SPIN 283-2007/OvZP 09.10.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
220/2012 RWE – Plyn za 2012.10 370,00 €
09.10.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
221/2012 JurSat – Toner pre Xerox Phaser 3100MFP 100,72 € Obj 21/2012 09.10.2012 JURsat COMPUTERS – Ladislav Jurdík
Mučeníkov 259/1
060 01 Kežmarok
IČO: 119 48 124 DIČ: 102 072 13 72
PAPIER
222/2012 IURA edition – účtovníctvo ROPO a obcí predplatné mesačníka 64,66 €
15.10.2012 IURA EDITION s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava 2
IČO: 313 48 262 DIČ: 202 030 09 64

223/2012 Telekom – mobilné telefóny 8.9. - 7.10.2012 122,50 €
15.10.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
224/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 27,74 €
15.10.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
225/2012 Suveníry 185,05 €
15.10.2012 Zdeněk Wolf
Poňava 301/12
664 31 Lelekovice
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ 640 929 08 00
SUVENIRY
226/2012 Pohľadnice 22,24 €
15.10.2012 JES SK s r.o.
Bulharská 5
040 01 Košice
IČO: 459 18 732 DIČ: 202 313 59 94
SUVENIRY
227/2012 Pohľadnice miestne 18,12 €
15.10.2012 JES SK s r.o.
Bulharská 5
040 01 Košice
IČO: 459 18 732 DIČ: 202 313 59 94
SUVENIRY
228/2012 Suveníry – zlatý dukát 12,00 €
22.10.2012 Ladislav Beluš
Májová 14
053 04 Spišské Podhradie
IČO: 431 98 554 DIČ: 102 407 85 06
SUVENIRY
229/2012 Mini auto servis – opravy a príprava vozidla KK 234AF na STK a emisnú kontrolu 195,44 €
22.10.2012 Mini auto servis – Ondáš Jaroslav
Trhovište 838/1
060 01 Kežmarok
IČO: 312 35 271 DIČ: 102 331 79 00
AUTO
20121017a Allianz – poistenie hnuteľných vecí 499,73 €
22.10.2012 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
231/2012 Suveníry – mapy 53,40 €
26.10.2012 Oto Rozložník – Turist & Diving Service
Severná 4
060 01 Kežmarok
IČO: 348/ 04 722 DIČ: 104 214 2024
SUVENIRY
232/2012 Suveníry – žetóny 140,68 €
26.10.2012 Mincovňa Kremnica štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
SUVENIRY
20121026a Povinné poistenie vozidla – prívesný vozík KK 003YB 18,26 €
26.10.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
POISTNE
20121026b Povinné poistenie vozidla – prívesný vozík KK 183AN 76,08 €
26.10.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
POISTNE
20121026c Povinné poistenie vozidla – prívesný vozík KK 234AF 76,80 €
26.10.2012 Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO: 315 95 545 DIČ: 202 109 70 89
POISTNE
Október – 2012 náklady 4 858,35 € 174,00 € PRÍJMY – označené zelenou
20121102a PZSR – ochrana objektov múzea 24,56 €
02.11.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7,
080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
233/2012 VSE – AL11,HN55,Bašta za 2012.09 – 2012.11.30 1 100,00 €
02.11.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
234/2012 VSE – Pivnica SZ traktu hradu 80,00 €
02.11.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
235/2012 T-com – Hrad DSL telefon 51,60 €
06.11.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
236/2012 Ľubovnianske múzeum – Arheologický výskum – Optika Podolínec 540,00 €
06.11.2012 Ľubovnianske múzeum - hrad
Zámocká 22 064 01
Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78

237/2012 Iglass – Výmena drevených konštrukcií a podláh na ochodziach, oprava omietok nad ochodzami a oplechovanie cimburia 13 110,18 €
06.11.2012 IGLASS s r.o.
Michalská 63
053 21 Markušovce
IČO: 316 65 926 DIČ: 202 050 31 11

238/2012 Kovospol – rôzny dielenský materiál 29,50 €
06.11.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
239/2012 T-com – VucNET 131,45 €
08.11.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
241/2012 T-com – AL11 14,77 €
08.11.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
240/2012 T-com – Hrad fax 14,48 €
08.11.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
242/2012 T-com – HN55 15,80 €
08.11.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
243/2012 Obec Ľubica – uloženie odpadu 22,20 €
08.11.2012 Obec Ľubica
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO: 319 42 547 DIČ: 202 070 98 34
ODPAD
244/2012 Kancelárske potreby 29,14 €
08.11.2012 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
245/2012 RWE – Plyn za 2012.11 869,00 €
08.11.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
246/2012 Oprava opotrebovaných súčiastok – čerpadlo chladiča, klinový remeň alternátora, hlava rozdeľovača. 115,80 €
08.11.2012 Mini auto servis – Ondáš Jaroslav
Trhovište 838/1
060 01 Kežmarok
IČO: 312 35 271 DIČ: 102 331 79 00
AUTO
247/2012 Asseco – Konzultácie preinštlácia mzdového programu 27,90 €
08.11.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
248/2012 VSE – Hrad elektrina za 2012.10 1 036,42 €
09.11.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
249/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 33,34 €
09.11.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
250/2012 Dekoračný materiál 101,55 €
09.11.2012 Milan Barger
Mlynská 43
059 42 Gerlachov
IČO: 142 81 082 DIČ: 102 073 38 13

251/2012 Právne služby 66,38 €
15.11.2012 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
252/2012 Telekom – mobilné telefóny 8.10. - 7.11.2012 143,75 €
15.11.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
253/2012 Poradca 2013 – I., II., III. 27,60 €
15.11.2012 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
254/2012 Sklo – vitrína tatry 319,00 €
15.11.2012 Peter Pisoň – Sklenárstvo
Kostolné námestie 3470/10A
060 01 Kežmarok
IČO: 346 29 394 DIČ: 102 668 26 02

255/2012 Iglass – oprava striech 38 987,32 €
15.11.2012 IGLASS s r.o.
Michalská 63
053 21 Markušovce
IČO: 316 65 926 DIČ: 202 050 31 11

256/2012 Le Cheque Dejeuner – stravné lístky s nominálnou hodnotu 3 € 2 010,36 €
15.11.2012 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
257/2012 Výpočtová technika 1 044,00 €
29.11.2012 TAURUS – Mgr. Michal Gáborčík
J. Záborského 2337/1
060 01 Kežmarok
IČO: 346 29 581 DIČ: 102 001 930

258/2012 Kancelárske potreby 27,55 €
29.11.2012 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
259/2012 Farby, laky, drogéria, spotrebný tovar. 68,26 €
29.11.2012 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
260/2012 Mzdový program aktualizácie na CD 181,64 €
29.11.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
261/2012 Propagácia múzea na stránkach Muzeum.sk 84,00 €
29.11.2012 DECUS s r.o.
Baničova 17
010 15 Žilina
IČO: 316 04 447 DIČ: 202 044 60 54
PROPAGACIA
262/2012 Predplatné Podtatranské noviny 15,00 €
29.11.2012 Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 366 311 24 DIČ: 202 187 9959

263/2012 Predplatné Pamiatky a múzeá, Zvesti MS a MKSR 15,28 €
29.11.2012 Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 366 311 24 DIČ: 202 187 9959

November – 2012 náklady 60 337,83 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
264/2012 Stavebný dozor – Výmena drevených konštrukcií a podláh na ochodziach, oprava omietok nad ochodzami a oplechovanie cimburia. 300,00 €
04.12.2012 AIDI – Ing. arch. Miloslav Neumann
Baštová 14A
060 01 Kežmarok
IČO: 324 04 093 DIČ: 102 324 81 05

265/2012 Výmena drevených konštrukcií a podláh na ochodzách, oprava omietok nad ochodzami a oplechovanie cimburia. 4 961,96 €
04.12.2012 IGLASS s r.o.
Michalská 63
053 21 Markušovce
IČO: 316 65 926 DIČ: 202 050 31 11

266/2012 Kancelárske stoličky 126,00 €
04.12.2012 JKS nábytok s r.o.
Partizánska 3264/10
060 01 Kežmarok
IČO: 456 38 985 DIČ: 202 306 11 28

267/2012 Predplatné Prešovský Korzár SME týždenník 197,00 €
04.12.2012 Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
814 64 Bratislava
IČO: 357 90 253 DIČ: 202 027 87 66

268/2012 T-com – Hrad DSL telefon 57,37 €
05.12.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
269/2012 Kovospol – rôzny dielenský materiál 35,20 €
05.12.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
20121205a PZSR – ochrana objektov múzea 24,56 €
05.12.2012 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
270/2012 Lindstrom – prenájom a pranie rohoží 30,20 €
10.12.2012 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
271/2012 Stavebniny 11,81 €
10.12.2012 Eva Britaňáková – Stavebniny KB
Slavkovská 1931
060 01 Kežmarok
IČO: 338 78 528 DIČ: 107 103 46 02
STAVEBNE
272/2012 T-com – HN55 15,66 €
10.12.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
273/2012 T-com – VucNET 131,45 €
10.12.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
274/2012 T-com – AL11 14,86 €
10.12.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
275/2012 RWE – Plyn za 2012.12 1 206,00 €
10.12.2012 RWE Gas Slovensko, s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
276/2012 Vizitky 25000ks 300,00 €
10.12.2012 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67
SUVENIRY
277/2012 Archeologický výskum 1 800,00 €
10.12.2012 Podtatranské múzeum Poprad
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
IČO: 377 81 171 DIČ: 202 145 33 90

278/2012 Stavebný dozor – Rekonštrukcia striech hradu 1 300,00 €
10.12.2012 AIDI – Ing. arch. Miloslav Neumann
Baštová 14A
060 01 Kežmarok
IČO: 324 04 093 DIČ: 102 324 81 05

279/2012 Rekonštrukcia striech hradu 49 872,59 €
10.12.2012 IGLASS s r.o.
Michalská 63
053 21 Markušovce
IČO: 316 65 926 DIČ: 202 050 31 11

280/2012 T-com – Hrad fax 14,57 €
10.12.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
281/2012 Právne služby 66,38 €
17.12.2012 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
282/2012 VSE – Hrad elektrina za 2012.11 1 623,66 €
17.12.2012 VSE – Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
283/2012 Revízia plynovej kotolne 206,27 €
17.12.2012 Juraj Berenteš – PLYNOSERVIS
SNP č. 4
059 86 Nová Lesná
IČO: 143 42 758 DIČ: 102 073 48 58
REVIZIA
284/2012 Revízie hasiacich prístrojova hydrantov 366,60 €
17.12.2012 Gardošová Iveta Gardoš-S
Hradné námestie 28
060 01 Kežmarok
IČO: 352 16 417 DIČ: 102 072 25 38
PO BOZP
285/2012 Telekom – mobilné telefóny 8.11. - 7.12.2012 131,54 €
17.12.2012 T-com Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
286/2012 Vodné stočné AL11 9,80 €
17.12.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
287/2012 BOZP a PO – IV.Q 2012 83,65 €
18.12.2012 Livonec s r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
288/2012 Kovospol – rôzny dielenský materiál 267,49 €
18.12.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
289/2012 Veolia vodné stočné Admin 56,35 €
18.12.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
290/2012 Veolia vodné stočné HN55 31,86 €
18.12.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
291/2012 Veolia vodné stočné Hrad 53,90 €
18.12.2012 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
292/2012 Farby, laky, drogéria, spotrebný tovar. 397,15 €
18.12.2012 Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
293/2012 Kancelárske potreby 532,02 €
18.12.2012 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
294/2012 Počítače 2ks, monitor 687,00 €
20.12.2012 THS Kežmarok s r.o.
Garbiarska 19
060 01 Kežmarok
IČO: 170 81 815 DIČ: 202 051 56 07

295/2012 Krovinorez a snehová fréza 978,03 €
21.12.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 364 77 451 DIČ: 202 002 20 04
KOVO NARADIE
296/2012 Asseco – prechod na iSPIN2 485,00 €

Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
297/2012 Webhosting a doména KEZMAROK.com na rok 2013 23,28 €

Websupport s r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
IČO: 364 21 928 DIČ: 202 186 92 34
PROPAGACIA
298/2012 Revízie EPS a EZS 709,40 €
28.12.2012 Kelcom international s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 66
KELCOM
299/2012 Ozvučenie podujatia Adventný veniec 55,00 €
28.12.2012 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 46
060 01 Kežmarok
IČO: 352 179 DIČ: 202 069 74 15

20121231a Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov – 1.1.2013 – 1.1.2014 82,98 €
31.12.2012 UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
IČO: 006 53 501 DIČ: 202 109 62 42
POISTNE
20121231b Komplexné poistenie podnikateľov 159,26 €
31.12.2012 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
300/2012 Revízie elektrických zariadení stavby (Bašta mestského opevnenia, SZ trakt a Administratíva).
Opravy: pece exp. Cechy a remeslá, svetlá exp. 19.storočie a exp. Obrazáreň.
Montáž senzorov svetiel exp. Thokoly
1 438,89 €
31.12.2012 ELEX Turcer – elektrorevízie a montáže
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
REVIZIA
December – 2012 náklady 68 844,74 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
301/2012 Právne služby 66,38 €
03.01.2013 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
302/2012 Stočné dažďová voda – AL11 22,81 €
03.01.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
303/2012 Stočné dažďová voda – Hrad 564,34 €
03.01.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
304/2012 Stočné dažďová voda – HN55 110,47 €
03.01.2013 Veolia – Podtatranská vodáranská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 09 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
305/2012 Výmena pranie rohoží 25,28 €
11.01.2013 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
306/2012 Elektrina Hrad – 1.12. - 31.12.2012 2 311,57 €
11.01.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
307/2012 Mobilné telefóny – 8.12.2012 – 7.1.2013 126,58 €
11.01.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
308/2012 Telekom – Hrad Telefón DSL 1.12.–31.12.2012 48,43 €
11.01.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
309/2012 Telekom – AL11 Telefón 2012.12 14,74 €
11.01.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
310/2012 Telekom – HN55 Telefón 2012.12 15,56 €
11.01.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
311/2012 Telekom – Hrad Fax 2012.12 14,48 €
11.01.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
312/2012 Telekom – VUCNET 2012.12 131,45 €
11.01.2013 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
314/2012 VSE – Bašta, AL11, HN55 235,72 €
18.01.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
315/2012 Poradca podnikateľa – Finančný spravodajca 2012 – záverečné vyúčtovanie. 11,30 €
18.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s .r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 315 92 503 DIČ: 202 044 91 89

Január – 2013 náklady roku 2012 3 699,11 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou