1 2 3 4

3. časť - Hedviga Mária Szirmayová

Hedviga Mária Szirmay približne sedemročnáDňa 17. januára 1895 sa v Nyiregyháze (Maďarsko) narodila Hedviga Mária Szirmayová. Hedy, ako ju jej najbližší familiárne nazývali, dostala meno po starej mame grófke Hedvige Csáky. Titul barónka nikdy nepoužívala, pretože jej neprislúchal. Rodičia patrili medzi šľachtu, ale netitulovanú. Mýtus Hedvigy - barónky sa usídlil v mysliach obyvateľov Kežmarku, pretrval až dodnes a preniesol sa aj na pomenovanie domu (v súčasnosti výstavná sieň Barónka), v ktorom vyrastala.

Pre Hedvigu bola rodina veľmi dôležitá. Otec zomrel, keď mala osemnásť rokov. Mamu opísala ako láskavú a dobrú ženu. Počas 2. svetovej vojny, keď Eleonóra uviazla v obliehanej Budapešti, si Hedviga urobila do denníka zápis: "Mama napísala veľmi smutnú pohľadnicu. Je osamelá a opustená. Veľmi ma to trápi. Láskavosť tu vždy bola, ale chýbalo medzi nami duševné porozumenie, rada by som ju videla a utešila ju." Keď boje po mesiaci a pol odzneli Hedviga nemala o mame žiadne správy, veľmi sa o ňu bála, píše: "Cítim v duši nekonečnú bolesť. Žije mama ešte vôbec? Prežila hrôzy a ešte má silu znášať hlad. Dokedy? Snáď sa dobrý Pán Boh zmiluje a ja ju ešte budem môcť stretnúť. Od teraz by som žila len pre ňu!"

Hedviga udržiavala živé rodinné kontakty, zaujímala sa o rodinnú históriu. Podarilo sa jej vypátrať predkov Szirmayovcov v Pozdišovciach (okres Michalovce). V knihách z jej pozostalosti, ktoré spravuje múzeum, sme našli množstvo poznámok a informácií, ktoré si zapisovala o členoch rodiny. Vytvorila vlastný rodokmeň, ktorý nám dokladá, že bola v príbuzenskom vzťahu s viacerými významnými šľachtickými rodmi: Máriássy, Wieland, Doleviczény, Csáky atď.

Hedviga Mária SzirmayVýborné jazykové schopnosti (ovládala nemecký, maďarský, slovenský, taliansky a francúzsky jazyk) jej umožnili komunikovať "s polovicou sveta", ako nazýva pani Anna Wielandová (pamätníčka a vzdialená príbuzná H. Szirmayovej) množstvo kontaktov, ktoré Hedviga počas života nadobudla a udržiavala. Jej blízkou priateľkou bola aj barónka Margita Czóbelová zo Strážok. Z ich dlhoročného priateľstva sa zachovalo viacero listov a pohľadníc.

Vo februári roku 1928 bol v Karpathen Poste uverejnený oznam: "V Budapešti sa slečna Hedviga Mária Szirmayová vydala za baróna Karola von Stipsicza de Ternova". V tom čase mala už 33 rokov a sobáš z lásky to určite nebol. Manželstvo malo len hodinové trvanie a bolo pravdepodobne anulované. Dôvodom svadby s rýchlym koncom bolo, že Hedviga chcela žiť život bez spoločenských obmedzení a konvencií, ktoré v tom čase pre slobodné ženy stále platili. Zabezpečiť jej to mal práve status vydatej ženy.

Aj pani Anna Wielandová opisuje vo svojich spomienkach Hedvigu ako samostatnú a praktickú ženu. "Bola veľmi múdra, mala prečítaných množstvo rôznych kníh. Dokázala konverzovať o zaujímavých témach a oplývala širokými vedomosťami z oblasti dejín umenia a histórie. Chodila vždy veľmi elegantne upravená a oblečená. Nechýbala jej ani zdvorilosť a pozornosť. Jej návštevy sa niesli v znamení dobre nálady, pričom nám zakaždým niečo drobné priniesla. Spomínam si ako raz zistila, že ani ja, ani sestra nevlastníme žiadne perly. Pri najbližšom stretnutí nám obom darovala náhrdelníky s maličkými perličkami."

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti