1 2 3

Projekty

Hrad Kežmarok - Obnova kamenných článkov - Pilastrov v interiéri kaplnky

Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej obchodnej ceste

Exteriérová výstava a propagačná brožúra Múzea v Kežmarku

Múzeá pre deti - Medzinárodná Vyšehradská konferencia

Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí

Reštaurovanie neorokokovej pohovky

Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej obchodnej ceste

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO