1 2 3 4

Pečiatka ŠK Liga (Športová kronika A. Vojtičku - Múzeum v Kežmarku)

Športový klub Liga Kežmarok (1932 – 1939)

Kroniky patria pri spoznávaní histórie medzi vzácny pramenný materiál. V Kežmarku sa ich príliš veľa, aspoň čo sa týka organizácií, nezachovalo. Výnimku tvorí tunajší športový klub Liga, ktorý má aj zásluhou Andreja Vojtičku spísané podrobné dejiny, obohatené o cennú fotodokumentáciu či dobové novinové výstrižky. Potomkovia ju, našťastie, na smetisko nevyhodili a napokon skončila v zbierkovom fonde Múzea v Kežmarku.

 

Dejiny tohto klubu sa oficiálne začali písať 19. marca 1932, keď sa poobede v budove meštianskej školy na ulici Kušnierska brána konala prvá schôdza výboru. Viedol ju predseda Ladislav Lipták. Tajomníkom bol p. Borovička, zapisovateľom Bedřich Vacek, za správnosť zápisníc zodpovedal zmienený Vojtičko. V začiatkoch klubu bolo najdôležitejšie zabezpečiť futbalistom potrebné veci: dresy, trenírky a kopačky, o ušitie ktorých sa postaral tunajší obuvník Ferdinand Barabáš.

Ilustrácia zo športovej kroniky (Športová kronika A. Vojtičku - Múzeum v Kežmarku)
Ilustrácia zo športovej kroniky (Športová kronika A. Vojtičku - Múzeum v Kežmarku)
 

Dňa 18. marca 1933 sa konala výročná schôdza. Na nej mohol predseda zhrnúť rok existencie Ligy. Okrem bežných, každodenných predmetov sa podarilo zabezpečiť si vlastné ihrisko. Nachádzalo sa v oblasti dnešnej ulice Sihoť, neďaleko elektrárne na Vyšnom mlyne. Tajomník Valent Dluhý sa pochválil, že Liga disponuje 102 členmi. Premiérový rok bol však pomerne úspešný aj zo športového hľadiska. Z 22 odohratých zápasov bolo 10 víťazných, 7 remízových a 5 prehratých. Pokladník Eduard Bartek skonštatoval, že klub mal počas roka 1932 obrat 62 500 Kč, pričom dlhy dosiahli sumu 9 000 Kč. Majetok klubu mal hodnotu 14 500 Kč. Okrem futbalovej činnosti sa podarilo sprístupniť už na konci roka 1932 za veľkej pomoci tunajšieho vojenského 202. delostreleckého pluku klzisko. Na zmienenom výročnom zhromaždení takisto prebehla nová voľba funkcionárov. Pozíciu predsedu uhájil Lipták, podpredsedami sa stali major Thoma a Metod Krejsa, prvým tajomníkom V. Dluhý, druhým tajomníkom a zapisovateľom A. Vojtičko. Za klubového lekára menovali Ernesta Teichnera.

Futbalový tím ŠK Liga (Športová kronika A. Vojtičku - Múzeum v Kežmarku)
Futbalový tím ŠK Liga (Športová kronika A. Vojtičku - Múzeum v Kežmarku)
 

Postupne sa činnosť ŠK Liga rozširovala a koncom roka 1933 vytvorili hokejovú sekciu. Oficiálne prvý hokejový zápas sa odohral zrejme v polovici decembra. Hráči cestovali do Spišskej Novej Vsi, kde sa stretli s miestnym AC. Síce prehrali 8:1, ale na prvý pokus to nebolo zlé. Pravdepodobne v rovnakom roku ešte hokejisti cestovali do Spišského Podhradia, kde tiež prehrali 8:1. Do mesta pod Tatrami takisto zavítal súper zvučného mena – duel proti ČASK Praha však skončil debaklom 16:1.

Hokejový tím ŠK Liga (Športová kronika A. Vojtičku - Múzeum v Kežmarku)
Hokejový tím ŠK Liga (Športová kronika A. Vojtičku - Múzeum v Kežmarku)
 

Klub pod názvom ŠK Liga pôsobil do roku 1939. Na schôdzi usporiadanej 16. mája sa na návrh predsedu Štefana Štofku, ktorý sa do vedenia dostal začiatkom roka 1938, rozhodlo o premenovaní na Slovenský športový klub – SŠK Kežmarok. Hlavným dôvodom bolo národnostné hľadisko: „Tento názov je vyhovujúci a v Kežmarku potrebný, nakoľko žijeme v kraji, kde nieto čisto slovenského klubu a sú (tu) len kluby nemecké a maďarské. S návrhom všetci prítomní súhlasili a prijali nový návrh s potleskom.“ Ako spresnil predseda, aj po tejto úprave názvu šiel klub po tej istej koľaji ako doposiaľ, so zhodným členstvom a s rovnakými právami i povinnosťami.

ŠK Liga bola jedným z mnohých športových klubov v bohatej kežmarskej histórii. Na rozdiel od iných však o nej máme podstatne viac informácií.

Autor: Vladimír Julián Ševc

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti