1 2 3

Publikačná činnosť Múzea v Kežmarku

Nora Baráthová (zost.): 70 rokov Múzea v Kežmarku (2001)

 

 

Nora Baráthová: História kežmarského hradu (2004)

 

 

Nora Baráthová (zost.): Fotografia tatranského regiónu (2006)

 

 

Nora Baráthová (zost.): Poľská rodina Lasky a Kežmarok. Zborník z odbornej konferencie (2012)

 

 

Nora Baráthová (zost.): K stavebným dejinám hradu v Kežmarku (2014)

 

 

Erika Cintulová, Marta Kučerová (zost.): Rod Thököly. A Thököly nemzetség (2018)

 

 

Nora Baráthová: Tri povesti o Kežmarskom hrade (2017)

 

 

Nora Baráthová: Farbiarstvo a modrotlač v Kežmarku (2018)

 

 

Erika Cintulová, Marta Kučerová, Maroš Semančík, Vladimír Ševc: Múzeum v Kežmarku. Kežmarský hrad (2019)

 

 

Erika Cintulová, Marta Kučerová, Maroš Semančík, Vladimír Ševc: The Museum in Kežmarok. The Kežmarok Castle (2019)

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO