1 2 3 4 5

In partibus artem

šľachtické aspekty umenia v poľsko-slovenskom pohraničí

Online otvorenie výstavy 27.5.2022 - plagát

 

Katalóg vydaný v rámci mikroprojektu „In partibus artem – šľachtické aspekty umenia v poľsko-slovenskom pohraničí” je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Zväzku Euroregión „Tatry” v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Odkaz na katalóg v slovenskom a poľskom jazyku vo formáte PDF.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti