1 2 3

1. časť rod Szirmay

Kežmarok – mesto významných osobností. Niektoré z nich sa však bez pripomenutia môžu časom vytratiť z povedomia obyvateľov. Takouto osobnosťou je aj Hedviga Mária Szirmayová (1895 – 1973), alebo „kežmarská barónka" ako ju pamätníci nazývajú.

Erb rodiny SzirmayHedviga pochádzala po otcovej strane zo starobylého rodu Szirmay. Za bájneho zakladateľa rodu je považovaný Raak, ktorý padol v roku 1241 vo veľkej bitky proti Tatárom pri rieke Slanej. S doloženými nositeľmi mena Szirmay sa stretávame až v 14. storočí, keď za vojenské zásluhy dostali od kráľa územie Szirma v dnešnom Maďarsku. V roku 1417 daroval kráľ Žigmund Luxemburský rodine erb, ktorý sa v priebehu storočí zmenil len minimálne. Vychádzal pravdepodobne z rodinnej tradície o zakladateľovi rodu, ktorého meno v preklade znamená „rak".

V priebehu vekov sa rodina mnohopočetne rozvetvila. Hedviga pochádzala z boršodskej vetvy a používala predikát Szirmabessenyö. Ich rodové majetky sa nachádzali predovšetkým v Boršodsko – abovsko – zemplínskej župe v dnešnom Maďarsku.

Otec Hedvigy - Oskar Szirmay sa ženil až ako 34-ročný. Jeho manželkou sa stala krásna Eleonóra Badányiová, pochádzajúca zo starého spišského zemianskeho rodu. Oskar bol kapitánom v cisárskej husárskej garde, a ako uvádza Hedviga vo svojom osobnom denníku „to bolo dôvodom častého odlúčenia rodičov." Zimné mesiace trávili v Budapešti a vo Viedni a v horúcich letných mesiacoch sa vracali do „milovanej vlasti na Spiši". Keďže bol Oskar Szirmay viazaný vojenskými povinnosťami, tak ho často nevídala ani jeho dcéra. Napriek tomu, že sa manželia po krátkom čase rozviedli, Hedviga na svojho otca spomínala v dobrom. Zomrel v roku 1913 na tuberkulózu.

Prapradedo Hedvigy Ján Szirmay, inšpektor na prešovskom Evanjelickom kolégiu.Starý otec Hedvigy sa volal taktiež Oskar, študoval v Berlíne a Heidelbergu. Ženil sa ešte neskôr ako jeho syn, a to vo veku 38 rokov. Za manželku si zobral grófku Hedvigu Csákyovú. V Košiciach vlastnila dom tzv. Berzevicziho palác na Hlavnej ulici. Významným priamym predkom Hedvigy bol aj jej prapradedo Ján Szirmay. Bol inšpektorom na prešovskom Evanjelickom kolégiu. Túto školu rodina podporovala mnoho rokov a aj v správe školy zastávali Szirmayovci vedúce pozície.

Veda, umenie, vzdelávanie, poznanie – to sú záujmy, ktoré sa v rodine Szirmay dedili z generácie na generáciu a ktoré určite stoja za veľkým záujmom samotnej Hedvigy o umenie a kultúru.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti