1 2 3

Fotografia novostavby Štátnej ľudovej školy

Kežmarok sa môže popýšiť viacerými krásnymi školskými budovami s bohatou minulosťou. Niektoré školy majú to privilégium, že sídlia v skutočne historických budovách. Jednou z takých je Stredná odborná škola agropotravinárska a technická na ulici Kušnierska brána.

Budova Štátnej ľudovej školy krátko po dokončení (Foto: Múzeum v Kežmarku)Depozitár Múzea v Kežmarku ukrýva čiernobielu fotografiu novostavby, datovanú maximálne tri - štyri roky po jej dokončení. Snímka s rozmermi 15,4 x 10,9 cm je súčasťou albumu kežmarských vojenských lazaretov z čias prvej svetovej vojny. Ten sme si stručne predstavili minulý mesiac. Budova na fotke je už kompletne dokončená, skrášlené je i jej blízke okolie, o čom svedčia čerstvo vysadené stromy popri ceste či na školskom dvore. Pred vyše sto rokmi bola pôvodne postavená pre najmenších žiakov, ktorí v nej získavali prvé vedomosti - učili sa písať, čítať, počítať. Jej oficiálny názov znel Štátna ľudová škola (ŠĽŠ). Prečo a za akých okolností vznikla spomínaná budova?

Kedysi v Kežmarku existovali tri ľudové (základné) školy. Spravovali ich jednotlivé cirkvi, preto sme tu našli katolícku, evanjelickú i židovskú školu. Keďže náboženské obce často nemali dostatok financií na udržiavanie vlastných škôl ani na adekvátne ohodnotenie pedagógov, pomerne ľahko pristúpili na ponuku poštátnenia. V praxi to znamenalo spojiť rôzne konfesie do jedného ústavu (evanjelici sa k tejto myšlienke nepridali), a tak sa na scéne dejín objavila budova ŠĽŠ.

Pohľad z budúceho areálu Štátnej ľudovej školy na zvyšky opevnenia Kušnierskej brány (Foto: Múzeum v Kežmarku)

Uhorské ministerstvo školstva rozhodlo, že ŠĽŠ vznikne 1. septembra 1911. Keďže v meste sa žiaden veľkokapacitný priestor pre niekoľko sto detí nenachádzal, bolo potrebné niečo vymyslieť. Najlepšou voľbou bolo vybudovať úplne nový objekt. Moderná budova sa začala stavať začiatkom roka 1911. Na jej stavbu síce poslalo isté financie aj ministerstvo, no väčšina ťarchy ležala na pleciach tunajších obyvateľov. Magistrát bezplatne poskytol Cervachov pozemok v blízkosti vtedy ešte existujúcej historickej Kušnierskej brány, ktorú čakal neodvratný zánik... Odhadované stavebné náklady boli vyčíslené na 105 000 korún (konečné výdavky sa napokon vyšplhali na úroveň 220 000 korún). Práce pokračovali v rýchlom tempe a už v sobotu 14. decembra 1912 sa konala glajchová slávnosť. Škoda, že nemáme fotodokumentáciu zachytávajúcu priebeh týchto prác. Ktovie, možno sa postupom času objaví...

Otvorenie nového vzdelávacieho ústavu sa uskutočnilo v stredu 27. augusta 1913 za nepriaznivého, daždivého počasia. Zúčastnili sa ho budapeštiansky architekt Ludwig Dvoracsek s asistentom Ludwigom Barnom; prešovskí stavební majstri - bratia Sigmund a Ludwig Szántóovci; kráľovský školský inšpektor Josef Hajnóci zastupujúci samotnú uhorskú vládu; zástupcovia mestského magistrátu na čele s mešťanostom Ottom Wrchovszkym; predseda kuratória Štátnej ľudovej školy Elemér Mattaysovszky; zástupcovia katolíckej (Ján Janečko) a židovskej (Armin Klein) cirkvi aj riaditeľ Štátnej ľudovej školy Ladislav Rónai spoločne s učiteľským zborom.

Po početných a obsiahlych príhovoroch sa odspievala slávnostná proklamácia, čím sa oficiálne otvorenie ukončilo. Zúčastnení sa následne vybrali na prehliadku „nového paláca vzdelanosti a kultúry,“ ktorý spĺňal najvyššie požiadavky pedagogiky a hygieny. Rozsiahla budova sa mohla pýšiť bytom riaditeľa, dvoma bytmi pre školníkov, 12 učebňami, dvomi sálami pre zbierky a učebné pomôcky, miestnosťou na vyučovanie ručných prác, knižnicou, zasadačkou, riaditeľňou a prijímacou izbou pre rodičov. Stolárske práce, vrátane zariadenia miestností, vykonala kežmarská firma Michaela Palencsára.

Školský rok 1913/1914 začalo približne 500 detí na jednom mieste, keďže v rokoch 1911 – 1913 boli roztratení na rôznych miestach Kežmarku – v bývalej katolíckej ľudovej škole pri renesančnej zvonici vedľa dnešnej Baziliky sv. Kríža, v židovskej škole v blízkosti niekdajšej veľkej synagógy a na Kežmarskom hrade. Žiaľ, radosť z nového a moderného príbytku netrvala dlho. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa žiaci o priestory delili s chorým a zranenými vojakmi, čo malo negatívny vplyv na ich výučbu, prospech či správanie sa...

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa o dejinách tejto školy viac, tunajšie kníhkupectvo Alterego ponúka na predaj publikáciu Dejiny kežmarskej Štátnej ľudovej školy 1911 – 1948.

Autor: Vladimír Julián Ševc - historik Múzea v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti