Dátum zverejnenia zmluvy Predmet zmluvy Celková hodnota Dátum podpisu zmluvy Zmluvu podpísali Dodávateľ / Odberateľ:
Meno, názov;
Adresa sídla;
IČO, DIČ
25.01.2011 Zväz múzeí na Slovensku, poplatok 64,00 € 25.01.2011 Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Marta Janovíčková
Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23,
974 01 Banská Bystrica
11.03.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
11.03.2011 Mgr. Erika Cintulová
Ing.Robert Tencer
Ing. Patrik Tkáč, PhD.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO 36500968 DIČ: 2021918459
14.03.2011 Zmluva o dielo: vykonanie archeologického výskumu v Kežmarku 870,00 € 14.03.2011 Mgr. Erika Cintulová Marián Pirhala CRAFT s.r.o.
Pod traťou 9
06001 Kežmarok
IČO 44748469 DIČ: 2022828412
01.04.2011 Zmluva o nájme zbierky automobilových a motocyklových veteránov 30% zo vsttupného 01.04.2011 Mgr. Erika Cintulová Ing. Ivan Lučanský Veteran Car Club Poprad
Lidická 60
059 51 Poprad-Matejovce
IČO: 42036488
09.04.2011 Zmluva o dielo: archeologický výskum Ľubica 1 580,00 € 09.04.2011 Mgr. Erika Cintulová Mgr. Matin Tondra Rímskokatolícka cirkev
Farský úrad Ľubica
Povstalecká 47
059 71 Ľubica
IČO: 31999743 DIČ: 2020703663
28.04.2011 Zmluva o dielo: archeologický výskum – kanalizácia Čirč 720,00 € 28.04.2011 Mgr. Erika Cintulová PaeDr. Ľubomír Rešetár Združenie obcí Mikroregiónu Mončol
Na rovni 12/302
06541 Ľubotín
IČO: 42076676 DIČ: 2022399852
03.05.2011 Nájomná zmluva: priestory na prízemí SZ traktu hradu a priľahlej terasy - kaviareň 200,00 € 03.05.2011 Mgr. Erika Cintulová Vojtech Novanský Vojtech Novanský QUERA
Martina Lányiho 1372/25
06001 Kežmarok
IČO: 44246366 DIČ: 1049837657
27.06.2011 Nájomná zmluva: priestor vo vstupnej bráne do nádvoria hradu – predaj suvenírov 30,00 € 27.06.2011 Mgr. Erika Cintulová Tatiana Madejová Tatiana Madejová – M-Style
P.J.Šafárika 1397/16
06001 Kežmarok
IČO: 40722015 DIČ: 1045092191
25.08.2011 Nájomná zmluva: nádvorie Kežmarského hradu pre podujatie „Cafe del Fun“ 27.9.2011 od 18:00 do 28.9.2011 3:00 500,00 € 25.08.2011 Mgr. Erika Cintulová Vojtech Novanský Vojtech Novanský QUERA
Martina Lányiho 1372/25
06001 Kežmarok
IČO: 44246366 DIČ: 1049837657
01.09.2011 Pracovný poriadok Múzea v Kežmarkus účinnosťou od 12.9.2011
01.09.2011 Mgr. Erika Cintulová Pracovný poriadok záväzný pre Múzeum v Kežmarku a zamestnancov múzea.
06.09.2011 Zmluva o dielo: dopracovanie projektu: „Obnova a stavebné úpravy hrad Kežmarok“ 11 618,00 € 06.09.2011 Mgr. Erika Cintulová Ing. arch. Miloslav Neumann AIDI – architektonický ateliér
Baštová 14a
06001 Kežmarok
IČO: 32404093
30.09.2011 Nájomná zmluva: miestnosť na prízemí meštianskeho domu na ulici Dr. Alexandra č. 11 v Kežmarku. - Predajňa 200,00 € 30.09.2011 Mgr. Erika Cintulová Miroslav Krupka Miroslav Krupka K&K Technologies
Priekopa 18
0601 Kežmarok
IČO: 4619723 DIČ: 1084081350
17.10.2011 Zmluva o dielo: archeologický výskum – Bobrovec-Škorupovo 1 175,00 € 17.10.2011 Mgr. Erika Cintulová Ing. Jaroslav Maduda Regionálny rozvoj Liptova s.r.o.
1. mája 112
03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36758434 DIČ: 2022366786
1.11.2011 Zabezpečenie prehliadok hradu pre ubytovaných hostí hotela.
31.10.2011 Mgr. Erika Cintulová Mgr. Silvia Holopová Samtreid s.r.o., Hotel Hviezdoslav ***
Hlavné námestie 95/49
06001 Kežmarok
IČO: 36450197 DIČ: 2020000356
12.12.2011 Kúpna zmluva – zbierkové predmety nákupná komisia – negatívy, fotografie tabla. 349,00 € 12.12.2011 Mgr. Erika Cintulová Mária Č. Mária Č.
12.12.2011 Kúpna zmluva – zbierkové predmety nákupná komisia – odevy, kroje, textilné nástenky, dekoračné závesy, tanier. 116,00 € 12.12.2011 Mgr. Erika Cintulová Gabriela D. Gabriela D.
12.12.2011 Kúpna zmluva – zbierkové predmety nákupná komisia – čepce, šatky, zástera, živôtik, čižmy. 53,00 € 12.12.2011 Mgr. Erika Cintulová Helena G. Helena G.
16.12.2011 Zmluva o nájme – Digitálne múzeum – nájom 5000 ks zbierkových predmetov.
16.12.2011 Mgr. Erika Cintulová PhDr. Stanislav Mičev Múzeum Slovenského národného povstavnia
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 35986077 DIČ: 2021443556
19.12.2011 Kúpna zmluva – zbierkové predmety nákupná komisia – sánky s pevnou rúčkou. 25,00 € 19.12.2011 Mgr. Erika Cintulová Eva C. Eva C.
28.12.2011 Kúpna zmluva – zbierkové predmety nákupná komisia – lekárenské pomôcky. 2,00 € 28.12.2011 Mgr. Erika Cintulová Ing. Igor Šajtlava Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie 1
06001 Kežmarok
IČO: 00326283
Výdavky: 12 227,00 € Príjmy: 5275,00