1 2 3

JUBILUJÚCI KEŽMAROK - 1. lekcia

Kežmarok má v roku 2019 viacero výročí:

Na fotke nový prepis chotárnych hraníc Kežmarku.

JUBILUJÚCI KEŽMAROK - 1. lekcia, 2. časť

Pripomíname si výročia zo 16. storočia:

Na obrázku erbová listina Šebastiána Thökölyho a obraz Imricha Thökölyho

JUBILUJÚCI KEŽMAROK - 1. lekcia, 3. časť

Pripomíname si výročia na tento rok zo 17. storočia:

Obrázok predstavuje rôzne druhy trestov.

JUBILUJÚCI KEŽMAROK - 1. lekcia, 4. časť

Pripomíname si výročia na tento rok z 18. storočia:

Na zábere Kežmarok v 17. storočí.

JUBILUJÚCI KEŽMAROK - 1. lekcia, 5. časť

Pripomíname si výročia na tento rok z 19. storočia:

Na zábere prvá železničná stanica na začiatku 20. storočia.(potom nákladná stanica).

JUBILUJÚCI KEŽMAROK - 1. lekcia, 6. časť

Pripomíname si výročia na tento rok z 20. storočia:

Na foto budova súdu takmer hneď po postavení.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti