1 2 3 4 5

Fotografia telocvične hotelovej akadémie

Hotelová akadémia Otta Brucknera patrí medzi najznámejšie kežmarské školy. Zároveň sa môže popýšiť dlhou a zaujímavou históriou siahajúcou do obdobia uhorskej monarchie. Zaujímavá je aj budova, v ktorej sídli. Veď jedna z jej častí, najmladšia, si tento rok (2022) pripomína vzácne jubileum – 90. výročie otvorenia telocvične. Symbolicky v dobe, keď sa Kežmarok stal Európskym mestom športu 2022.

Interiér telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)

V miestach súčasnej školy sa kedysi nachádzala i evanjelická ľudová škola. V roku 1895 k nej pripojili dievčenskú meštiansku školu. Tá ponúkala žiačkam možnosť uplatniť sa v iných sférach života než v domácnosti – v školách, obchodoch, na pošte. Keďže počet žiakov postupne rástol, bolo potrebné rozšíriť vyučovacie priestory. Prvá veľká prestavba prebehla po vzniku Československa, vo zväčšenej budove sa vyučovalo od septembra 1921. Druhá fáza rozširovania sa konala v roku 1931. Dôvodom bol vznik Odbornej školy pre ženské povolania. Okrem učební, kuchyne, práčovne a hospodárskych miestností pribudla telocvičňa. Múzeum v Kežmarku uchováva vo svojich zbierkach fotoalbum tejto dostavby. Vďaka nemu môžeme na troch fotkám vzhliadnuť pôvodný interiér novej telocvične tesne po otvorení i jej vtedajšie vybavenie. Športovci tam našli gymnastické kruhy, rebríky, lavice, hrazdu, tyče a laná na šplhanie, švédsku debnu, koňa a kozu na preskok. Súčasťou interiéru bola malá tribúna na sledovanie predvádzaných výkonov. Dnes je táto telocvičňa pozmenená, preto tieto fotografie môžeme zaradiť k unikátom našej lokálnej histórie.

Telesná výchova nepatrila na prelome storočí k bežne vyučovanému predmetu. Veď donedávna sa trestala hra s loptou; kúpať a korčuľovať sa smelo len na vyhradených miestach. Na gymnáziu patrili jej výučbe len dve z 30-36 týždenných hodín; tzv. telesnému otužovaniu v prírode bolo týždenne venované jedno popoludnie. Ľudové školy či dievčenská meštianka ju dovtedy nepoznali, preto otvorenie novej telocvične všetci prijímali s nadšením.

Celkové náklady na prístavbu k ľudovej a meštianskej škole dosiahli 350 000 korún. Stavba vznikala pod vedením známeho projektanta a staviteľa Ing. Oskara Zubera. O jej financovanie sa z väčšej časti postarala evanjelická cirkevná obec. Základ tvorila Scholtzova a Nitschova základina. Významnú úlohu zohral Spolok na podporu a posilnenie evanjelickej nemeckej dievčenskej meštianskej školy (skrátene školský spolok). Tomu sa pod vedením Elsy Wein podarilo za desať rokov existencie zhromaždiť zásluhou rôznych akcií – divadelné predstavenia, zbierky či výstavy ručných prác, celkovú sumu 80 000 korún. Na spomínaných podujatiach sa podieľali žiaci a pedagógovia všetkých škôl sídliacich v budove. Okrem troch uvedených aj hudobná škola. Pomohlo takisto ministerstvo školstva, najväčšie zásluhy na zriadení odbornej školy sa pripisovali Dr. J. Zahradníkovi. 

Priebeh výstavby telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku) Priebeh výstavby telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)
   
Priebeh výstavby telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)
Priebeh výstavby telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)

Stavebné práce začali pravdepodobne v druhej polovici roka 1930, pričom na jeseň 1931 bola celá prístavba hotová. Istý čas trvalo, kým telocvičňu zariadili a dali ju do užívania. Definitívne sa tak stalo v neskorú jeseň. Veľkú radosť z nej mal najmä tunajší Nemecký telocvičný spolok, ktorý konečne získal priestor na svoju činnosť. Rozvoj, ktorý dosiahol kežmarský evanjelický vzdelávací ústav po vzniku Československa, sa patrilo náležite osláviť. Keďže na prelome rokov zvyčajne prebiehali podujatia spojené s vianočnými sviatkami, oslavou nového roka či blížiacimi sa fašiangami, vedenie školy rozhodlo slávnostne otvoriť telocvičňu až v sobotu 5. marca 1932 o piatej popoludní. 

Interiér telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)
Interiér telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)
 

Program odštartovala pieseň žiakov IV. a V. triedy ľudovej školy a prednes Juliusa Székelyho ml. Nasledoval príhovor Elsy Wein, ktorá telocvičňu odovzdala škole do užívania. Na jej slová nadviazal mešťanosta Ján Warhol, vyjadrujúc vďaku vedeniu školy za vykonanú prácu v oblasti vzdelávania. Zvyšok prvého bloku otvorenia tvorili prednesy a hudobné vystúpenia žiačok. Prestávku vyplnilo bohaté občerstvenie. V rohoch telocvične stáli stoly s lahodnými výrobkami, o ktoré sa postarali členky školského spolku a žiačky. Nechýbalo sladké pečivo, torty, sendviče, plátky mäsa, ovocie. Na pitie ponúkali čaj, čiernu kávu, víno. Treba podotknúť, že za dané produkty sa platila symbolická suma, aby sa vyzbierali prostriedky na ďalší rozvoj škôl. Napriek tomuto bol záujem o občerstvenie taký veľký, že dievčatá museli odbehnúť do najbližších obchodov a dokúpiť potraviny, aby sa ušlo každému. Vedenie školy nečakalo tak hojnú účasť. Ako píšu dobové noviny, „ľudia sa zhromažďovali dlho pred piatou hodinou. Telocvičňa bola obsadená do posledného miestečka, každé miesto na státie bolo plne využité a časť ľudí musela ostať v privádzajúcej chodbe, odkiaľ načúvali jednotlivým číslam programu... Dostavili sa rodičia bez rozdielu stavu, čo je dôkaz krásneho demokratického ducha.“

Predtým, než začala druhá polovica programu, nabehli dievčatá s metlami a lopatkami, aby všetko upratali. Potom sa pokračovalo, pričom obecenstvo si vychutnalo ďalšie piesne, prednesy, hudobné vystúpenia alebo kolové tance. Nechýbali ukážky voľných cvičení či cvičení na švédskej debne žiačok a členov telocvičného spolku. S príhovorom vystúpil Johann Strobl, člen mestskej rady i telocvičného spolku, ktorý poďakoval riaditeľovi O. Brucknerovi za to, že „umožnil spolku konečne nájsť domov.“ 

Telocvičný spolok v priestoroch novej telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)
Telocvičný spolok v priestoroch novej telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)
 

Program slávnostného otvorenia telocvične skončil okolo deviatej večer. Jeho súčasťou bolo odhalenie pamätnej tabule s nemeckým textom: Der Jugend zur geistigen und körperlichen Ertüchtigung in Liebe gewidmet vom Mädchenbürgerschulverein. 1931. (v preklade: Mládeži na duševné a telesné otužovanie s láskou venuje školský spolok dievčenskej meštianky). Žiaľ, táto tabuľa sa do súčasnosti nezachovala, ale zásluhou albumu ju máme zvečnenú aj pre súčasné generácie.

Dnes už neexistujúca pamätná tabuľa k otvoreniu telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)
Dnes už neexistujúca pamätná tabuľa k otvoreniu telocvične (foto: Múzeum v Kežmarku)
 

Autor: Vladimír Julián Ševc

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti