Dátum zverejnenia zmluvy Predmet zmluvy Celková hodnota Dátum podpisu zmluvy Zmluvu podpísali Dodávateľ / Odberateľ:
Meno, názov;
Adresa sídla;
IČO, DIČ
20.01.2012 Záchranný archeologický výskum - Rímskokatolícky kostol sv. Michala v obci Lesnica 378,00 € 20.01.2012 Mgr. Erika Cintulová
PhDr. Dalibor Mikulík
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 20
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
31.01.2012 Záchranný archeologický výskum - Rímskokatolícky kostol sv. Michala v obci Lesnica 405,00 € 31.01.2012 Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Vincent Dzurňák
Rímsko-katolícka cirkev,
farnosť Lesnica
065 33 Veľký Lipník
IČO: 319 99 514 DIČ: 202 070 79 31
Január – 2012 783,00 € Príjmy: 783,00
10.02.2012 Zmluva č. 666033 - ZMLUVA o uverejnení reklamnej propagácie v CESTOVNOM LEXIKÓNE SR 2012 a na web. stránke: www.lexikon.sk,www.guideslovakia.eu 50,00 € 08.02.2012 Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Anna Konečná
Astor Slovakia s r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava 1
IČO: 362 18 146 DIČ: 202 016 20 78
23.02.2012 ZMLUVA č. P-3778122700 o využívaní elektronických služieb 0,00 € 23.02.2012 Mgr. Erika Cintulová
Roman Podolák
Predseda predstavenstva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava
IČO: 362 84 831 DIČ: 202 215 25 17
Február – 2012 50,00 € Príjmy: 0,00
02.03.2012 SNM – Múzeum v Levoči – výpožička predmetov na výstavu „Výstava Bohyne a svätice v umení 19.
Storočia.“.
0,00 € 02.03.2012 Mgr. Erika Cintulová
PhDr. Mária Novotná – riaditeľka SNM – Spišského múzea
Slovenské národné múzeum
Spišské múzeum v Levoči
Námestie Majstra Pavla 40
054 01 Levoča
IČO: 001 64 721 DIČ: 202 060 30 68
29.02.2012 Zmluva číslo 01/2012
Prenájom vozidiel do expozície veteránov na Kežmarskom hrade na rok 2012.
0,00 € 01.03.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. Ivan Lučanský
Podpredseda klubu
Veteran Car Club Poprad
Ing. Ivan Lučanský – podpredseda klubu
Lidická 60
059 51 Poprad-Matejovce
IČO: 420 36 488
Marec – 2012 0,00 € Príjmy: 0,00
07.04.2012 Múzeum SL – výpožička predmetov pre Múzeum v Kežmarku výstava „Pastierstvo v Tatrách“. 89,25 € 07.04.2012 Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Monika Pavelčíková
Ľubovnianske múzeum - hrad
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
12.04.2012 Archeologický výskum na území stavby – Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybufdovanie vodnej plochy Lipany. 2 900,00 € 10.04.2012 Mgr. Erika Cintulová Ing. Eduard Vokál Mesto Lipany
IČO: 327 379 DIČ: 202 071 15 72
Apríl – 2012 89,25 € Príjmy: 2900,00
18.05.2012 Archeologický výskum – Podolínec na území stavby „Optická prípojka Podolínec“. 602,00 € 18.05.2012 Mgr. erika Cintulová
Miroslav Choma
NORTTEL s.r.o.
Štúrova 35
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 366 58 341 DIČ: 202 222 14 32
21.05.2012 Archeologický výskum – Podolínec na území stavby „Optická prípojka Podolínec“. 540,00 € 21.05.2012 Mgr. Erika Cintulová
PhDr. Dalibor Mikulík
Ľubovnianske múzeum - hrad
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
Máj – 2012 0,00 € Príjmy: 1142,00
12.06.2012 Telekom – Mobilný telefón „Archeologička“ - prenos telefónného čísla od iného operátora. Paušál RELAX 100 11,93 € 12.06.2012 Mgr. Erika Cintulová
Zástupca Telekom
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
12.06.2012 Telekom – Mobilný telefón „Lektorky č.1 Hrad“ - prenos telefónného čísla od iného operátora. Paušál RELAX 100 11,93 € 12.06.2012 Mgr. Erika Cintulová
Zástupca Telekom
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
12.06.2012 Telekom – Mobilný telefón „Lektorky č.2 Hrad“ - prenos telefónného čísla od iného operátora. Paušál RELAX 100 11,93 € 12.06.2012 Mgr. Erika Cintulová
Zástupca Telekom
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
12.06.2012 Telekom – Mobilný telefón „Lektorky č.3 HN55“ - prenos telefónného čísla od iného operátora. Paušál RELAX 100 11,93 € 12.06.2012 Mgr. Erika Cintulová
Zástupca Telekom
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
12.06.2012 Telekom – Mobilný telefón „Správca múzea“ - prenos telefónného čísla od iného operátora. Paušál RELAX 100 11,93 € 12.06.2012 Mgr. Erika Cintulová
Zástupca Telekom
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
12.06.2012 Telekom – Mobilný telefón „Riaditeľka múzea“ - prenos telefónného čísla od iného operátora. Paušál PODNIKATEĽ 300NEW 35,74 € 12.06.2012 Mgr. Erika Cintulová
Zástupca Telekom
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 357 63 469 DIČ: 202 027 38 93
13.06.2012 Archeologický výskum na území stavby - „Prestavba rodinného domu v obci Hniezdne“. 376,00 € 13.06.2012 Mgr. Erika Cintulová
PhDr. Dalibor Mikulík
Ľubovnianske múzeum - hrad
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
15.06.2012 Hotel Club – Výpožička k výstave „športová trofej“ 0,00 € 15.06.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. Janka Gantnerová
Janka a Juraj Gantner s.r.o.
Severná 10
060 01 Kežmarok
IČO: 170 79 039
Jún – 2012 95,39 € Príjmy: 376,00
03.07.2012 Múzeum SL – výpožička predmetov za účelom prezentácie. 40,63 € 03.07.2012 Mgr. Erika Cintulová
PhDr. Dalibor Mikulík
Ľubovnianske múzeum - hrad
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
10.07.2012 Vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby „Pripravovaná novostavba rímskokatolíckeho kostola ... v Lendaku” 1 800,00 € 10.07.2012 Mgr. Erika Cintulová Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
IČO: 377 81 171 DIČ: 202 145 33 90
10.07.2012 Vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby „Pripravovaná novostavba rímskokatolíckeho kostola ... v Lendaku” 2 160,00 € 10.07.2012 Mgr. Erika Cintulová
Mário Anton Hrtus
Rímsko - katolícka cirkev, farnosť Lendak
Kostolná 14
059 07 Lendak
IČO: 319 99 727 DIČ: 202 070 36 74
12.07.2012 MSKS – výstava „Od zrna po voňavý peceň chleba“. 0,00 € 12.07.2012 Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Gabriela Kantorková
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Starý trh 47
060 01 Kežmarok
IČO: 352 179
16.07.2012 Le Cheque Dejeuner – komisionárska zmluva o dodávke stravných lístkov. 0,00 € 16.07.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. Štefan Petrík – konateľ
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
23.07.2012 VSE – dodatok k zmluve 5100317724C – Kežmarský hrad. Zrušenie povinnosti platiť preddavky. 0,00 € 23.07.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. Tomáš Lórincz
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
30.07.2012 Záchranný archeologický výskum - Prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči – 1. etapa. Zabezpečenie vedúceho výskumu a spracovanie výsledkov. 2 900,00 € 30.07.2012 Mgr. Erika Cintulová
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová
Riaditeľka múzea
Podtratranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
IČO: 377 81 171 DIČ: 202 145 33 90
Júl – 2012 40,63 € Príjmy: 6860,00
07.08.2012 vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby „ZS Kežmarok vodáreň“
KK_VOD
300,00 € 07.08.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. Karol Kýška
AIR TREND, s.r.o.
Mateja Bela 32
921 01 Piešťany
IČO: 362 49 114 DIČ: 202 017 20 33
15.08.2012 RWE – dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu,na obdobie ďalších 24 mesiacov so zľavou 9%. 0,00 € 15.08.2012 Mgr. Erika Cintulová Pavel Jankura RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 442 91 809 DIČ: 202 264 65 49
August – 2012 0,00 € Príjmy: 300,00
05.09.2012 Archeologický výskum na území stavby - „Prestavba rodinného domu v obci Hniezdne“. 396,00 € 05.09.2012 Mgr. Erika Cintulová
Rudolf Danielovic
Rudolf Danielovic (súkromná osoba)
06.09.2012 Archeologický výskum na území stavby - „Poprad-Matejovce – športová hala – Zámoček“. 405,00 € 06.09.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. Jaroslav Dolinay
DK-contractors
Krátka 506
059 35 Batizovce
IČO: 46228608 DIČ: 2023299608
07.09.2012 Rekonštrukcia striech Kežmarského hradu, podľa položkovej kalkulácie ktorá je prílohou zmluvy. 91 259,74 € 07.09.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. Pavol Babík
IGLASS. Spol. s r.o.
Michalská 63
053 21 Markušovce
IČO: 316 65 926 DIČ: 202 050 31 11
07.09.2012 Stavebný dozor – Rekonštrukcia striech hradu Kežmarok. 1 300,00 € 07.09.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. arch. Miloslav Neumann
Ing. Arch. Miloslav Neumann
AIDI – architektonický ateliér
Baštová 14a
060 01 Kežmarok
11.09.2012 Komisionársky predaj tovaru. 0,00 € 10.09.2012 Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Jana Majorová Garstková
Združenie Región Tatry
Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok
IČO: 355 33 978 DIČ: 202 099 91 01
18.09.2012 Archeologický výskum na území stavby - „Sanácia vlhkosti stavby v areáli kostola sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici“. 180,00 € 18.09.2012 Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Jozef Benko
Rímsko - katolícka cirkev,
farnosť Veľká Lomnica
IČO: 31966047 DIČ: 2020703718
25.09.2012 Archeologický výskum na území stavby - „Prístavba k domu v Kežmarku“. 720,00 € 25.09.2012 Mgr. Erika Cintulová
Jakub Celušák
MCE group, s.r.o.
Tatranská Lomnica 14575,
059 60 Vysoké Tatry
IČO: 453 42 318 DIČ: 202 237 76 16
29.09.2012 Výmena drevených konštrukcií a podláh na ochodzách, oprava omietok nad ochodzami a oplechovania cimburia 19 601,54 € 28.09.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. Pavol Babík
IGLASS. Spol. s r.o.
Michalská 63
053 21 Markušovce
IČO: 316 65 926 DIČ: 202 050 31 11
September – 2012 112 161,28 € Príjmy: 1701,00
03.10.2012 Stavebný dozor – Výmena drevených konštrukcií a podláh na ochodziach, oprava omietok nad ochozami. 300,00 € 01.10.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. arch. Miloslav Neumann
Ing. Arch. Miloslav Neumann
AIDI – architektonický ateliér
Baštová 14a
060 01 Kežmarok
29.10.2012 Predĺženie zmluvy o spolupráci medzi Hotel Hviezdoslav – Múzeum v Kežmarku. 0,00 € 29.10.2012 Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Silvia Holopová
Samtreid s.r.o. - Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49
060 01 Kežmarok
IČO: 364 50 197 DIČ: 202 000 03 56
Október – 2012 300,00 € Príjmy: 0,00
01.11.2012 Dodatok zmluvy o dielo Iglass – Múzeum v Kežmarku – zmena termínu dodania stavby, z dôvodu omeškania dodávky strešnej krytiny 0,00 € 30.10.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ing. Pavol Babík
IGLASS. Spol. s r.o.
Michalská 63
053 21 Markušovce
IČO: 316 65 926 DIČ: 202 050 31 11
23.11.2012 vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby „Obnova národnej kultúrnej
pamiatky Meštiansky dom na Námestí sv. Mikuláša č. 1 v Starej Ľubovni“
585,00 € 23.11.2012 Mgr. Erika Cintulová
Marián Gurega
GURMAN s.r.o.
Prešovská 8
Stará Ľubovňa 064 01
IČO: 317 31 198 DIČ: 202 052 61 34
November – 2012 0,00 € Príjmy: 585,00
05.12.2012 vykonanie zachranneho archeologickeho vyskumu na uzemi stavby „Obnova národnej kultúrnej
pamiatky Meštiansky dom na Námestí sv. Mikuláša č. 1 v Starej Ľubovni“,
540,00 € 05.12.2012 Mgr. Erika Cintulová
PhDr. Dalibor Mikulík
Ľubovnianske múzeum - hrad
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 377 81 235 DIČ: 202 144 79 78
17.12.2012 Nákup zbierkových predmetov: rádio Tesla, gramorádio Tesla 25,00 € 17.12.2012 Mgr. Erika Cintulová
Ševc
Ševc..
18.12.2012 Nákup zbierkových predmetov: 15ks rôznych 310,00 € 18.12.2012 Mgr. Erika Cintulová
Boronová
Boronová
18.12.2012 Nákup zbierkových predmetov: 16 položiek 180,00 € 18.12.2012 Mgr. Erika Cintulová
Janeček
Janeček
December – 2012 515,00 € Príjmy: 540,00