1 2 3

Premeny Kežmarského hradu - Polkruhová bašta

V druhej časti seriálu sa zameriame na priblíženie premien polvalcovej bašty (známej aj ako polkruhová veža), ktorá sa nachádza na juhozápadnej strane Kežmarského hradu. Bašta je orientovaná smerom do mesta.

Rekonštrukcia stavu z konca 15. storočia Detail sgrafitovej výzdoby

 

Bola postavená v prvej stavebnej fáze, hneď na začiatku, keď sa od roku 1462 začal budovať Kežmarský hrad z iniciatívy Štefana zo Zápole. Zo strany hradného nádvoria je trojpodlažná pôvodne neskorogotická bašta otvorená, bez múrov a slúžila na obranné ciele. Boli v nej umiestené rôzne palné zbrane, ktoré vďaka polvalcovému vysunutiu pred hradobný múr mohli ostreľovať nepriateľa nielen vpredu ale aj na bočných stranách. Pôvodne bola zastrešená vysokou polokužeľovitou strechou pokrytou šindľom.

Sgrafitová výzdoba - stav okolo roku 1900 Detail sgrafitovej výzdoby
 
Rekonštuovaná výzdoba na pláne Györgya Kornéla Schwarza z roku 1901 Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Budapešť.

Výrazná zmena nastala v priebehu 16. a 17. storočia, kedy sa zrejme po požiari už neobnovila mohutná strecha ale v duchu novej módy pochádzajúcej z Talianska sa nové zastrešenie skrylo za dekoratívnu renesančnú štítkovú atiku, ktorá nahradila aj okolité cimburie na hradných múroch. Jedno podlažie slúžilo zrejme pre ubytovanie časti hradnej posádky. Počas neskororenesančnej prestavby došlo aj k výzdobe obvodového plášťa hradu. Steny pokryli bohatými renesančnými rastlinnými ornamentmi vyhotovenými sgrafitovou technikou- výzdoba sa vyhotovila preškrabaním vrchnej vlhkej omietky, ktorá bola zvyčajne svetlejšia a odkrytím spodnej tmavej omietky.

Po tom ako sa stal hrad majetkom mesta už len postupne chátral. Pri čiastočnej obnove hradu v rokoch 1951 – 1953 bola sgrafitová výzdoba kompletne odstránená a nahradená novými omietkami.

Súčasný stav po ostatnej obnove Súčasný stav z hradného nádvoria

 

Autor: historik Múzea v Kežmarku - Mgr. Maroš Semančík

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti