1 2 3 4

Výstavná sieň

Vynálezy - Vedecká hračka - plagát výstavy od 6.9. do 31.10.2023Vynálezy - Vedecká hračka

Interaktívna výstava

Na výstave „vynálezy – VEDECKÁ HRAČKA“ sa môže každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie do vôle pohrať s vedeckými hračkami, ktoré pri hre jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén (zákonitosť, jav, úkaz, princíp...).

Interaktívna výstava je prednostne určená žiakom základných a stredných škôl a rodinám s deťmi.

Objednávky telefonicky: 052 452 41 43

KEDY:

KDE:

VSTUPNÉ:

V centre každej hracej plochy na výstave je kópia nosného patentu alebo dizajnu z príslušnej oblasti fyziky (napr. na stole kaleidoskopov patent Davida Brewstera z roku 1817).

Jednoduché opisy a obrázky vedeckých hračiek a hlavolamov nesú ochrannú známku výrobcu či distributéra a je v nich uvedená patentová značka štátu historického pôvodu či údaj o získaní hračky, resp. symbolom © je vyznačená ochrana autorským právom.

Doplnením výstavy sú kópie karikatúr na tému vynálezy, ktoré v roku 1997 zostavil prezident Medzinárodnej asociácie vynálezcovských združení IFIA Farag Moussa do publikácie Cartoonists & their inventions. Vlastnú karikatúru či iný obrázok alebo text si bude môcť v zatemnenom priestore každý nakresliť svetlom mobilu na veľkú luminiscenčnú fóliu

Návštevníkom sú k dispozícii aj info-materiály o ochrane duševného vlastníctva z Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, v ktorom mala výstava premiéru počas Svetového dňa duševného vlastníctva v apríli 2013. Odvtedy bola v Slovenskej republike inštalovaná 16-krát.

Autorkou námetu, scenára a textov je Ing. Beata Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka. Na realizácii výstavy spolupracovali: Ing. Klára Kováčiková, JUDr. Nadežda Halusková, Ing. Igor Kollárik, Andrej Golian, Matej Kapusta a Ing. Martin Zeleňák.

 

Meštiansky dom na ulici Dr. Alexandra č. 11 v Kežmarku, kde sídli Výstavná sieň múzea.Meštiansky dom na ulici MUDr. Alexandra č. 11 je v súčasnosti využívaný ako výstavná sieň múzea. Patrí medzi najstaršie zachované ukážky meštianskej architektúry v Kežmarku aj v regióne Spiša.

Dom má zachované hodnotné gotické a renesančné architektonické detaily, vrátane fragmentálne zachovanej renesančnej maliarskej výzdoby na portáli vstupu.

Prehľad všetkých plánovaných výstav nájdete v kalendári podujatí.

Výstavná sieň na facebooku

Výstavná sieň na google mapách

 

 

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti