1 2 3 4

Projekty

Názov projektu

obdobie

celková hodnota

Projekt s názvom Pohraničné múzeá na historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier v Novom Targu a Kežmarku – verejné konzultácie

2023 - 2027

1 350 000,00 €

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií pred pandémiou COVID 19objavenie - Rekonštrukcia hygienických zariadení na Kežmarskom hrade

2023 február - október

116 401,92 €

Cesta okolo Tatier - čaká na objavenie

2023.04.28 - súčasnosť

0,00 €

Hrad Kežmarok - Obnova kamenných článkov pilastrov v interiéri kaplnky II. etapa

6.9. - 31.10.2022

10 000,00 €

Reštaurovanie obrazu Krista Trpiteľa / Krista v mystickom lise

2022

2 550,00 €

In partibus artem - Šľachtické aspekty umenia v poľsko-slovenskom pohraničí

2021 - 2022

0,00 €

Interdisciplinárny výskum a prezentácia stredovekých objektov vo Švábovciach (3. etapa výskumnej a prezentačnej aktivity)

1.1.2022 - 31.12.2022

5 000,00 €

Kultúra nás spája 2021 - Význam vzniku Múzea v Kežmarku pre rozvoj cestovného ruchu a uchovávanie kultúrneho dedičstva

2021

2 334,80 €

Interdisciplinárny výskum stredovekých objektov vo Švábovciach

2020 - 2021

6 830,00 €

Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej obchodnej ceste

03 – 2020 - 02 – 2021

135 583,52 €

Hrad Kežmarok - Obnova kamenných článkov - Pilastrov v interiéri kaplnky

1.5.2020 - 30.11.2020

24 960,00 €

Exteriérová výstava a propagačná brožúra Múzea v Kežmarku

2019

4 400,00 €

Múzeá pre deti - Medzinárodná Vyšehradská konferencia

27. - 29. september 2018

 

Svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí

24.11. - 21.12.2017

 54 836,50 €

Reštaurovanie neorokokovej pohovky

2017

2 784,00 €

Hrad Kežmarok - Odvlhčenie kaplnky a priestoru expozície Tatry v Paláci hradnom ÚZPF 2496/1

január - marec 2014

31 832,09 €

Po stopách histórie miest poľsko-slovenského pohraničia Nowého Targu a Kežmarku

2014

31 715,00 €

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti