1 2 3

Životopis riaditeľky múzea

Riaditeľka múzea - Mgr. Erika Cintulová

Riaditeľka: Mgr. Erika Cintulová

Telefón: 052/4280075

Email: riaditelka.muzeakezmarok.com

Vzdelanie:

Profesionálna prax:

Iné funkcie:

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO