1 2 3 4

Administratíva

SÍDLO MÚZEA

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok

Tel.: 052 452 26 19
Fax: 052 452 35 26

Zriaďovateľom Múzea v Kežmarku je Prešovský samosprávny kraj.

Ak máte otázky, návrhy, dotazy alebo chcete objednať skupinu turistov, môžete využiť i náš e-mail formulár. Nezabudnite uviesť na seba e-mail kontakt, na ktorý vám môžeme zaslať odpoveď.

KONTAKTY:

Riaditeľka múzea

Mgr. Erika Cintulová

052 428 00 75
riaditelka.muzeakezmarok.com

Ekonómka múzea

Veronika Bednarčíková

052 428 00 74
ekonomka.muzeakezmarok.com

Správca múzea, vedúci oddelenia správy a údržby

Ing. Drahomír Thomay

052 428 00 71
0918 685 411
spravca.muzeakezmarok.com

Archeologička, vedúca oddelenia historikov

Mgr. Marta Kučerová

052 428 00 73
archeologkezmarok.com

Historik

Mgr. Vladimír Ševc

052 428 00 71
historikkezmarok.com

Historik umenia

Mgr. Maroš Semančík

052 428 00 73
historikumeniakezmarok.com

Dokumentátor

Michal Tomala

052 428 00 73
dokumentatorkezmarok.com

Výtvarníčka

Emília Drdáková

052 428 00 71
vytvarnik.muzeakezmarok.com

Konzervátor, fotograf

Marek Jezerčák

052 428 00 71

KEŽMARSKÝ HRAD - LEKTORI

Lektorka, vedúca kultúrno - výchovného oddelenia

Beáta Želinská

052 428 00 72
0918 742 726
lektorikezmarok.com

 

Lektorka, vyučovacie hodiny a tvorivé dielne

Mgr. Barbora Thomayová

052 428 00 72
0918 744 840
edukacne.programykezmarok.com

Lektorka, účtovníčka

Ing. Eva Dzurňáková

052 428 00 72

Lektorka, správkyňa knižnice

Alena Belková

052 428 00 72
kniznica.muzeakezmarok.com

EXPOZÍCIA MEŠTIANSKEJ BYTOVEJ KULTÚRY

Lektorka

Monika Fabiánová

052 452 29 06
0918 744 746

VÝSTAVNÁ SIEŇ MÚZEA

Lektorka

Mária Ihnačáková

052 452 4143

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO