Dátum zverejnenia zmluvy Predmet zmluvy Celková hodnota Dátum podpisu zmluvy Zmluvu podpísali Dodávateľ / Odberateľ:
Meno, názov;
Adresa sídla;
IČO, DIČ
7.1.2013 Výpožička exponátu do expozície cechov a remesiel. 100,00 € 07.01.2013 Ing. Eugen Labanič
Mgr. Erika Cintulová
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
040 01 Košice
IČO: 312 97 111 DIČ: 2021443380
11.1.2013 Výpožička zb. predmetu na výstavu 0,00 € 11.01.2013 Mgr. Jana Majorova Garstková
Mgr. Erika Cintulová
Združenie Regiónu "Tatry"
Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok
IČO: 355 33 978 DIČ: 202 099 91 01
21.1.2013 Spolupráca s hotelom Club 0,00 € 21.01.2013 Janka Gantnerová
Mgr. Erika Cintulová
Janka a Juraj Gantner spol. s r.o.
Dr. Alexandra 24
06001 Kežmarok
IČO: 170 79 039 DIČ: 202 051 57 17
31.1.2013 Výpožička 153ks zb. predmetov na výstavu 0,00 € 31.01.2013 PhDr. Magdaléna Bekessová
Mgr. Erika Cintulová
Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
IČO: 377 81 171 DIČ: 202 145 33 90
Január – 2012 100,00 € Príjmy: 0,00
1.2.2013 Výpožička 82kszb. Predmetov na výstavu 0,00 € 01.02.2013 PhDr. Magdaléna Bekessová
Mgr. Erika Cintulová
Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
IČO: 377 81 171 DIČ: 202 145 33 90
11.2.2013 Výpožička 1ks obraz pre stálu expozíciu v Strážkach 0,00 € 11.02.2013 Mgr. Katarína Chmelinová
Mgr. Erika Cintulová
Slovenská národná galéria
Riečna 1
815 13 Bratislava
IČO: 164 712 DIČ: 2020829943
15.2.2013 Výpožička za účelom reštaurovania predmetov 0,00 € 15.02.2013 Ján Voško
Mgr. Erika Cintulová
Ján Voško
Konzervátor, reštaurátor
19.2.2013 Výpožička 21ks zb. predmetovpre potreby výstavy 0,00 € 19.02.2013 JUDr. Štefan Bieľak
Mgr. Erika Cintulová
Mesto Spišská Belá - Múzeum Dr. Greisigera
Petzvalová 18
059 01 Spišská Belá
IČO: 003 26 518 DIČ:202 067 49 53
25.2.2013 Výpožička 5ks zb. predmetov pre potreby výstavy 0,00 € 25.02.2013 PhDr. Mária Novotná
Mgr. Erika Cintulová
SNM - Spišské múzeum Levoča
Námestie majstra Pavla č. 40
054 01 Levoča
28.2.2013 Výpožička 2ks zb. predmetov pre potreby slávnostného zariadenia primátorskej miestnosti. 0,00 € 28.02.2013 Ing. Igor Šajtlava
Mgr. Erika Cintulová
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie č. 1
060 01 Kežmarok
Február – 2012 0,00 € Príjmy: 0,00
6.3.2013 Nájom motorových vozidiel pre potreby zariadenia expozície historických vozidiel. % podiel na vstupnom do expozície 06.03.2013 Ing. Ivan Lučanský
Mgr. Erika Cintulová
Veterán Car Club Poprad
Lidická 60
059 51 Poprad-Matejovce
IČO: 420 36 488
20.3.2013 Uverejnenie reklamnej propagácie v Cestovnom lexikóne SR na rok 2013 a na web stránke www.lexikon.sk
20.03.2013 Mgr. Anna Konečná
Mgr. Erika Cintulová
Astor Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava 1
IČO: 362 18 146 DIČ: 202 016 20 78
25.3.2013 Komisionárska zmluva na predaj výrobkov. 0,00 € 25.03.2013 Marcel Pekár
Mgr. Erika Cintulová
Marcel Pekár
Pribinova 964/5-6
017 01 Považská Bystrica
IČO: 349 72 137 DIČ: 103 221 93 42
Marec – 2012 0,00 € Príjmy:

4.4.2013 Vykonanie záchranného archeologického výskumu – Obnova MP STL Poprad sídlisko Juh 1-6 1 800,00 € 04.04.2013 Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová
Mgr. Erika Cintulová
Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
IČO: 377 81 171 DIČ: 202 145 33 90
Apríl – 2012 1 800,00 € Príjmy:

17.5.2013 Výpožička kostýmov na divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade – Rozprávka o Zlatom pierku a Krvavé dejiny.

Mgr. art Marián Chudovský
Mgr. Erika Cintulová
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17
819 01 Bratislava
IČO: 00164763
30.5.2013 Stravné lístky – komisionárska zmluva

Ing. Štefan Petrík
Mgr. Erika Cintulová
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
Máj – 2012 0,00 € Príjmy:

24.06.2013 Sanex – rekonštrukcia SV traktu hradu - „Odvlhčenie vstupnej siene a priestorov
expozície archeológie v Paláci Hradnom“
20 339,10 €
Ing. Pavol Sekera
Mgr. Erika Cintulová
SANEX, s.r.o
Teplická cesta 7
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 17084181 DIČ: 2020502748
28.6.2013 Prenájom nádvoria pre podujatie „Open summer party 2013“ dňa 29.6.2013 850,00 €
Stanislava Štanclová
Mgr. Erika Cintulová
Stanislava Štanclová
Lanškrounská 1604/26
060 01 Kežmarok
IČO: 468 81 034 DIČ 108 092 87 06
Jún – 2012 19 489,10 € Príjmy: 850,00
8.7.2013a Záchranný archeologický výskum Obnovy rímsko-katolíckeho kostola sv. Bartolomeja. 1 700,00 €
Mgr. Peter Čigáš
Mgr Erika Cintulová
Rímsko-katolícka cirkev
Rímsko-katolícky farský úrad Fričovce
Fričovce č. 7, 082 37
8.7.2013b Záchranný archeologický výskum Obnovy rímsko-katolíckeho kostola sv. Štefana Prvomučeníka. 1 900,00 €
Mgr. Peter Čigáš
Mgr Erika Cintulová
Rímsko-katolícka cirkev
Rímsko-katolícky farský úrad Fričovce
Fričovce č. 7, 082 37
12.7.2013 Výkon funkcie stavebného dozoru na stavbe: „Hrad Kežmarok – odvlhčenie vstupnej siene a priestorov expozície archeológie v Paláci hradnom“ (SV trakt hradu) 1 150,00 €
Ing arch. Miloslav Neumann
Mgr. Erika Cintulová
Ing. Arch. Miloslav Neumann
AIDI s r.o. - architektonický ateliér
Baštová 14a
060 01 Kežmarok
IČO: 470 20 466 DIČ: 202 369 49 48
Júl – 2012 1 150,00 € Príjmy: 3600,00


August – 2012 0,00 € Príjmy:

6.9.2013 Záchranný archeologický výskum k výstavbe rodinného domu v pamiatkovej rezervácii v Kežmarku. 730,00 €
Ing. Milan Š.
Mgr. Erika Cintulová
Ing. Milan Š. - súkromná osoba
23.9.2013 Archeologický výskum k novostavbe v obci Podolínec 540,00 €
Peter Bartkovský
Mgr. Erika Cintulová
MB Bartkovský s.r.o.
Námestie Mariánske 13/13
065 03 Podolínec
IČO: 44995181 DIČ: 2022912254
30.9.2013 Záchranný archeologický výskum na území stavby “ZS Spišský Štvrtok LESPS” NN elektrická prípojka. 720,00 €
Ing. Karol Kýška
Mgr. Erika Cintulová
AIR TREND s.r.o.
Mateja Bela 32
921 01 Piešťany
IČO: 362 49 114 DIČ: 202 017 20 33
September – 2012 0,00 € Príjmy: 1990,00
15.10.2013 Dodatok zmluvy – Záchranný archeologický výskum na území stavby „Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany. 450,00 €
Ing. Eduard Vokál
Mgr. Erika Cintulová
Mesto Lipany – Mestský úrad
Krivianska 1
082 71 Lipany
IČO: 327 379 DIČ: 202 071 15 72


Október – 2012 450,00 € Príjmy: 450,00


November – 2012 0,00 € Príjmy:

12.12.2013 Objednávka k programu BIZNIS pre dodávku elektrickej energie, na obdobie do 31.12.2016 so zľavou 22%. % zľava z cenníkovej ceny 11.12.2013 Mgr. Miroslav Kulla
Mgr. Erika Cintulová
VSE s.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 362 11 222 DIČ: 202 006 23 19
18.12.2013 Komisionárska zmluva na nákup stravných lístkov s hodnotou 3€ v odhadovanom počte na rok 4680ks. Celková cena vrátane poplatkov 3,0594 €/ks. 14 317,99 € 17.12.2013 Ing. Štefan Petrík
Mgr. Erika Cintulová
Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,
821 01 Bratislava
IČO: 313 96 674 DIČ: 202 032 18 64
20.12.2013 Kúpa predmetovza účelom doplnenia zbierkového fondu múzea. 13,00 € 20.12.2013 Ladislav Š.
Mgr. Erika Cintulová
Ladislav Š.
Kežmarok
23.12.2013 Kúpa predmetovza účelom doplnenia zbierkového fondu múzea. 35,00 € 23.12.2013 Darina K.
Mgr. Erika Cintulová
Darina K.
Kežmarok
23.12.2013 Kúpa predmetovza účelom doplnenia zbierkového fondu múzea. 72,00 €
Emilia T.
Mgr. Erika Cintulová
Emilia T.
Kežmarok
23.12.2013 Kúpa predmetovza účelom doplnenia zbierkového fondu múzea. 265,00 €
Jozef M.
Mgr. Erika Cintulová
Jozef M.
Kežmarok
23.12.2013 Kúpa predmetovza účelom doplnenia zbierkového fondu múzea. 130,00 €
Lucia H.
Mgr. Erika Cintulová
Lucia H.
Kežmarok
23.12.2013 Kúpa predmetovza účelom doplnenia zbierkového fondu múzea. 25,00 €
Pavol F.
Mgr. Erika Cintulová
Pavol F.
Kežmarok
23.12.2013 Kúpa predmetovza účelom doplnenia zbierkového fondu múzea. 40,00 €
Petronela D.
Mgr. Erika Cintulová
Petronela D.
Kežmarok
23.12.2013 Kúpa predmetovza účelom doplnenia zbierkového fondu múzea. 45,00 €
Rudolf H.
Mgr. Erika Cintulová
Rudolf H.
Kežmarok
December – 2012 14 942,99 € Príjmy: