1 2 3

Hľadáme lektorov

Múzeum v Kežmarku vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu lektor (sprievodca), na letnú turistickú sezónu 2021 pre expozície Múzea v Kežmarku.


Uchádzači musia spĺňať nasledovné kritériá:

V deň nástupu do práce musí mať uchádzač ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Žiadosti a štruktúrované životopisy zasielajte na adresu:


Do predmetu správy uveďte "LEKTOR 2021".

Žiadosti je možné zasielať do 6. apríla 2021.

V žiadosti uveďte súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú základné kritériá, budú po obdržaní žiadosti kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 15. apríla 2021.

MZDA: 623,00 €.

Počet voľných pracovných miest: 6

Pracovné podmienky:

Náplň práce:

Osobnostné predpoklady: empatia, iniciatívnosť, komunikatívnosť, pamäť, pozornosť, praktické myslenie, precíznosť, sebaistota, sebaovládanie, spoľahlivosť, trpezlivosť, vnútorná stabilita...

Ďalšie požiadavky: záujem o históriu a kultúru, chuť učiť sa, ochota pracovať s rôznymi skupinami ľudí.

Všeobecné zručnosti: analyzovanie a riešenie problémov, finančná a ekonomická gramotnosť, fyzická zdatnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, prezentovanie, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), tímová práca, tvorivosť (kreativita), vyjednávanie...

Ponúkané výhody:

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO