1 2 3

Premeny Kežmarského hradu - Východná veža

Kresba východnej veže z roku 1856.Počas 557 rokov trvania Kežmarského hradu sa jeho podoba neustále menila. Tento voľný cyklus bude prinášať najmä obrazový materiál, ktorý čitateľom najnázornejšie priblíži premeny hradu v priebehu vekov.

V tomto článku sa zameriavame na premeny zastrešenia východnej veže. Tá bola postavená v 1. stavebnej fáze, hneď na začiatku, keď sa od roku 1462 začal stavať Kežmarský hrad.

Doteraz sa mylne tvrdilo, že táto neskorogotická veža bola súčasťou staršieho mestského opevnenia, ku ktorému bol hrad pristavaný. Pôvodne bola táto švorpodlažná valcovitá nárožná veža zakrytá kužeľovou strechou. Výrazná zmena nastala v priebehu 17. storočia, kedy na ňu nadstavali mnohouholníkovú nadstavbu s kľúčovými strieľňami ukončenú renesančnou štítkovou atikou, ktorá čiastočne zakrývala cibuľovú strechu. Vonkajší plášť veže bol zdobený podobne ako celý hrad sgrafitom.

Ideová rekonštrukcia podoba východnej veže v roku 1470. Vyobrazenie východnej veže z roku 1651.

Do dnešných čias sa zachoval dekoratívny pás oddeľujúci staršiu hmotu valca od mnohouholníkovej nadstavby. Tá je v nárožiach zdobená iluzívnym kvádrovaním. V nasledujúcom storočí je zastrešenie nahradené novým, ktoré tvorí stanová strecha pokrytá škridľou so sedlovými vikiermi. Po požiari v roku 1865 dali už len nižšiu stanovú strechu pokrytú dreveným šindľom, aby náklady na realizáciu boli čo najnižšie.

Východná veža na obraze z roku 1866. Na fotografii z roku 1899 tvar strechy pred požiarom.

Následný požiar v roku 1901 dal podnet na rekonštrukciu do ktorej sa už zaangažoval aj štát prostredníctvom Krajinskej pamiatkovej komisie. Jej člen, architekt Oto Sztehlo vypracoval realizačné projekty. Strecha sa priblížila svojim tvarom a materiálom tej z 18. storočia. Jedinou zmenou boli pultové vikiere, ktoré mali poukazovať na stredoveký pôvod hradu. Aktuálna podoba východnej veže ochudobnená o vikiere je od roku 2012, kedy došlo k výmene škridľovej krytiny.

Fotografia z roku 2006 tvar strechy po požiari, od roku 1901. Súčasný tvar strechy od roku 2012, na fotografii z roku 2018.

 

Autor: historik Múzea v Kežmarku - Mgr. Maroš Semančík

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti