1 2 3

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Múzeum v Kežmarku na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

IČO: 377 81 227

DIČ: 202 145 23 23

Bankové spojenie: štátna pokladnica, IBAN: SK77 8180 0000 0070 0051 9541 

 

Kontakt:

Riaditeľka organizácie: Mgr. Erika Cintulová

tel.: 052 428 00 75

email: riaditelka.muzeazav.gifkezmarok.com

Adresa:

Múzeum v Kežmarku

Hradné námestie 42

060 01 Kežmarok

webové sídlo: www.kezmarok.com

 

Zverejnené 1.10.2013

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti