1 2 3

Kandidačné listiny volieb z roku 1927

Na jeseň tohto roku nás čakajú komunálne voľby, rovnako voľby do Prešovského samosprávneho kraja. Vyberanie zástupcov do správy mesta sa konalo aj pred 95 rokmi – presnejšie v nedeľu 16. októbra 1927. Voľba mešťanostu bola odlišná než tá, ktorú poznáme v súčasnosti. Ako vtedy dopadli a kto všetko bol vybraný do správy nášho mesta?

Kandidačné listiny volieb z roku 1927 (Múzeum v Kežmarku)

V zbierkovom fonde kežmarského múzea pripomínajú tieto voľby kandidačné listiny šiestich politických zoskupení: 1. Nemeckej sociálno-demokratickej strany robotníckej; 2. Komunistickej strany v Československu; 3. Kresťansko-socialistickej strany; 4. Židovskej strany; 5. Spišskej nemeckej strany a 6. Združených československých strán. Chýba iba kandidátka č. 7 v podaní Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.

Do volebných urien vhodili Kežmarčania 2 641 platných hlasovacích lístkov. Voľby ovládla Spišská nemecká strana so 696 hlasmi (26,35%) a ziskom desiatich miest. Na ďalších pozíciách sa umiestnili komunisti so 665 (25,18%, deväť miest), hlinkovci so 416 (15,75%, šesť miest), židia s 382 (14,46%, päť miest), kresťanskí socialisti s 214 (8,10%, tri miesta), nemeckí socialisti so 138 (5,23%, dve miesta) a napokon združené strany so 130 hlasmi (4,92%, jedno miesto). Celkovo sa do správy mesta dostalo 36 osôb, tie spomedzi seba hlasovaním vybrali oficiálnych, najvyšších predstaviteľov. 

Kandidačná listina nemeckej sociálno-demokratickej strany robotníckej (Múzeum v Kežmarku)
Kandidačná listina nemeckej sociálno-demokratickej strany robotníckej (Múzeum v Kežmarku)
 

 

Prvé zhromaždenie mestského zastupiteľstva sa konalo v piatok 4. novembra o 15:00 na radnici. Oficiálne ho zvolal a viedol okresný náčelník Dr. Edmund Engelmayer. Až na jedného chorého komunistického poslanca sa zasadnutia zúčastnili všetci zvolení. Z hľadiska národnosti bolo prítomných 27 Nemcov a 8 Slovákov.

Hlavným bodom programu bola voľba mešťanostu a obsadenie komisií, pričom tieto akty mal na starosti Paul Stenczel. Nemecké a časť slovenských strán navrhli na post prvého muža Rudolfa Palencsára, komunisti Jána Warhola. Mešťanostom sa na roky 1927 – 1931 stal zástupca kresťanských socialistov Palencsár pomerom hlasov 26:8. Za jeho zástupcov boli odhlasovaní spišský Nemec Johann Strobl a žid Nikolaus Moskovitz. Strobl vybojoval svoje miesto v konkurencii iných dvoch kandidátov, tých však jednoznačne porazil ziskom 21 hlasov. Moskovitz nemal žiadnu konkurenciu, takže v jeho prípade ani neprebehlo hlasovanie. Spolu s týmto triom tvorili mestskú radu Alexander Belóczy, Karol Zoubek, Paul Wittich, Leopold Janovitz, Martin Longa, Viktor Scholtz, Ján Warhol a Josef Wassermann. Ostatní zvolení zástupcovia sa rozdelili do komisií, napr. finančnej, stavebnej, dôchodcovskej, hospodárskej a lesnej, právnej, cintorínskej, komisie pre chudobných či na skrášľovanie mesta.

Kandidačná listina komunistickej strany v Československu (Múzeum v Kežmarku)
Kandidačná listina komunistickej strany v Československu (Múzeum v Kežmarku)
 

Ku koncu dvojhodinového zasadnutia sa ujal slova dosluhujúci mešťanosta Alexander Belóczy, ktorý svojmu nástupcovi v úrade poprial mnoho úspechov. Palencsár naň nadviazal prejavom v slovenčine i nemčine, pričom nových spolupracovníkov vyzval ku vzájomnej spolupráci v prospech všetkého kežmarského obyvateľstva.

Kto vlastne bol Rudolf Palencsár (1887 – 1975)? Išlo o úspešného stolárskeho majstra pochádzajúceho zo známej drevospracujúcej rodiny. Vlastnil Športový dom – Sporthaus, kde predával rôzne športové pomôcky, okrem iného drevené lyže vyrobené priamo v Kežmarku. I tie, aj s kovovou značkou obchodu, sú súčasťou zbierkového fondu kežmarského múzea.

Všetky hlasovacie lístky komunálnych volieb z jesene 1927 sú vytlačené dvojjazyčne – slovensko-nemecky. V ľavom hornom rohu sú označené kruhovou pečiatkou s kolopisom Okresná volebná komisia v Kežmarku, uprostred so štátnym znakom ČSR. Lístky obsahujú mená kandidátov a práve tie neraz bývajú zdrojom cenných historických informácií. Okrem osobností, ktoré tu svojho času pôsobili, poznáme tiež ich pracovné zamerania, čo je skvelý pramenný dokument, poväčšine, pre skúmanie hospodárskych dejín mesta.

Autor: Vladimír Julián Ševc - historik múzea

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti