1 2 3

Životopis riaditeľky múzea

Riaditeľka múzea - Mgr. Erika Cintulová

Riaditeľka: Mgr. Erika Cintulová

Telefón: 052/4280075

Email: riaditelka.muzeakezmarok.com

Vzdelanie:

Profesionálna prax:

Iné funkcie:

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti