1 2 3

Rekonštrukcie Kežmarského hradu z rokov od 1965 do 1985

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO