Číslo obj. Predmet objednávky Cena spolu s DPH Dátum Dodávateľ / Odberateľ v prípade značky „Príjem“ Objednávku potvrdil Zmluva / poznámky
2012-01 Servisné práce a podpora pre mzdový program "W" – celoročná objednávka. 1 340,00 € 18.01.2012 Asseco Solutions
Bardejovská 2; Bratislava
Pobočka: Pod Lesom 22/1292; Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea
náklady medzi faktúrami
2012-02 Celoročná objednávka v hodnote do 1500 EUR na rok 2012. 1 500,00 € 24.01.2012 Pavol Bjalončík – Farby-Laky-Drogéria
Starý trh 6060 01 Kežmarok
IČO: 352 15 895 DIČ: 102 072 19 66
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea
náklady medzi faktúrami
2012 – JANUÁR SPOLU 0,00 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY
2012-03 Pečiatka k projektu Poľská rodina Lasky a Kežmarok 6,00 € 01.02.2012 Kancelárske a školské potreby - Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-04 Celoročná objednávka na kancelárske potreby na rok 2012 1 500,00 € 01.02.2012 Kancelárske a školské potreby - Dušan Jankura
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea
náklady medzi faktúrami
2012-05 Celoročná objednávka na dielenský materiál na rok 2012 1 500,00 € 06.02.2012 Kovospol KK s r.o.
Hviezdoslavova 4
060 01 Kežmarok
IČO: 354 77 451 DIČ: 202 002 20 04
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea
náklady medzi faktúrami
2012-06 Vypratanie snehu na nádvorí Kežmarského hradu pre akciu "Fašiangy" 61,00 € 15.02.2012 Technické služby s r.o.
Kežamarok
Poľná 1
060 33 Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-P01 Projekt: Poľská rodina Lasky a Kežmarok - Kancelárske potreby a tonery. 246,08 € 03.02.2012 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
MUDr. Alexandra č 23
060 01 Kežmarok
IČO: 312 52 257 DIČ: 102 073 22 73
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-P02 Projekt: Poľská rodina Lasky a Kežmarok - Notebook 1 099,99 € 16.02.2012 K&K Technologies Miroslav Krupka
Priekopa 18
060 01 Kežmarok
IČO: 461 97 923 DIČ: 108 408 13 50
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-P03 Projekt: Poľská rodina Lasky a Kežmarok - Elektro zariadenie k prezentáciám. 309,88 € 16.02.2012 K&K Technologies Miroslav Krupka
Priekopa 18
060 01 Kežmarok
IČO: 461 97 923 DIČ: 108 408 13 50
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012 – FEBRUÁR SPOLU 1 722,95 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY
2012-07 Plastová nádoba na odpad 240l 34,00 € 10.03.2012 Technické služby s r.o. Kežmarok
Poľná 1
060 01 Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-08 Prenájom kontajnera, odvoz stavebnej sute a komunálneho odpadu z búracích prác v pivnici SZ traktu hradu. (cena odhadom) 70,00 € 21.03.2012 Technické služby s r.o. Kežmarok
Poľná 1
060 01 Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-P04 Projekt: Poľská rodina Lasky a Kežmarok - Rekonštruovaný odev Alberta Laskyho. 1 330,00 € 26.03.2012 MAYMERLIN - Maria Molenda
33-300 Nowy Sacz,
ul. Kunegundy 30
NIP 734-280-06-12 REGON 121 509 997
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-P05 Projekt: Poľská rodina Lasky a Kežmarok - Konferenčný nábytok. 1 808,00 € 26.03.2012 Rarex s r.o.
Garbiarska 25; 064 01 Stará Ľubovňa
Predajňa: Nižná Brána č. 2; 060 01 Kežmarok
IČO: 364 94 445 DIČ: 202 184 32 74
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-P06 Grafický návrh a tlač pozvánok a plagátov na konferenciu Poľská rodina Lasky a Kežmarok. 157,20 € 26.03.2012 JADRO - Jaroslav Šleboda
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-P07 Výroba kópií dokumentov na výstavu Poľská rodina lasky a Kežmarok. 252,00 € 26.03.2012 JADRO - Jaroslav Šleboda
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-P08 Banner pre konferenciu Poľská rodina Lasky a Kežmarok. 150,00 € 26.03.2012 JADRO - Jaroslav Šleboda
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-P09 Propagačné skladačky formátu A4 plnofarebné s obojstrannou tlačou pre projekt Poľská rodina Lasky a Kežmarok. 7 500,00 € 26.03.2012 JADRO - Jaroslav Šleboda
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012 – MAREC SPOLU 11 301,20 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY
2012-09 Oprava mrazom poškodeného požiarneho vodovodu a vysprávky odhaleného vodovodu. 400,00 € 11.04.2012 Almma
Starý trh 30
060 01 Kežmarok
IČO: 172 04 437 DIČ: 102 073 22 95
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-P10 Koberec dĺžky 30m behúň kovral šírky 1m 240,00 € 13.04.2012 Bratex nákup. stred. Severka - Jaroslav HozzaObrancov mieru 11060 01 KežmarokIČO: 372 40 331 DIČ: 102 072 18 01 Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-P11 Občerstvenie pre účastníkov konferencie Poľská rodina Lasky a Kežmarok dňa 27.4.2012 624,00 € 13.04.2012 Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/45
060 01 Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-P12 Ubytovanie pre účastníkov konferencie Poľská rodina Lasky a Kežmarok z dňa 27.4.2012 do 28.4.2012 510,00 € 13.04.2012 Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/45
060 01 Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-10 Celoročná objednávka na uloženie komunálneho a stavebného odpadu do hodnoty 500 € na rok 2012. 500,00 € 16.04.2012 Obec Ľubica
Generála Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012 – APRÍL SPOLU 1 774,00 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY
2012-12 Oprava údržba kopírky Canon IR 2016J. 30,00 € 03.05.2012 Fax Copy - prevádzka Poprad
Ul. 1. Mája 19
058 01 Poprad
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012 – MÁJ SPOLU 30,00 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY
2012-13 Celoročná objednávka na stavebný materiál v hodnote do 1500 € za rok 2012 0,00 € 08.06.2012 Eva Britaňáková - Stavebniny KB
Slavkovská 1931
06001 Kežmarok
IČO: 338 78 528
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-14 Tlač vstupeniek 30,00 € 22.06.2012 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Priekopa 1589/21
06001 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-P13 Zborník z príspevkov z konferencie 3 971,00 € 25.06.2012 Jaroslav Šleboda - JADRO
Severná 1421/2
06001 Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012 – JÚN SPOLU 4 001,00 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY
2012-15 Tlač plagátov a letákov Rozprávka / Krvavé dejiny 300,00 € 04.07.2012 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Priekopa 1589/21
06001 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 308 48 66
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-16 Príprava divadelného predstavenia Krvavé dejiny 600,00 € 09.07.2012 ExTeatro
Kruhová 117
059 71 Ľubica
IČO: 379 46 366
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-P14 Preklad informatívnych propagačných a odborných materiálov - píprava a realizácia projektu, zo slovenského do poľského jazyka. 510,00 € 11.07.2012 Agencja BTB - Tomasz Wicik
Zamkowa 20
38-500 Sanok - Poľsko
VATno: 736 115 50 12
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012 – JÚL SPOLU 1 410,00 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY
2012-17 Fotovalec do tlačiarne 393,58 € 07.08.2012 FaxCopy a.s. Bratislava – prevádzka
Ul. 1. Mája 19/220
058 01 Poprad
IČO: 357 29 040 DIČ: 702 000 01 30
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-18 Tlač plagátov formátu A3 - Deň židovskej kultúry. 30,00 € 31.08.2012 Jaroslav Šleboda - JADRO
Severná 1421/2
06001 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012 – AUGUST SPOLU 423,58 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY
2012-19 Utierky a uteráky. 50,00 € 10.09.2012 Tatraľan s.r.o.
Michalská 18
06001 Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012-20 Informačná tabuľa s rozmermi 90x127cm z tvrdeného polystyrénu. 75,00 € 17.09.2012 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Priekopa 1589/21
06001 Kežmarok
IČO: 456 91 312 DIČ: 202 208 48 66
Mgr. Erika Cintulová Riaditeľka múzea
2012 – SEPTEMBER SPOLU 125,00 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY
20120210 Archeologický výskum – 22kV vedenie Kežmarok – Tatranská Lomnica 900,00 € 10.02.2012 VSE a.s.
Enerkos
Radlinského 32
05201 Spišská Nová Ves


2012-21 Toner pre multifunkčné zariadenie Xerox Phaser 3100 MFP. 100,72 € 08.10.2012 JURsat COMPUTERS – Ladislav Jurdík
Mučeníkov 259/1
060 01 Kežmarok
IČO: 119 48 124 DIČ: 102 072 13 72
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-23 Oprava chladiaceho systému motora vozidla Škoda Favorit, výmena poškodenej vodnej pumpy chladiča. 115,00 € 26.10.2012 Mini auto servis – Ondáš Jaroslav
Trhovište 838/1
060 01 Kežmarok
IČO: 312 35 271 DIČ: 102 331 79 00
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012 – OKTÓBER SPOLU 215,72 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY Príjmy 900,00 €
20121115 Archeologický výskum – prípojka bytový dom A 250,00 € 15.11.2012 VSE a.s.
Enerkos
Radlinského 32
05201 Spišská Nová Ves


2012-24 Koberce a dekoračný materiál do výstavnej siene. 110,00 € 09.11.2012 Milan Barger
Mlynská 43
059 42 Gerlachov
IČO: 142 81 082 DIČ: 102 073 38 13
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-25 Sklo na vitrínu figuríny v expozícii Tatry, plexisklo na výstavné panely. 319,00 € 14.11.2012 Peter Pisoň – Sklenárstvo
Kostolné námestie 3470/10A
060 01 Kežmarok
IČO: 346 29 394 DIČ: 102 668 26 02
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-26 Kancelárske stoličky mek 1080 (prestige) čiernej farby. 126,00 € 26.11.2012 JKS nábytok s r.o.
Partizánska 3264/10
060 01 Kežmarok
IČO: 456 38 985 DIČ: 202 306 11 28
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-27 Výpočtová technika 1 044,00 € 26.11.2012 TAURUS – Mgr. Michal Gáborčík
J. Záborského 2337/1
060 01 Kežmarok
IČO: 346 29 581 DIČ: 102 001 930
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-28 Odborná prehliadka plynových zariadení v kotolni múzea na Hlavnom námestí č. 55, Kežmarok 204,00 € 27.11.2012 Juraj Berenteš – PLYNOSERVIS
SNP č. 4
059 86 Nová Lesná
IČO: 143 42 758 DIČ: 102 073 48 58
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-29 Ozvučenie podujatia "Adventný veniec" v dňoch: 2., 9. a 16.12.2012 45,00 € 29.11.2012 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 46
060 01 Kežmarok
IČO: 352 179 DIČ: 202 069 74 15
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-30 Tlač vizitiek 250,00 € 29.11.2012 Jaroslav Šleboda – JADRO
Severná 1421/2
060 01 Kežmarok
IČO: 407 19 821 DIČ: 104 548 94 67
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012 – NOVEMBER SPOLU 2 098,00 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY Príjmy 250,00 €
2012-31 Ekonomický informačný systém iSPIN 2 pre Múzeum v Kežmarku. 485,00 € 10.12.2012 Asseco Solutions a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
IČO: 006 02 311 DIČ: 202 044 79 90
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-32 Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov 360,00 € 10.12.2012 Gardošová Iveta Gardoš-S
Hradné námestie 28
060 01 Kežmarok
IČO: 352 16 417 DIČ: 102 072 25 38
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012-33 Výpočtová technika 2xPC 1XMonitor. 687,00 € 19.12.2012 THS Kežmarok s r.o.
Garbiarska 19
060 01 Kežmarok
IČO: 170 81 815 DIČ: 202 051 56 07
Mgr. Erika Cintulová
Riaditeľka múzea

2012 – DECEMBER SPOLU 1 532,00 € SUMA SPOLU NEOBSAHUJE CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY Príjmy 0