1 2 3

Zmluvy

Od roku 2022 Múzeum v Kežmarku povinne zverejňuje všetky zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Odkaz vás presmeruje na webové sídlo CRZ.sk s vyhľadávaním odberateľa podľa IČO múzea.Povinne zverejňované informácie
Objednávky Zmluvy Faktúry
2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
2015 2015 2015
2016 2016 2016
2017 2017 2017
2018 2018 2018
2019 2019 2019
2020 2020 2020
2021 2021 2021
2022 2022 2022

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti