1 2 3 4 5

Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí

Svet dávnej lekárne poľsko-slovenského pohraničia - banner.

Plagát - Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí.

 

Pozývame vás na otvorenie výstavy, ktorá predstavuje interiér niekdajších lekární na poľsko-slovenskom pohraničí z 19. storočia.

Výstava prezentuje zreštaurovaný a zrekonštruovaný nábytok, historické exponáty, lekárenské vybavenie figuríny v historických postáv v dobovom oblečení a dokumentárny film o Mgr. Klementyne Baczkowskej.

 

KDE:

 

KEDY:

 

 


 

Logo programu InterregLogo - Euroregión TATRYLogo - Regionálne múzeum v LimanowejLogo - Múzeum v Kežmarku

 Projekt bude realizovaný v Limanowej a Kežmarku

Pozvánka na výstavu - Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí. Plagát k výstave - Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí.

 

 

Opis mikroprojektu

Ciele mikroprojektu:

Mikroprojekt má slúžiť ochrane kultúrneho a historického dedičstva poľsko-slovenského pohraničia a územia, ktoré k nemu prilieha. Vďaka cezhraničnej spolupráci sa budú rozširovať poznatky o vybraných aspektoch tohto dedičstva – dávnych lekárňach, spôsoboch liečenia a o úlohe lekárnikov v spoločnosti oboch miest zahrnutých do programu. Realizátori plánovaných aktivít predpokladajú trvalý rast záujmu o vybranú problematiku dedičstva pohraničia.

Špecifické ciele:

  1. Zachovanie pamiatok spojených s materiálnym kultúrnym a historickým dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom prác spojených s ich konzerváciou a rekonštrukciou, tvorenia ucelenej kolekcie a prostredníctvom vedeckého spracovania;
  2. Propagovanie projektu a nabádanie príjemcov k prehĺbeniu problematiky o úlohe dávneho lekárnictva v poľsko-slovenskom pohraničí.

Cieľové skupiny:

Sú to obyvatelia podporeného územia a osoby navštevujúce podporené územie vrátane turistov a iné osoby využívajúce kultúrnu ponuku oblasti zahrnutej do programu.

Úlohy realizované v rámci mikroprojektu:

Očakávané výstupy a dopad

Výstupy mikroprojektu:

Dopad mikroprojektu:

Cezhraničný dopad:

Regionálne múzeum Limanowskej zeme podobne ako Múzeum v Kežmarku sa zaoberá zhromažďovaním pamiatok spojených s minulosťou regiónu, v ktorom sa nachádza. K mnohým historickým pamiatkam patria tiež v oboch prípadoch zbierky po dávnych lekárňach z prelomu 19. a 20. storočia. Limanowskému múzeu zbierky odovzdali dedičia rodiny s farmaceutickými tradíciami do piateho pokolenia. V Kežmarku sa zasa nachádza expozícia pripravená vďaka Spolku spišských lekárov a lekárnikov. Táto skutočnosť dôvodí, že aj napriek mnohým rozdielom v štátnych dejinách, ktoré medzi Poľskom a Slovenskom existujú, je tiež veľa spoločných problémov na úrovni každodenného života obyčajných obyvateľov miest. Výmena skúseností medzi inštitúciami, ktoré zhromažďujú podobné kultúrne bohatstvo, prináša efekty na obidvoch stranách hraníc. Tvorenie kolekcií po dávnych lekárňach a príprava výstavy umožňujú porovnať, ako vyzerali staré lekárne voľakedy a čím sa ľudia liečili pred 100 rokmi v mestečkách poľsko-slovenského pohraničia. Dozvieme sa tiež, ako sa tvorili komunity osôb profesijne spojených s činnosťou lekární. Všetky aktivity zamerané na realizáciu výstavy, t. j. doplnenie kolekcie nákupom nových exponátov, renovácia a čiastočná rekonštrukcia interiéru dávnej lekárne a následne náležitá expozícia a zabezpečenie (manekýni, vitríny, dekoračné a zabezpečujúce materiály), ale aj spracovanie v podobe výstavných panelov, katalógu a dokumentárneho filmu v poľštine aj v slovenčine budú mať dopad na prijímateľov na oboch stranách hraníc. Budú to komplexné poznatky týkajúce sa farmácie. Okrem toho budú informovať návštevníkov, že podobné pamiatky týkajúce sa farmácie sa nachádzajú aj u najbližších susedov za hranicami. Výstava a ďalšie jej súčasti sa týkajú spoločnej historickej tematiky, čo podporuje integráciu spoločnosti regiónov zahrnutých do programu.

Spoločné konzultácie pri tvorení výstavy, katalógu a filmu pre múzejníkov a následne percepcia týchto výsledkov účastníkmi otvorenia výstavy v múzeách v Limanowej a v Kežmarku budú podnetom k spoločným stretnutiam a rozhovorom, ktoré vďaka spoločnej tematike odbúrajú jazykové a mentálne bariéry a uľahčia cezhraničnú spoluprácu. Transhraničnosť v tomto prípade rozumieme ako fungovanie tých istých problémov v živote spoločnosti na obidvoch stranách hraníc. Rozširovanie poznatkov o existencii takejto problematiky je jedným z najefektívnejších spôsobov zbližovania sociálnych skupín. Preto organizátori projektu predpokladajú, že aktivity v ňom zahrnuté budú podnetom k ďalšej spolupráci.

Rozpočet projektu (v eur)

Celkové oprávnené výdavky: 54 836,50 eur

Dofinancovanie mikroprojektu z EFRR: 46 611,02 eur, 85 %

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti