ENERGIE (elektrická energia a plyn) 20 562,12 €
TELEKOMUNIKÁCIE (Telefóny, internet a mobily) 4 512,67 €
BEZPEČNOSŤ (poistenie, ochrana objektov, revízie a opravy EZS a EPS, PO, BOZP, revízie elektro zariadení) 6 001,37 € SPOTREBNÝ MATERIÁL (slúžiaci na údržbu, náradie, dielenský materiál, elektro spotrebný materiál, kancelárske potreby, drogéria, farby) 1 978,86 €
VODA, STOČNÉ 2 805,92 €
PROPAGÁCIA (plagáty, internet, vizitky, bulletiny..) 852,05 €
ÚČTOVNÍCTVO 2404,93
POVINNÉ PLATBY (dane, koncesionárske poplatky a pod.) 1 361,90 €
OPRAVY (Rôzne opravy, okrem pravidelných revízií) 7478,22
PRÍJMY z archeologických výskumov 1 539,00 €
SUVENÍRY – tovar na ďalší predaj 4158,8
PRÍJMY z návštevnosti OBSAHUJE LEN FAKTUROVANÉ!!! 0,00 €
PRÍJMY z prenájmu priestorov 0

Číslo faktúry Popis faktúry Celková hodnota Identifikácia zmluvy
Alebo objednávky
Dátum doručenia
Odoslania vyšlej fak.
Dodávateľ / Odberateľ:
Meno, názov;
Adresa sídla;
IČO, DIČ
Automatizované spracovanie
001/2014 Plyn za 2014.01 1 294,00 €
10.01.2014 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
002/2014 Stravné lístky v hodnote 3000,00 € 3 048,60 €
10.01.2014 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
20140110a Ochrana objektov 24,56 €
10.01.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
003/2014 Finančný spravodajcia ročník 2013 14,21 €
10.01.2014 Poradca podnikateľa s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO: 315 92 503 DIČ: 202 044 91 89
PRAVO
004/2014 Elektro revízie a drobné opravy: Vstupná veža, Hosťovský trakt – obdĺžniková veža, Kaplnka, SV trakt, Východná veža, Hradné nádvorie – javisko osvetlenie, Výstavná sieň Dr. Alexandra č. 11 KK, Múzeum bytovej kultúry Hlavné nám. č.55 KK.
Bleskozvody: Múzeum bytovej kultúry Hlavné nám. č.55 KK, Výstavná sieň Dr. Alexandra č. 11 KK, Bašta mestského opevnenia, SZ trakt a hladomorňa.
2 248,00 €
22.01.2014 ELEX TURCER – elektrorevízie a montáže
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
ELEX
005/2014 iSPIN za rok 2014 964,51 €
22.01.2014 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
20140122a Allianz – poistenie škôd pre prípad poškodenia živelnou udalosťou a škody spôsobené krádežou. 521,25 €
22.01.2014 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
006/2014 Telefón – AL11 – 1.10.2013 – 31.10.2013 15,02 €
23.01.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
007/2014 Predplatné PORADCA 2014 58,80 €
30.01.2014 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
008/2014 Elektrina 1.1.2014 – 28.2.2014; Bašta mestského opevnenia, Expozícia bytovej kultúry, Výstavná sieň 1 061,00 €
30.01.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
009/2014 Elektrina 1.1.2014 – 28.2.2014; Pivnica SZ traktu hradu 40,00 €
30.01.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
010/2014 iSPIN servisné práce za obdobie 1.1.2014 – 31.3.2014 387,14 €
30.01.2014 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
011/2014 Kniha „Kežmarský hrad“ 68ks 225,76 €
30.01.2014 Ing. Mária Bobáková – BAMBOW
Inovecká 2826/2
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 330 58 563 DIČ: 102 355 47 52
SUVENIRY
20140130a Členský príspevok na rok 2014 68,00 €
30.01.2014 Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 01 Bratislava
IČO: 420 13 143 DIČ: 202 112 18 61
POVINNE
20140130b Koncesionárske poplatky 222,96 €
30.01.2014 Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
IČO: 472 32 480 DIČ: 202 316 99 73
POVINNE
012/2014 Výmena a pranie rohoží 27,74 €
30.01.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
Január 10 221,55 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
013/2014 Kancelárske potreby 177,49 €
11.02.2014 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
014/2014 Telefón a DSL – Hrad 1.1.2014 – 31.1.2014 79,13 €
11.02.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
015/2014 VUCnet 1.1.2014 – 31.1.2014 131,45 €
11.02.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
016/2014 Telefón – HN55 1.1.2014 – 31.1.2014 15,56 €
11.02.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
017/2014 Fax – Hrad 1.1.2014 – 31.1.2014 14,48 €
11.02.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
018/2014 Telefón – AL11 1.1.2014 – 31.1.2014 11,19 €
11.02.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
019/2014 Plyn za 2014.02 1 044,00 €
11.02.2014 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
020/2014 Suveníry – drevené pohladnice, magnetky, prívesky, obrázky. 44,80 €
11.02.2014 Toman a Toman
Úvalno 38
793 91 Úvalno
Česká Republika
IČO: 658 87 654
SUVENIRY
021/2014 Servisné práce – čistenie a oprava kabeláže EPS po zaplavení priestorov vplyvom havárie vodovodného potrubia. 77,52 €
11.02.2014 KELCOM international Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
OPRAVY
022/2014 Právne služby 66,38 €
12.02.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
023/2014 Elektrina 1.1.2014 – 31.1.2014 – Kežmarský hrad 2 286,54 €
12.02.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
024/2014 Suveníry – prívesky, šperky rôzne 411,55 €
12.02.2014 Zdeněk Wolf
Poňava 301/12
664 31 Lelekovice
Česká Republika
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ640 929 08 00
SUVENIRY
025/2014 Oprava tlačiarne HP LJ 1300
DKP 995411
35,00 €
12.02.2014 Ing. Slavomír Kohútik
Kuzmányho 5
060 01 Kežmarok
IČO: 346 31 496 DIČ: 102 001 50 29
OPRAVY
026/2014 Mobilné telefóny – 08.01.2014 – 07.02.2014 129,10 €
12.02.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
20140213a Ochrana objektov 24,56 €
12.02.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené:
plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom
Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
027/2014 Oprava poškodeného ventilu v objekte Múzea bytovej kultúry po havárii vodovodu 44,40 €
27.02.2014 Gardošová Iveta, Gardoš – S
Hradné námestie 28
060 01 Kežmarok
IČO: 352 16 417 DIČ: 102 072 25 38
OPRAVY
028/2014 Mimoriadna revízia, čistenie a drobné opravy elektrickej inštalácie v zatopenom priestore po havárii vodovodu 193,30 €
27.02.2014 ELEX TURCER – elektrorevízie a montáže
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
OPRAVY
029/2014 Predplatné Múzeum 1-4/2014 11,08 €
27.02.2014 Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava 16
IČO: 001 64 721 DIČ: 202 060 30 68

Február 4 797,53 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
030/2014 Kancelárske potreby 16,61 €
06.03.2014 Kancelárske a školské potreby – Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č. 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
031/2014 Servisné práce – mzdový program 83,70 €
06.03.2014 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
032/2014 Výmena a pranie rohoží 36,13 €
06.03.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
033/2014 Právne služby 66,38 €
06.03.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
034/2014 Revízia priestorov pivnice SZ traktu hradu 285,00 €
06.03.2014 ELEX TURCER – elektrorevízie a montáže
Kukučínova 22
060 01 Kežmarok
IČO: 107 20 766 DIČ: 102 072 11 52
ELEX
20140306a Ochrana objektov 24,56 €
06.03.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove Štúrova 7,
080 01 PrešovIČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
035/2014 Fax – Hrad 1.2.2014 – 28.2.2014 14,48 €
07.03.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
036/2014 Telefón – HN55 – 1.2.2014 – 28.2.2014 15,53 €
07.03.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
037/2014 Telefón – AL11 – 1.2.2014 – 28.2.2014 14,65 €
07.03.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
038/2014 VUCnet 1.2.2014 – 28.2.2014 131,45 €
07.03.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
039/2014 Plyn za 2014.03 836,00 €
07.03.2014 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
040/2014 Elektrina 1.2.2014 – 28.2.2014, Kežmarský hrad 2 051,26 €
11.03.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
041/2014 Telefón a DSL – Hrad 1.2.2014 – 31.2.2014 60,14 €
11.03.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
042/2014 Mobilné telefóny – 08.02.2014 – 07.03.2014 165,96 €
11.03.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
20140311a Daň z nehnuteľnosti 681,42 €
11.03.2014 Mesto Kežmarok – Mestský úrad
Hlavné námestie 1/1
060 01 Kežmarok
POVINNE
20140311b Poplatok za odvoz odpadu 240l nádoba celoročne – Hrad 112,32 €
11.03.2014 Mesto Kežmarok – Mestský úrad
Hlavné námestie 1/1
060 01 Kežmarok
POVINNE
20140311c Poplatok za odvoz odpadu 110l nádoba celoročne – Múzeum bytovej kultúry HN55 102,96 €
11.03.2014 Mesto Kežmarok – Mestský úrad
Hlavné námestie 1/1
060 01 Kežmarok
POVINNE
20140311d Poplatok za odvoz odpadu 110l nádoba celoročne – Výstavná sieň múzea – AL11 102,96 €
11.03.2014 Mesto Kežmarok – Mestský úrad
Hlavné námestie 1/1
060 01 Kežmarok
POVINNE
20140311e Poplatok za odvoz odpadu 2x110l nádoba sezónne 18 týždňov z celého roka – Hrad 71,28 €
11.03.2014 Mesto Kežmarok – Mestský úrad
Hlavné námestie 1/1
060 01 Kežmarok
POVINNE
043/2014 Prezentácia múzea v lexikóne SR 2014/15 50,00 €
24.03.2014 Astor Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava 1
IČO: 362 18 146 DIČ: 202 016 20 78
PROPAGACIA
044/2014 Funkčná skúška EPS Q1/2014 83,42 €
24.03.2014 KELCOM international Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
045/2014 Vodné stočné – Kežmarský hrad 624,50 €
24.03.2014 Podtatranská vodárenská
Prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
046/2014 Vodné stočné – Administratíva 32,70 €
24.03.2014 Podtatranská vodárenská
Prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
047/2014 Stravné lístky v hodnote 3000,00 € 3 059,40 €
24.03.2014 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
048/2014 Vodné stočné – HN55 133,27 €
24.03.2014 Podtatranská vodárenská
Prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
049/2014 Vodné stočné – AL11 35,29 €
24.03.2014 Podtatranská vodárenská
Prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
Marec 8 891,37 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
050/14 Výmena a pranie rohoží 30,20 €
04.04.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
051/14 Kancelárske potreby 122,65 €
04.04.2014 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
052/14 Právne služby 66,38 €
04.04.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
053/14 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 83,65 €
04.04.2014 LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
20140404 Ochrana objektov 24,56 €
04.04.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
054/14 Telefón 1.3.2014 – 31.3.2014 – HN55 15,68 €
10.04.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
055/14 Telefón 1.3.2014 – 31.3.2014 – AL11 15,17 €
10.04.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
056/14 Tel a DSL 1.3.2014 – 31.3.2014 – Hrad 53,00 €
10.04.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
057/14 VUCnet – 1.3.2014 – 31.3.2014 131,45 €
10.04.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
058/14 Elektrina hrad 2014.03 1 534,86 €
10.04.2014 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 444 83 767 DIČ: 202 273 04 57
VSE
059/14 Mobilné telefóny – 08.03.2014 – 07.04.2014 166,14 €
11.04.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
060/14 iSPIN servisné práce za obdobie 1.4.2014 – 30.6.2014 387,14 €
11.04.2014 Asseco Solutions,a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
061/14 Suveníry – Rystier A 100ks 350,00 €
11.04.2014 Marcel Pekár
Pribinova 964/5-6
017 01 Považská Bystrica
IČO: 349 72 137 DIČ: 103 221 93 42
SUVENIRY
062/14 Fax – 1.3.2014 – 31.3.2014 – Hrad 14,48 €
11.04.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
063/14 Údržba SMV Fiat Stilo KK 183 AN 682,43 €
16.04.2014 AUTO-VALAS s.r.o.
Mlynská 10
Smižany
IČO: 316 81 743 DIČ: 202 050 36 50
AUTO
064/14 Plastová tabuľka 1240x122x5mm – Informačná tabuľa hlavný vchod 57,00 €
16.04.2014 TARIN s.r.o.
Hlavné námestie 186/22
060 01 Kežmarok
IČO: 367 64 582 DIČ: 202 236 42 23
PROPAGACIA
20140429 Poistenie majetku 521,25 €
29.04.2014 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
065/14 Kancelárske potreby 78,97 €
29.04.2014 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
066/14 Výmena a pranie rohoží 27,74 €
29.04.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
067/14 Vyhotovenie zamerania polohopisu a výškopisu k archeologickému výskumu Spišská Sobota 143,00 €
29.04.2014 Katarína Nemčíková - Geodetické práce
ul. Sokolovská 2819/9
058 01 Poprad
IČO: 348 92 664
ARCHEO
Apríl 4 505,75 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
068/14 Elektrina 1.3.2014 – 31.5.2014 Bašta, HN55, AL11 1 061,00 €
07.05.2014 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 444 83 767 DIČ: 202 273 04 57
VSE
069/14 Elektrina 1.3.2014 – 31.5.2014 pivnica SZ traktu hradu 40,00 €
07.05.2014 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 444 83 767 DIČ: 202 273 04 57
VSE
070/14 Telefón a DSL – Hrad 1.4.2014 – 30.4.2014 57,46 €
07.05.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
071/14 Suveníry- Magnetky s fotkou 31ks a magnetky rytier 51ks 113,28 €
07.05.2014 EXBYDO Ing. Milan Gic
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
072/14 Archeologický výskum „Zámer prestavby rodinného domu v obci Hniezdne“ 376,00 €
07.05.2014 Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
ARCHEO
20140507 Ochrana objektov 24,56 €
07.05.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
073/14 VUCnet 1.4.2014 – 30.4.2014 131,45 €
12.05.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
074/14 Telefón 1.5.2014 – 31.5.2014 – HN55 15,60 €
12.05.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
075/14 Telefón 1.5.2014 – 31.5.2014 – AL11 14,82 €
12.05.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
076/14 Fax – 1.5.2014 – 31.5.2014 – Hrad 14,48 €
12.05.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
077/14 Mobilné telefóny – 8.4.2014 – 7.5.2014 171,47 €
12.05.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
078/14 Plyn za 2014.05 105,00 €
12.05.2014 RWE
Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
079/14 Vyhotovenie zamerania polohopisu a výškopisu k archeologickému výskumu Spišská Sobota 120,00 €
12.05.2014 Katarína Nemčíková - Geodetické práce
ul. Sokolovská 2819/9
058 01 Poprad
IČO: 348 92 664
ARCHEO
080/14 Elektrina Hrad 2014.04 964,66 €
19.05.2014 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 444 83 767 DIČ: 202 273 04 57
VSE
081/14 Zlaté stránky – informácie o múzeu v zozname 120,00 €
19.05.2014 Mediatel spol. s r.o.
Miletičova 21
821 08 Bratislava
IČO: 358 59 415 DIČ: 202 172 82 58
PROPAGACIA
082/14 Právne služby 66,38 €
19.05.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
083/14 Archeologický výskum v Kežmarku 900,00 €
26.05.2014 Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
ARCHEO
084/14 Výmena a pranie rohoží 36,13 €
26.05.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
085/14 Prenájom časti oplotenia s umiestnenou reklamou na Múzeum vKežmarku obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014 100,00 €
26.05.2014 Mesto Kežmarok – Mestský úrad
Hlavné námestie 1/1
060 01 Kežmarok
IČO: 003 26 283 DIČ: 202 069 71 84
PROPAGACIA
Máj 4 432,29 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
086/14 Suveníry – žetón hrady a zámky200ks 143,92 €
05.06.2014 Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
SUVENIRY
087/14 Plagáty – hviezdna obloha pre divadelnú scénu „hvezdáreň“ 24,00 €
05.06.2014 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Priekopa 1589/21
060 01 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
DIVADLO
088/14 Farby laky a drogéria 209,69 €
05.06.2014 Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
089/14 Právne služby 66,38 €
05.06.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
090/14 Kancelárske potreby 137,68 €
05.06.2014 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
091/14 Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia – Čertovská rozprávka – 2.6.-4.6.2014 410,00 €
05.06.2014 SF REC s.r.o.
Kutuzovova 3
831 03 Bratislava
IČO: 476 64 631 DIČ: 202 406 98 94
DIVADLO
092/14 Plyn za 2014.06 61,00 €
05.06.2014 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
20140605 Ochrana objektov 24,56 €
05.06.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
093/14 Telefón a DSL – Hrad 1.5.2014 – 31.5.2014 58,73 €
11.06.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
094/14 Hrad – Fax – 1.5.2014 – 30.5.2014 14,48 €
11.06.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
095/14 Telefón – 1.5.2014 – 30.5.2014 – AL11 14,76 €
11.06.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
096/14 Telefón – 1.5.2014 – 30.5.2014 – HN55 15,82 €
11.06.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
097/14 VUCnet 1.5.2014 – 31.5.2014 131,45 €
11.06.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
098/14 Elektrina 1.5.2014 – 31.5.2014 Hrad 681,68 €
11.06.2014 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 444 83 767 DIČ: 202 273 04 57
VSE
099/14 Notebook IP G505 E1-2100/15,6HD/C/4GB/500HDD/DVD/Win8 a myš Gembird Optical 040R Usb 322,20 €
11.06.2014 JURsat COMPUTERS – Ladislav Jurdík
Mučeníkov 259/1
060 01 Kežmarok
IČO: 119 48 124 DIČ: 102 072 13 72

100/14 Mobilné telefóny – 08.05.2014 – 07.06.2014 208,54 €
11.06.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
101/14 Služobné motorové vozidlo – Citroen Berlingo Furgon Hdi90 L2 Standard 15 100,00 €
13.06.2014 C-CAR spol s r.o.
Motocentrum – areál 3052
058 01 Poprad-Východ
IČO: 364 88 313 DIČ: 202 175 39 10

102/14 Scénografické riešenie rozprávkového muzikálu Čertovská rozprávka – Cechy- štylizované peklo, Zámocká komnata, Veža – Veštiareň. 300,00 €
16.06.2014 exTeatro
Kruhová 117
059 71 Ľubica
IČO: 379 46 366
DIVADLO
103/14 Oprava kopírky Canon IR 2016J 45,00 €
16.06.2014 CBC Slovakia s.r.o.
Domkárska 15
821 05 Bratislava
IČO: 447 73 293 DIČ: 202 284 27 89
PAPIER
104/14 Suveníry – šperky 311,00 €
18.06.2014 Zdenek Wolf
Poňava 301/12
664 31 Lelekovice
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ 640 929 08 00
SUVENIRY
20140618 Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Citroen Berlingo Furgon 104,00 €
18.06.2014 Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
IČO: 315 95 545 DIČ: 702 000 07 46
POISTNE
105/14 Stravné lístky v hodnote 3000,00 € 3 059,40 €
20.06.2014 Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
106/14 Výmena a pranie rohoží 32,32 €
20.06.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
107/14 Suveníry – Magnetky 174,72 €
25.06.2014 EXBYDO Ing. Milan Gic
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
Jún 21 651,33 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
108/14 Vodné stočné a zrážková voda od 12.3 do 20.6.2014 – HN55 141,88 €
02.07.2014 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
109/14 Vodné stočné a zrážková voda od 15.3. do 18.6.2014 – AL11 44,66 €
02.07.2014 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
110/14 Vodné stočné od 13.3. do 23.6.2014 – Administratíva 131,39 €
02.07.2014 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
111/14 Vodné stočné a zrážková voda od 13.3.2014 do 23.6.2014 – Hrad 705,20 €
02.07.2014 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
112/14 Záchranný archeologický výskum na území stavby: „Zámer obnovy meštianského domu na Hlavnom námestí v Kežmarku“ 1 620,00 €
02.07.2014 Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78

113/14 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 83,65 €
10.07.2014 LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
114/14 Funkčná skúška EPS Q2/2014, výmena opotrebovaného akumulátora 162,82 €
10.07.2014 Kelcom International Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
115/14 VUCnet 1.71.2014 – 31.7.2014 131,45 €
10.07.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
116/14 Hrad – Fax – 1.6.2014 – 30.6.2014 14,50 €
10.07.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
117/14 Telefón – HN55 – 1.6.2014 – 30.6.2014 17,33 €
10.07.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
118/14 Telefón – AL11 – 1.6.2014 – 30.6.2014 15,54 €
10.07.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
119/14 Telefón a DSL – Hrad 1.6.2014 – 30.6.2014 60,11 €
10.07.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
120/14 Kancelárske potreby 129,20 €
10.07.2014 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
121/14 Elektrina 1.6.2014 – 30.6.2014 Hrad 575,21 €
10.07.2014 Východoslovenská Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 444 83 767 DIČ: 202 273 04 57
VSE
122/14 Suveníry – turistické známky – Kežmarský hrad 100ks a stampky Kežmarský hrad 50ks 194,40 €
11.07.2014 Ernest Rusnák, Ing.
Kováčova vila 798/2
054 01 Levoča
IČO: 348 04 889 DIČ: 102 068 05 18
SUVENIRY
123/14 Plyn za 2014.07 57,00 €
11.07.2014 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
124/14 Tlač plagátovA3 2x100ks a letákovA5 obojstranne 3000ks na divadelné predstavenia Čertovská rozprávka a Krvavé dejiny 2014 210,00 €
11.07.2014 Michal Vaško- Vydavateľstvo
Námestie Kráľovnej pokoja 3
080 01 Prešov
IČO: 312 91 228 DIČ: 102 074 66 94
PROPAGACIA
125/14 iSPIN servisné práce za obdobie 1.7.2014 – 30.9.2014 387,14 €
11.07.2014 Asseco Solutions,a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
126/14 Tlač vstupeniek na predstavenie Krvavé dejiny 2014 78,28 €
11.07.2014 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Priekopa 1589/21
060 01 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
DIVADLO
127/14 Výlep plagátov na Čertovskú rozprávku a Krvavé dejiny 2014 týždeň pred a počas fetivalu EĽRO 2014 15,05 €
11.07.2014 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o., Kežmarok
Poľná 1
060 01 Kežmarok
IČO: 317 18 329 DIČ: 202 051 25 82
PROPAGACIA
128/14 Suveníry – Magnetkys fotkou 100ks, magnetky s rytierom 28ks 201,60 €
11.07.2014 EXBYDO Ing. Milan Gic
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
129/14 Mobilné telefóny – 8.6.2014 – 7.7.2014 166,53 €
11.07.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
130/14 Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí počas festivalu EĽRO 2014 – Čertovská rozprávka a Krvavé dejiny2014 350,00 €
11.07.2014 SF REC s.r.o. DIVADLO
131/14 Servisné práce – mzdový program – kumunikácia so štátnou pokladnicou 139,50 €
15.07.2014 Asseco Solutions,a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
132/14 Právne služby 66,38 €
16.07.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
20140718 Ochrana objektov 24,56 €
18.07.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
133/14 Výmena a pranie rohoží 29,69 €
25.07.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
134/14 Opravy EZS HN55 282,46 €
25.07.2014 Kelcom International Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
20140723 Poistenie majetku 521,25 €
23.07.2014 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62
POISTNE
135/14 Oprava komunikátora EZS po búrke 30,24 €
30.07.2014 Kelcom International Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
Júl 6 587,02 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
136/14 Oprava tlačiarne HP LJ color 2550L 65,50 €
01.08.2014 COMPAS – Marián Pustulka
Baštová 16
060 01 Kežmarok
IČO: 352 19 441 DIČ: 102 072 09 32
PAPIER
137/14 Elektrina 1.6.2014 – 31.8.2014 – Bašta, HN55, AL11 1 061,00 €
01.08.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
138/14 Elektrina 1.6.2014 – 31.8.2014 – Pivnica SZ traktu hradu 40,00 €
01.08.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
20140801 Ochrana objektov 24,56 €
01.08.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
139/14 Farby laky a drogéria 22,60 €
08.08.2014 Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
140/14 Farby laky a drogéria 235,30 €
08.08.2014 Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
141/14 Hrad – Telefon a DSL 1.7. - 31.7.2014 63,36 €
08.08.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
142/14 Suveníry – Magnetky 168,00 €
08.08.2014 FOTOPRINT – Peter Bendík
Floriánova 9
080 01 Prešov
IČO: 172 07 339 DIČ: 102 074 32 62
SUVENIRY
143/14 Plyn za 2014.08 55,00 €
08.08.2014 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
144/14 Elektrina – Hrad 2014.07 719,75 €
08.08.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
145/14 Kancelárske potreby 243,49 €
08.08.2014 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
146/14 Telefón 1.7.-31.7.2014 – AL11 15,22 €
11.08.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
147/14 Telefón 1.7.-31.7.2014 – HN55 15,71 €
11.08.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
148/14 Telefón 1.7.-31.7.2014 – Hrad – Fax 14,48 €
11.08.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
149/14 VUCnet 1.7.2014 – 31.7.2014 131,45 €
11.08.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
150/14 Mobilné telefóny – 08.07.2014 – 07.08.2014 272,22 €
11.08.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
151/14 Výmena a pranie rohoží 38,65 €
18.08.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
152/14 Výroba a scénografické zabezpečenie podujatia Krvavé dejiny 2014 390,00 €
18.08.2014 exTeatro
Kruhová 117
059 71 Ľubica
IČO: 379 46 366
DIVADLO
153/14 Zameranie polohopisu a výškopisu Sp. Sobota archeo výskum 136,00 €
18.08.2014 Katarína Nemčíková - Geodetické práce
ul. Sokolovská 2819/9
058 01 Poprad
IČO: 348 92 664

154/14 Účtovníctvo ROPO a obcí predplatné november 2014 – október 2015 72,00 €
18.08.2014 Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
IČO: 313 48 262 DIČ: 202 030 09 64
PRAVO
155/14 Právne služby 66,38 €
19.08.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
August 3 850,67 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
156/14 Právne služby 66,38 €
11.09.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
157/14 Farby laky a drogéria 37,80 €
11.09.2014 Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
158/14 Suveníry – Štítok, magnetka hrady a zámky 46ks 69,00 €
11.09.2014 Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
SUVENIRY
159/14 Oprava poruchy EZS Hrad 28,44 €
11.09.2014 Kelcom International Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
160/14 Kancelárske potreby 80,64 €
11.09.2014 Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
161/14 VUCnet 1.8.2014 – 31.8.2014 131,45 €
11.09.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
162/14 Plyn za 2014.09 94,00 €
11.09.2014 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
163/14 Stravné lístky v hodnote 2100,00 € 2 141,58 €
11.09.2014 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
STRAVA
164/14 Fax – 1.8.-31.8.2014 – Hrad 14,48 €
11.09.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
165/14 Telefón 1.8.-31.8.2014 – AL11 14,88 €
11.09.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
166/14 Telefón 1.8.-31.8.2014 – HN55 15,64 €
11.09.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
167/14 Suveníry – turistické známky – Kežmarský hrad 100ks a stampky Kežmarský hrad 50ks 191,40 €
11.09.2014 Ernest Rusnák, Ing.
Kováčova vila 798/2
054 01 Levoča
IČO: 348 04 889 DIČ: 102 068 05 18
SUVENIRY
20140911 Ochrana objektov 24,56 €
11.09.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade

168/14 Mobilné telefóny – 8.8.-24.8.2014 174,96 €
16.09.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
MOBIL
169/14 Výmena a pranie rohoží 32,32 €
16.09.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
170/14 Plexisklo hr. 3Mm 100,5 x 70 cm 28ks 140,00 €
16.09.2014 Peter Pisoň – Sklenárstvo
Kostolné námestie 3470/10A
060 01 Kežmarok
IČO: 346 29 394 DIČ: 102 668 26 02

171/14 Elektrina Hrad 2014.08 644,48 €
19.09.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
172/14 Telefón a DSL – Hrad 1.8.2014 – 31.8.2014 60,92 €
19.09.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
173/14 Vodné stočné a zrážková voda od 19.6.2014 do 16.9.2014 – AL11 32,87 €
25.09.2014 Podtatranská vodárenská Prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
174/2014 Vodné stočné a zrážková voda od 21.6.2014 – 16.9.2014 HN55 121,10 €
26.09.2014 Podtatranská vodárenská Prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
175/2014 Mobilné telefóny – 20.8. - 19.10.2014 (2 mesiace spolu) 117,46 €
26.09.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 08 78
MOBIL
176/2014 Suveníry – Leporelo Kežmarok, Pohľadnica A5, Pohľadnice iné 78,62 €
29.09.2014 JES SK s.r.o.
Bulharská 5
040 01 Košice
IČO: 459 18 732 DIČ: 202 313 59 94
SUVENIRY
177/2014 Suveníry – kniha Pamiatky siedmich kultúr... 32,50 €
29.09.2014 Združenie Euroregión Tatry
Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok
IČO: 355 33 978 DIČ: 202 099 91 01
SUVENIRY
178/2014 Suveníry – Rytier A 100ks 350,00 €
30.09.2014 Mgr. Marcel Pekár
Pribinova 964/5-6
017 01 Považská Bystrica
IČO: 349 72 137
SUVENIRY
179/2014 Vodné stočné od 24.6.2014 – 18.9.2014 – Administratíva 208,68 €
30.09.2014 Podtatranská vodárenská Prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
180/2014 Vodné stočné a zrážkové vody od 24.6.2014 – 18.9.2014 – Hrad 594,38 €
30.09.2014 Podtatranská vodárenská Prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 365 00 968 DIČ: 202 191 84 59
VODA
September 5 498,54 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
201401001 Ochrana objektov 24,56 €
01.10.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov IČO: 007355850
Pre vecné konanie zastúpené: plk. JUDr. Štefan Pilár riaditeľom Okresného riaditeľstva PZSR v Poprade
PZSR
181/2014 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 83,65 €
02.10.2014 Livonec s.r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
IČO: 317 30 671 DIČ: 202 051 52 66
PO BOZP
182/2014 Právne služby 66,38 €
03.10.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
183/2014 Kancelárske potreby 116,32 €

Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
184/2014 Telefón a DSL – Hrad 1.9.2014 – 30.9.2014 64,51 €

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
185/2014 Funkčná skúška EPS Q3/2014 93,00 €
06.10.2014 KELCOM international Poprad s r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO: 316 87 342 DIČ: 202 051 41 6
KELCOM
186/2014 Cateringové služby – Občerstvenie – guláš 0,33l / osoba + chlieb 240,24 €
06.10.2014 Vojtech Novanský – QUERA
Martina Lányiho 1372/25
060 01 Kežmarok
IČO: 442 46 366 DIČ: 104 983 76 57

187/2014 Mobilný telefón – HTC Desire 310 white 1,50 €
06.10.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 08 78
MOBIL
188/2014 Mobilný telefón – Orange Acapulco 1,80 €
06.10.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 08 78
MOBIL
189/2014 Mobilný telefón – Nokia 108 black 1,20 €
06.10.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 08 78
MOBIL
190/2014 Mobilný telefón – Nokia 108 black 1,20 €
06.10.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 08 78
MOBIL
191/2014 Mobilný telefón – Nokia 108 black 1,20 €
06.10.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 08 78
MOBIL
192/2014 Plyn za 2014.10 393,00 €
07.10.2014 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
20141003 Dobropisy k faktúram za mobilné telefóny -30,00 €
07.10.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 08 78
MOBIL
193/2014 Predplatné PORADCA 2015 58,80 €
07.10.2014 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
194/14 hlasové služby 052 4522906 09/2014 Hrad – Fax 15,56 €
08.10.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
195/14 hlasové služby 052 4524143 09/2014 AL11 14,81 €
08.10.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
196/14 hlasové služby 052 4523526 09/2014 HN55 14,48 €
08.10.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
197/14 služby SPIN služba č.1 4. Q 2014 387,14 €
08.10.2014 Asseco Solutions,a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
TELEKOM
198/14 FBA spojenie 09/2014 131,45 €
09.10.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
199/14 pranie MXW 1a2 09/2014,nájomné MXW 1a2 09/2014 29,69 €
10.10.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
200/14 žeton Kežmarok 142,20 €
13.10.2014 Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
IČO: 000 10 448 DIČ: 202 045 34 79
SUVENIRY
201/14 elektrická energia hrad 09/2014 732,97 €
17.10.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
20141021 Allianz – poistenie majetku 521,25 €
21.10.2014 Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 1 IČO: 001 51 700 DIČ: 202 037 48 62 POISTNE
202/14 stravovanie a občerstvenie akcia: Konferencia Husiti a bratríci na Slovensku 14.10-15.10.2014 129,50 € 27/2014 21.10.2014 D.J.K. s.r.o.
Južná trieda 26
040 01 Košice
IČO: 316 91 897 DIČ: 202 115 84 03

203/14 predaný komis magnetky ExBydo do 09/2014 195,60 €
27.10.2014 EXBYDO Ing. Milan Gic
Rozkvet 2076/160-49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 178 47 885 DIČ: 102 051 13 38
SUVENIRY
204/14 predaný komis Wolf do 08/2014 355,95 € komis Wolf 28.10.2014 Zdenek Wolf
Poňava 301/12
664 31 Lelekovice
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ 640 929 08 00
SUVENIRY
205/14 mobily Orange 20.10-19.11.2014 88,70 €
28.10.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 08 78
MOBIL
206/14 spotrebný materiál drogéria, farby, laky 10/2014 98,49 € 03/2014 28.10.2014 Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
Október 3 975,15 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
207/14 spotrebný materiál kancelárske potreby 10/2014 124,99 € 01/2014 03.11.2014 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
PAPIER
20141103a Poistenie vozidla Fiat Stilo KK 183AN 77,88 €
03.11.2014 Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
IČO: 315 95 545 DIČ: 702 000 07 46
POISTNE
20141103b Ochrana objektov 24,56 €
03.11.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
PZSR
208/14 právne služby 10/2014 66,38 €
06.11.2014 JUDr. Jana Murárová
1. mája 220/19
058 01 Poprad
DIČ: 102 292 42 32
PRAVO
209/14 elektrická energia 01.09-30.11.2014 vináreň 40,00 €
06.11.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
210/14 elektrická energia Priekopa, HN 55, MUDr. Alexandra 01.09-30.11.2014 1 061,00 €
06.11.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
211/14 oprava strešnej krytiny HN 55,oprava strešnej krytiny HN55 7 128,00 €
07.11.2014 Štefan Grech -Tatranský šindeľ
Bušovce 34
059 93 Bušovce
IČO: 417 66 661 DIČ: 102 364 18 61
OPRAVY
212/14 propagačné vizitky Kežmarský hrad 300,00 € 29/2014 07.11.2014 JADRO SK s r.o.
Karola Kuzmányho 27
060 01 Kežmarok
IČO: 475 60 479 DIČ: 202 397 70 76
PROPAGACIA
213/14 predplatné aktualizácia zákonov 2015 27,60 € obertová J.62283 07.11.2014 Poradca s.r.o
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
214/14 predplatné VS 2015 66,00 € dišeková62312 07.11.2014 Poradca s.r.o
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 363 71 271 DIČ: 202 010 22 93
PRAVO
215/14 plyn 11/2014 923,00 €
07.11.2014 RWE Gas Slovensko s r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice 1
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
PLYN
216/14 pranie MXW 1a2 10/2014,prenájom MXW 1a2 10/2014 35,66 €
12.11.2014 Lindstrom s r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 357 42 364 DIČ: 202 021 98 83
LINDSTROM
217/14 hlasové služby 052 4523526 10/2014 14,48 €
12.11.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
218/14 hlasové služby 052 4524143 10/2014 14,62 €
12.11.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
219/14 hlasové služby 052 4522906 10/2014 15,59 €
12.11.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
220/14 FBA spojenie 10/2014 131,45 €
12.11.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
221/14 elektrická energia 10/2014 hrad 1 104,71 €
20.11.2014 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
VSE
222/14 servisné služby W nastavenie zrážky exekúcie, výkaz VšZP konzultácia 55,80 € 11.11.2014 telefonická 20.11.2014 Asseco Solutions,a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
ASSECO
223/14 predplatné Finančný spravodajca 2015 19,98 €
20.11.2014 Poradca podnikateľa s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO: 315 92 503 DIČ: 202 044 91 89
PRAVO
224/14 hlasové služby 052 428007 10/2014 58,73 €
20.11.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
TELEKOM
20141126 Ochrana objektov 24,56 €
26.11.2014 PZSR - Krajské riaditeľstvo v Prešove
Štúrova 7, 080 01 Prešov
IČO: 007355850
PZSR
225/14 predaný komis Wolf šperky do 11/2014 404,50 € komis Wolf 26.11.2014 Zdenek Wolf
Poňava 301/12
664 31 Lelekovice
IČO: 687 13 240 DIČ: CZ 640 929 08 00
SUVENIRY
November 11 719,49 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou
226/14 mobily Orange 11/2014 93,44 €
01.12.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270 DIČ: 202 031 08 78
MOBIL
227/14 drogéria,čistiace potreby 11/2014 29,74 € 03/2014 01.12.2014 Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
228/14 lepidlo 6,70 € 03/2014 01.12.2014 Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6
060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
DROGERIA FARBY
229/14 aktualizácia stránok 2015 70,00 €
01.12.2014 DECUS
230/14 W mzdy do 50 prac. Limited 2015 181,64 €
01.12.2014 Asseco Solutions,a.s.
231/14 stravné lístky 12/2014,odplata služby stravné lístky 12/2014 1 305,34 €
01.12.2014 Le Cheque Dejeuner,s.r.o.
232/14 predaný komis Oto Rozložník do 11/2014 48,96 €
04.12.2014 Turist Diving Service
233/14 servisné a opravárenské práce plynové kúrenie HN55 241,56 € 28/2014 04.12.2014 Pavel Zastko PLYNOSERVIS
234/14 spotrebný materiál kancelárske potreby 11/2014 297,11 € 01/2014 09.12.2014 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
235/14 hlasové služby 052 428007 11/2014 58,73 €
09.12.2014 Slovak Telekom
236/14 pranie MXW 1a2 11/2014,prenájom MXW 1a2 11/2014 32,32 €
09.12.2014 Lindstrom
237/14 plyn 12/2014 1 281,00 €
09.12.2014 RWE
238/14 predplatné Pamiatky a múzea 2015 9,28 €
09.12.2014 Slovenská pošta
239/14 predplatné Podtatranské noviny 2015 15,00 €
09.12.2014 Slovenská pošta
240/14 funkčná skúška EZS všetky objekty ročná 617,57 €
10.12.2014 Kelcom International
241/14 hlasové služby 052 452 3526 11/2014 14,48 €
10.12.2014 Slovak Telekom
242/14 hlasové služby 052 4524143 15,06 €
10.12.2014 Slovak Telekom
243/14 hlasové služby 052 4522906 11/2014 17,53 €
10.12.2014 Slovak Telekom
244/14 FBA spojenie 11/2014 131,45 €
10.12.2014 Slovak Telekom
245/14 Box na arch. škatule a klopová škatula 265,38 € 28801 10.12.2014 15.12.2014 Pack Shop Bratislava
246/14 dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné služby v objekte hrad 107,80 € 31/2014 15.12.2014 DDD Ján Beskyd
247/14 vydanie zborníka z konferencie: K stavebným dejinám hradu v Kežmarku zdroj 111,vydanie zborníka z konferencie: K stavebným dejinám hradu v Kežmarku zdroj 46 3 545,00 € 30/2014 15.12.2014 JADRO SK s r.o.
248/14 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2014 83,65 €
16.12.2014 LIVONEC
249/14 právna pomoc 11/2014 66,38 €
17.12.2014 JUDr. Jana Murárová
250/14 elektrická energia 11/2014 hrad 1 441,75 €
17.12.2014 Východoslovenská energatika, a.s.
251/14 predaný komis - knihy do 12/2014 AB ART 219,54 € komis AB Art 17.12.2014 AB ART press, s.r.o.
IČO: 45470847 DIČ: 2023021539

252/14 vodné 6-21210-0 17.09-15.12.2014,stočné 6-21210-0 17.9-15.12.2014,zrážková voda 17.09-15.12.2014 6-21210-0 115,79 € 172/122/11P 18.12.2014 Podtatranská vodárenská spoločnosť
IČO: 36500968 DIČ: 2021918459

253/14 vodné 6-24580-0 19.09-10.12.2014,stočné 6-24580-0 19.09-10.12.2014 48,95 € 172/122/11P 18.12.2014 Podtatranská vodárenská spoločnosť
IČO: 36500968 DIČ: 2021918459

254/14 vodné 6-24660-0 19.09-10.12.2014,stočné 6-24660-0 19.09-10.12.2014,zrážková voda 6-24660-0 19.09-10.12.2014 564,74 € 13/2011/OP 18.12.2014 Podtatranská vodárenská spoločnosť
IČO: 36500968 DIČ: 2021918459

255/14 spotrebný materiál kancelárske potreby 12/2014 492,72 € 01/2014 19.12.2014 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
IČO: 31252257 DIČ: 1020732273

256/14 revízia HP 2014 276,96 € ZoD 8/2012 22.12.2014 Gardošová Iveta,Gardoš-S
IČO: 35216417 DIČ: 1020722538

257/14 archívne krabice 164,64 € S352201325 22.12.2014 MANUTAN Slovakia, s.r.o.
IČO: 35885815 DIČ:

258/14 predaný komis pohľadnice Jadro 48,00 € komis Jadro 22.12.2014 JADRO SK s r.o.
IČO: 47560479 DIČ: 2023977076

259/14 verejné obstarávanie akcia: Obnova fasád... 50,00 € 32/2014 29.12.2014 Agentúra RR PSK
IČO: 37885341 DIČ: 2021946564

260/14 vodné 6-22250-0 17.09-9.12.2014,stočné 6-22250-0 17.09.-9.12.2014,zrážková voda 6-22250-0 17.09-09.12.2014 28,79 € 172/122/11P 29.12.2014 Podtatranská vodárenská spoločnosť
IČO: 36500968 DIČ: 2021918459

261/14 com domena 2015 23,28 € 114162664 29.12.2014 Websupport, s.r.o
IČO: 36421928 DIČ: 202186923

262/14 servisné služby EZS 204,49 € SZ0312/2008 29.12.2014 Kelcom International
IČO: 31687342 DIČ: 202514166

263/14 vypracovanie energetického auditu 3 480,00 € 33/2014 29.12.2014 ENECO
IČO: 36468002 DIČ: 2020012874

264/14 mobil 12/2014,mobil do 19.01.2015 78,38 € 0078393501 30.12.2014 Orange
IČO: 35697270 DIČ: 2020310578

265/14 hlasové služby 052 428007 12/2014 64,33 € TP5051113565911 07.01.2015 Slovak Telekom
IČO: 35763469 DIČ: 2020273893

266/14 pranie MXW 1a2 12/2014,nájomné MXW 1a2 12/2014 29,69 € 006674 07.01.2015 Lindstrom
IČO: 35742364 DIČ: 2020219883

267/14 elektrická energia hrad 12/2014 2 228,16 € 5100317724C 13.01.2015 Východoslovenská energatika, a.s.
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457

268/14 FBA spojenie 12/2014 131,45 € TP5051113565911 13.01.2015 Slovak Telekom
IČO: 35763469 DIČ: 2020273893

269/14 hlasové služby 052 4523526 14,48 € TP5051113565911 13.01.2015 Slovak Telekom
IČO: 35763469 DIČ: 2020273893

270/14 hlasové služby 052 452 4143 12/2014 14,86 € TP5051113565911 13.01.2015 Slovak Telekom
IČO: 35763469 DIČ: 2020273893

271/14 hlasové služby 052 452 2906 12/2014 15,92 € TP5051113565911 13.01.2015 Slovak Telekom
IČO: 35763469 DIČ: 2020273893

December 18 272,04 € 0,00 € PRÍJMY – označené zelenou