1 2 3

Limanowa a Kežmarok - plagátLimanowa a Kežmarok

magdeburské mestá na poľsko-slovenskej obchodnej ceste


Pôvodnými obyvateľmi mesta boli nemeckí kolonisti, ktorí sem prišli na pozvanie panovníka po ničivom tatárskom vpáde v rokoch 1241 – 1242. Sasi sa riadili nemeckými právnymi zvyklosťami, ktorých súčasťou bolo i magdeburské právo. Zabezpečovalo im výhodnejšie sociálne postavenie oproti domácemu obyvateľstvu a stalo sa základom mestských práv. Tie napomohli vzniku bohatých stredovekých spišských miest...

Mikroprojekt „Limanova a Kežmarok - magdeburské mestá na poľsko - slovenskej obchodnej ceste“ spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020.

Informácie o projekte a financovanie

KEDY: 29. marec 2021 o 18:00

KDE:

ONLINE otvorenie stálej expozície

 

ONLINE otvorenie poľská verzia

 

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti