1 2 3

Administratíva

SÍDLO MÚZEA

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok

Tel.: 052 452 26 19
Fax: 052 452 35 26

Zriaďovateľom Múzea v Kežmarku je Prešovský samosprávny kraj.

Ak máte otázky, návrhy, dotazy alebo chcete objednať skupinu turistov, môžete využiť i náš e-mail formulár. Nezabudnite uviesť na seba e-mail kontakt, na ktorý vám môžeme zaslať odpoveď.

KONTAKTY:

Riaditeľka múzea

Mgr. Erika Cintulová

052 428 00 75
riaditelka.muzeakezmarok.com

 

Riaditeľka múzea - Mgr. Erika Cintulová

Iné funkcie:

  • členka organizačného výboru festivalu Európske ľudové remeslo
  • členka organizačného výboru Literárneho Kežmarku
  • členka Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta pri Mestskom úrade v Kežmarku
  • členka výboru Spišského dejepisného spolku

 

Životopis riaditeľky múzea

Ekonómka múzea

Ing. Eva Dzurňáková

052 428 00 74
ekonomka.muzeakezmarok.com

Vedúci oddelenia správy a údržby, správca múzea, hradu 

Ing. Drahomír Thomay

052 428 00 71
0918 685 411
spravca.muzeakezmarok.com

Vedúca oddelenia historikov, archeologička

Mgr. Marta Kučerová

052 428 00 73
archeologkezmarok.com

Historik

Mgr. Vladimír Ševc

052 428 00 71
historikkezmarok.com

Historik umenia

Mgr. Maroš Semančík

052 428 00 73
historikumeniakezmarok.com

Dokumentátor

Mgr. Barbora Olekšáková

052 428 00 73
dokumentatorkezmarok.com

Dokumentátor

Mgr. Ivana Ščensná

052 428 00 72
dokumentator.2kezmarok.com

Výtvarníčka

Emília Drdáková

052 428 00 71
vytvarnik.muzeakezmarok.com

Konzervátor, fotograf

Marek Jezerčák

052 428 00 71
konzervator.fotografkezmarok.com

KEŽMARSKÝ HRAD - LEKTORI

Vedúca kultúrno - výchovného oddelenia, lektorka, správa knižnice

Lenka Ištoková

052 428 00 72
0918 744 840
lektorikezmarok.com

 

Lektorka, vyučovacie hodiny a tvorivé dielne

Mgr. Barbora Thomayová

052 428 00 72
edukacne.programykezmarok.com

Lektorka

Mgr. Zuzana Brišáková

052 428 00 72
lektorikezmarok.com

Lektorka, suveníry a pod.

Beáta Želinská

052 428 00 72
lektorikezmarok.com

EXPOZÍCIA MEŠTIANSKEJ BYTOVEJ KULTÚRY

Lektorka

Monika Fabiánová

052 452 29 06
0918 744 746

VÝSTAVNÁ SIEŇ MÚZEA

Telefón

052 452 4143 

Z dôvodu zrušenia plánovaných výstav autormi v dôsledku karanténnych opatrení COVID19, je Výstavná sieň zatvorená do odvolania.

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO