1 2 3

Majitelia Kežmarského hradu

 

Chronologický prehľad majiteľov hradu

1462 – 1487

Imrich Zápoľský

1487 – 1499

Štefan Zápoľský, Imrichov brat

1499 – 1527 

Ján Zápoľský, Štefanov syn

Júl 1527 – marec 1528

František Battyány 

Marec 1528 – apríl 1528

Cisár Ferdinand prostredníctvom veliteľa Jána Katzianera dobýja Kežmarok

Máj 1528 – november 1530

Františ Battyány – už na strane Ferdinanda

September 1528

Hieronym Lasky – avšak vlastníkom je len na papieri, do Kežmarku neprichádza, hrad je v rukách cisára

November 1530

Kostkovci dobývajú Kežmarok v prospech Zápoľského

1531

Lasky prichádza do Kežmarku

Január 1531 – 1532

Hrad v zálohu Mikuláša Minkoviča

Február 1532

Poľský kráľ Žigmund v čase nepokojov sa zmocňuje Kežmarku

Júl 1532

Lasky sa vracia do Kežmarku

1534 – 1535

Po uväznení Laskeho je majiteľom hradu aj Zápoľský (hoci je v Poľsku), aj Ferdinand

Jún 1535 – 1541

Hieronym Lasky po prepustení z väzenia prichádza do Kežmarku, Ferdinand mu potvrdzuje majetky

1541 – 1571

Albert Lasky, syn Hieronyma

1571 – 1577

Ján Rueber získava Kežmarok zálohovaním

1577 – 1579

Stanislav Thurzo je záložným pánom 

1579

Rueber vracia peniaze Thurzovi a zálohuje hrad Šebastiánovi Thökölymu

1579 – 1607

Šebastián Thököly získava hrad zálohovaním

1607 – 1651

Štefan I. Thököly, syn Šebastiána

1651 – 1670

Štefan II. Thököly, syn Štefana I.

1670 – 1672

Cisár Leopold

November 1672 – august 1673

Žigmund Thököly, brat Štefana II.

August 1673 – júl 1674

Cisár Leopold

Júl 1674 – október 1678

Žigmund Thököly

1678 – 1684

Imrich Thököly, syn Štefana II.

Apríl 1684 – jún 1687

Cisár Leopold

Jún 1687 – 1702

Ferdinand Rueber a jeho dediči

Február 1702

Hrad bez prístavieb sa stáva majetkom mesta Kežmarku

1720

Všetky mestské hradné majetky vo vlastníctve Kežmarku


    

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti