1 2 3

Ilustračný obrázok, historička a historik skúmajú muzeálny predmet.Historik/čka pre obdobie od roku 1946 po súčasnosť

Voľné pracovné miesto – Historik/čka pre obdobie od roku 1946 po súčasnosť (uzávierka 15.07.2024)

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Múzea v Kežmarku, Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok, prijme do pracovného pomeru

Pracovné podmienky:

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle Zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle nariadenia vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.

Forma odmeňovania

Ďalšie požiadavky

Požadované doklady:

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie – historik/čka pre obdobie od roku 1946 po súčasnosť“ je potrebné doručiť osobne, alebo poslať na adresu múzea v termíne do 15.7.2024 (platí dátum fyzickej prítomnosti v múzeu).

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie č. 42
060 01 Kežmarok

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti