Tajnička o svätej Barbore a zvykoch

Otestujte, čo ste si zapamätali z článku o sv. Barbore

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Deň sv. Barbory mal význam pre slobodné dievčence, ktoré sa chceli vydať. Mohli tak vykonávať zvyky spojené s akou mágiou?
2. Najcharakteristickejšími atribútmi, ktorými je zobrazovaná sv. Barbora sú veža a...?
3. Koľký stridží deň v poradí je deň svätej Barbory?
4. Podľa legendy bol Barboriným katom vlastný otec, ktorý zahynul po vykonaní rozsudku. Údajne ho mal zabiť.....?
5. Sv. Barbora sa mala narodiť bohatému pohanskému šľachticovi. Aké bolo jeho meno?
6. Jedným z mála zvykov na sv. Barboru, ktoré sa uchovali je rituál rezania vetvičky z čoho?
7. Sv. Barbora sa považuje hlavne za patrónku......, ktorí často jej obrázky alebo sochy ukladali do upravených otvorov v podzemí.
8. Doplňte pranostiku: Svätá Barbora ťahá sane do.....