1 2 3

Hľadáme lektorov

Múzeum v Kežmarku vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu lektor (sprievodca), na letnú turistickú sezónu 2020 pre expozície Múzea v Kežmarku.


Uchádzači musia spĺňať nasledovné kritériá:

V deň nástupu do práce musí mať uchádzač ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Žiadosti a štruktúrované životopisy zasielajte na adresu:


Do predmetu správy uveďte "LEKTOR 2020".

Žiadosti je možné zasielať do 31. marca 2020.

V žiadosti uveďte súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú základné kritériá, budú po obdržaní žiadosti kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 1̶7̶.̶ ̶a̶p̶r̶í̶l̶a̶ ̶2̶0̶2̶0̶. POZOR, výberové konanie JE ZRUŠENÉ  pre preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

MZDA (nástupný plat bez praxe): 674,00 €.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO