1 2 3

Publikačná činnosť Múzea v Kežmarku

Nora Baráthová (zost.): 70 rokov Múzea v Kežmarku (2001)

 

 

Nora Baráthová: História kežmarského hradu (2004)

 

 

Nora Baráthová (zost.): Fotografia tatranského regiónu (2006)

 

 

Nora Baráthová (zost.): Poľská rodina Lasky a Kežmarok. Zborník z odbornej konferencie (2012)

 

 

Nora Baráthová (zost.): K stavebným dejinám hradu v Kežmarku (2014)

 

 

Erika Cintulová, Marta Kučerová (zost.): Rod Thököly. A Thököly nemzetség (2018)

 

 

Nora Baráthová: Tri povesti o Kežmarskom hrade (2017)

 

 

Nora Baráthová: Farbiarstvo a modrotlač v Kežmarku (2018)

 

 

Erika Cintulová, Marta Kučerová, Maroš Semančík, Vladimír Ševc: Múzeum v Kežmarku. Kežmarský hrad (2019)

 

 

Erika Cintulová, Marta Kučerová, Maroš Semančík, Vladimír Ševc: The Museum in Kežmarok. The Kežmarok Castle (2019)

 

 

Vladimír Julián Ševc: Keď sa sen stal skutočnosťou. Katalóg k on-line výstave pri príležitosti 90. výročia otvorenia Múzea v Kežmarku. (2021)

 

 

Erika Cintulová, Marta Kučerová, Maroš Semančík, Vladimír Ševc: Késmárki Múzeum. Késmárki vár (2022)

 

 

Múzeum v Kežmarku - Expozícia bytovej kultúry - Obálka brožúryMaroš Semančík: Múzeum v Kežmarku. Expozícia bytovej kultúry (2022)

 

 

Archeologický výskum na stredovekej lokalite vo Švábovciach v polohe Sad - Obálka publikácieMgr. Marta Kučerová: Archeologický výskum na stredovekej lokalite vo Švábovciach polohe Sad (2023)

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti