1 2 3

Secesná figurálna váza

Do múzea sa často dostávajú predmety, o ktorých sa hneď nevedia všetky informácie. Často trvá roky, kým sa zistia bližšie a podrobnejšie fakty o ich pôvode. Jedným z mnohých je aj secesná váza, ktorú múzeum získalo v roku 1974 prevodom z odboru financií Okresného národného výboru v Poprade. Ten ho získal ako odúmrť po Hedwige Márii Szirmayovej z Kežmarku. Pri jej spracovaní v roku 1991 bolo na evidenčnej karte uvedené, že ju vyrobil neznámy európsky výrobca na prelome 19. a 20. storočia. Po dôkladnom výskume môžeme túto informáciu opraviť a uviesť ďalšie fakty o jej pôvode.

   

Bronzová váza má tvar zrkadlovej dvojice mladej ženy s natiahnutými rukami, ktorými si pridržiava spodné cípy roztiahnutých šiat. Odliatok je precízne cizelovaný a polychromovaný. Okrem hnedej farby na pokožke sú vlasy a ramienka šiat zlátené, šaty a listy majú zelenkavý odtieň. Jej rozviate pramene vlasov naznačujú tanečný pohyb. Postavy stoja na podstave tvorenej listami. Predstavujú zrejme vodné či lesné víly a nymfy, v dobovo obľúbenej a charakteristickej štylizácii ženy ako kvetiny (Femme Fleur). Váze chýba sklenená vložka.

Hoci jej ľúbezný výraz skoro hraničí s gýčom, ako napovedá veľmi slabo čitateľná signatúra, navrhol ju významný francúzsky sochár Carlier, plným menom Émile Nestor Joseph Carlier (1849 – 1927). Sochárstvu sa najskôr priúčal v dielňach sochárov Lecarona a Reného Facheta v rodnom meste Cambrai. Po získaní štipendia od mesta študoval na Akadémii výtvarných umení v Paríži u Pierra Julesa Caveliera a na Akadémii Julian u Henriho Chapu. Svoje práce vystavoval v oficiálnych salónoch, kde získali viaceré ocenenia. Jeho dielo ocenili veľkou cenou (Grand Prix) na výstavách v Amsterdame, Antverpách a na svetovej výstave v Paríži v roku 1889 získal zlatú medailu. Okrem rozmerných sochárskych diel, pomníkov a pamätníkov vytvoril rad drobných dekoratívnych plastík, medzi ktoré sa radí i táto dekoratívna figurálna váza. Bola multiplikovaná americkou spoločnosťou Judd Manufacturing Co. z Wallingfordu v štáte Connecticut, ktorá vyrábala dekoratívne umelecké kovové odliatky zo železa, mosadze a bronzu. Tým umožnili vlastniť drobné umelecké dielka aj bežným ľuďom. Súviselo to s dobovou záľubou v bibelotoch. Táto váza je príkladom toho, ako už v tom čase nadobudla umelecká a dekoratívna produkcia globálny rozmer - vázu navrhol francúzsky sochár, vyrobili ju v USA a dostala sa do domácnosti šľachtickej rodiny na Slovensku. Tento predmet pripomínal umenie milujúcej Hedwige Márii Szirmayovej časy jej bezstarostného detstva a nám dnes predstavuje idylické časy belle époque (krásnej doby), ktorá vládla pred vypuknutím prvej svetovej vojny a zánikom starého sveta.

 

Autor: Mgr. Maroš Semančík - historik Múzea v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti