1 2 3

I. Prvopovolaný z dvanástich

Svätý Ondrej bol jedným z apoštolov Ježiša Krista, bratom apoštola Petra. Keďže bol ako prvý spomedzi apoštolov povolaný Ježišom, východné cirkvi ho zvyknú nazývať svätý Andrej Prvopovolaný. Spolu s Petrom, Jánom a Jakubom Starším patrí do štvorice najobľúbenejších Kristových učeníkov. Podobne ako jeho brat Peter, aj Ondrej sa narodil v meste Betsaida a rovnako bol rybárom. Spočiatku patril k učeníkov Jána Krstiteľa a bol prvým, ktorý spoznal Ježiša Krista. Bol tiež tým, kto k Ježišovi priviedol svojho brata Petra:

"40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. 41 Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Pomazaný. 42 Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala."

Ján 1, 40-42

Okenná vytráž kostola s podobizňou sv. Ondreja.
Zdroj: vedator.space
 

V 4. storočí boli ostatky sv. Ondreja prenesené z Patrasu do Carihradu. Podvrhnutý rukopis z ranného stredoveku mu pripisuje založenie carihradskej cirkvi. Úmyslom bolo vytvoriť akúsi protiváhu pevnejšiemu postaveniu Ríma ako miesta, kde sa nachádzali pozostatky apoštolov Petra a Pavla. Po páde Carihradu (dnešný Istanbul) preniesli križiaci telesné ostatky sv. Ondreja do Amalfi, južne od Neapolu, kde sú uložené v Dóme sv. Ondreja, v krypte pod oltárom arabsko-normánskej baziliky. Tomáš Paleologos dal v roku 1462 pápežovi Piovi II. hlavu sv. Ondreja. Tá sa stala jedným z najcennejších pokladov Chrámu sv. Petra v Ríme. Pápež Pavol VI. túto vzácnu relikviu vrátil v roku 1964 späť do Patrasu.

Svätého Ondreja si za svojho patróna zvolilo viacero krajín, miest a cirkví. Približne v polovici 10. storočia sa Ondrej stal aj hlavným patrónom Škótska. Podľa jednej legendy sa počas boja v 8. storočí zjavil na nebi mrak v tvare písmena X. Škóti boli presvedčení, že na ich strane je svätý Ondrej a dohliada na nich; po víťaznej bitke vyhlásili Ondreja za svojho patróna. Od tých čias škótski bojovníci niesli do bitiek zástavu s bielym uhlopriečnym krížom na čiernom, neskôr tmavomodrom podklade. Meno svätého Ondreja nesie aj niekoľko rádov a vyznamenaní. Jedným z nich je Rád zlatého rúna, ktorý v roku 1430 založil burgundský vojvoda Filip Dobrotivý, neskôr v roku 1540 bol založený Ondrejov rád škótskym kráľom Jakubom V. a v roku 1698 Rád sv. Apoštola Andreja Prvopovolaného, založený ruským cárom Petrom I.

Meno svätého Ondreja nachádzame aj v názvoch mnohých miest, obcí, farností, cirkevných spoločenstiev a pod. po celom svete. Na Slovensku sú známe napr. Ondrejovce. O popularite svätca svedčí aj množstvo jemu zasvätených sakrálnych stavieb. Na Slovensku k najpozoruhodnejším stavbám patria napr. Bazilika sv. Ondreja v Komárne či Kostol sv. Ondreja v Ružomberku.

Ondrejské Legendy

Osudy späté so životom apoštola Ondreja sú bohato popretkávané legendami. Viaceré zachytáva zbierka životopisov svätých, tzv. Zlatá legenda. Kvapkami vody zachránil chlapca z horiaceho domu. V Nicei vyhnal sedem diablov v podobe psov, ale tí v inom meste zabili chlapca, ktorého vzkriesil modlitbou. Tiež potrestal diabla, prezlečeného za kurtizánu. Stolovala s istým biskupom. Ondrej prezlečený za pútnika však diabla odhalil a vyhnal ho.

Postava svätého Ondreja našla svoj odraz aj v ľudových tradíciách. Spája sa s ním viacero pranostík. Sviatkom svätého Ondreja (30. november) začína obdobie adventu.

Na plátne umelcov s bradou a v tunike

Spolu so svätými Petrom a Pavlom je sv. Ondrej po ikonografickej stránke jedným z najlepšie rozpoznateľných svätcov. Skoro vždy býva zobrazovaný so svojím najcharakteristickejším atribútom - tzv. svätoondrejským krížom (kríž tvaru písmena „X“). Okrem toho je u Ondreja ustálená predstava o jeho podobe s charakteristickými črtami tváre - väčšinou je zobrazovaný ako starý chudý muž odetý do dlhej tuniky a plášťa, s dlhou a hustou bradou. Príbeh svätého Ondreja sa stal pomerne častým námetom diel viacerých významných výtvarných umelcov.

Socha apoštola sv. Ondreja. Obraz apoštola sv. Ondreja, z depozitov SNG.
Zdroj: zivotopisysvatych.sk Zdroj: webumenia.sk
   

Ondrej, Andřej, Andrees, ...

Nie len na Slovensku, ale aj vo svete sa slávia dni v čase zimného slnovratu ako veľmi významné. Deň svätého Ondreja je obľúbený aj preto, že svätý Ondrej je patrónom mnohých krajín. V Škótsku je tradíciou organizovať rôzne gálske oslavy/tancovačky. Varí sa rybia polievka – cullen skink, či pečená jahňacina. Podobne ako aj u nás, aj dievčatá v Škótsku veštia svojich budúcich manželov, a to zo šupky jablka, alebo podľa štekotu psov.

V Rumunsku tento deň považujú za inú verziu Halloweenu a traduje sa povera, že v svätoondrejskú noc vedia vlky rozprávať a ak niekoho uhryznú, sám sa stane vlkolakom. Dievky veštia manžela z lístkov bazalky. Pre Rumunsko aj Škótsko je svätý Ondrej patrónom.

V Bulharsku zasa tento deň volajú aj Medvedí deň - podľa príbehu o zlej macoche, ktorá svoju nevlastnú dcéru vyhnala v zime do lesa. Tam dievča plakalo na brehu potoka a prišiel k nej starý muž, ktorý si ju vypočul. Keď sa vrátila večer domov, bola celá odetá v zlatom. Macocha z chamtivosti poslala do lesa aj svoju vlastnú dcéru. Jej dcéra, podobne ako nevlastná sestra, natrafila na starca a povedala mu, že aj ona chce byť odetá v zlatom. Starček ju poslal domov. Keď macocha otvorila dvere, namiesto dcéry uvidela pred dverami medveďa. To bol trest za chamtivosť. V Bulharsku je aj dodnes medveď symbolom plodnosti a narodenia. Medvedia srsť sa používa ako amulet, dokonca ľudia medvede chovali a boli vítané aj na svätoondrejských oslavách. Tradične sa jedávali strukovinové kaše – hrach, fazuľa či kukurica, ktorá symbolizovala dobrú úrodu.

V Poľsku, Nemecku a Rakúsku sa tento deň nesie v hľadaní ženíchov. V Poľsku majú zvyky pôvod v pohanských rituáloch, rôzne veštby či zaklínania ženíchov. Často sa hádzali či sypali ľanové semienka, aby láska zakvitla. V týchto krajinách sa tiež veští zo štekotu psov, krákania vrán alebo krochkania prasaťa. V niektorých častiach sa podobne, ako u nás, leje cez kľúčovú dierku vosk. V Rakúsku aj v Nemecku sa mal po odriekaní básničky ženích dievčaťu prisniť.

"Mees, Mees, Heiliger Andrees,
Gib, dass ich dieser Nacht
Den doch seh,
Mit dem ich einst vor´m Altar steh."

 VIDEO: Sv. Ondrej je patrónom Škótska, kde oslavujú deň sv. Ondreja aj tradičnými tancami.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti